Bài tập trắc nghiệm Ôn tập các phép tính với số đo thời gian có đáp án - Toán lớp 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 5 Bài: Ôn tập các phép tính với số đo thời giancó đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Toán lớp 5 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Toán 5.

616
  Tải tài liệu

Bài: Ôn tập các phép tính với số đo thời gian

Câu 1: Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm:

                             26 giờ 25 phút : 5 … 3 giờ 33 phút  + 1 giờ 45 phút

A.   > 

B.   < 

C.   =

Lời giải:

Ta có:

+       26 giờ 25 phút : 5 = 5 giờ 15 phút;

+       3 giờ 33 phút + 1 giờ 45phút = 4 giờ 78 phút = 5 giờ 18 phút  (vì 78 phút = 1 giờ 18 phút)

Mà 5 giờ 15 phút  < 5 giờ 18 phút

Vậy 26 giờ 25 phút : 5 < 3 giờ 33 phút + 1 giờ 45 phút.

Hỏi đáp VietJack

Câu 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

Do đó: 8 năm 8 tháng + 5 năm 3 tháng = 13 năm 11 tháng.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 13; 11.

Câu 3: Một ca nô đi từ bến sông A lúc 6 giờ 40 phút và đến bến sông B lúc 9 giờ 15 phút. Hỏi ca nô đi từ A đến B hết bao nhiêu thời gian? Biết rằng dọc đường ca nô dừng lại nghỉ 20 phút.

A.   2 giờ 15 phút

B.   2 giờ 35 phút

C.   2 giờ 55 phút

D.   3 giờ 45 phút

Lời giải:

Tính cả thời gian nghỉ ca nô đi từ A đến B hết số thời gian là:

9 giờ 15 phút − 6 giờ 40phút = 2 giờ 35 phút

Nếu không tính thời gian nghỉ ca nô đi từ A đến B hết số thời gian là:

2 giờ 35 phút − 20 phút = 2 giờ 15 phút

Đáp số: 2 giờ 15 phút.

Câu 4: Tính: 2 ngày 7 giờ × 4

A.   3 ngày 4 giờ

B.   8 ngày 7 giờ

C.   9 ngày 4 giờ

D.   9 ngày 8 giờ

Lời giải:

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

Vậy 2 ngày 7 giờ × 4 = 9 ngày 4 giờ.

Câu 5: May một cái áo hết 1 giờ 45 phút, may một cái quần hết 2 giờ 10 phút. Hỏi may 9 bộ quần áo như thế hết bao nhiêu thời gian?

A.   3 giờ 55 phút

B.   30 giờ 45 phút

C.   33 giờ 15 phút

D.   35 giờ 15 phút

Lời giải:

Thời gian để may 1 bộ quần áo là:

1 giờ 45 phút + 2 giờ 10 phút = 3 giờ 55 phút

Người thợ đó may 9 bộ quần áo hết số thời gian là:

3 giờ 55 phút × 9 = 27 giờ 495 phút

Đổi 27 giờ 495 phút = 35 giờ 15 phút  (vì 495 phút = 8 giờ 15 phút)

Đáp số: 35 giờ 15 phút.

Câu 6: Tính:

12 phút 25 giây × 3 – 8 phút 21 giây × 4

A.   1 giờ 55 phút 36 giây

B.   4 phút 15 giây

C.   1 giờ 54 phút 32 giây

D.   3 phút 51 giây

Lời giải:

Ta có:

12 phút 25 giây × 3 − 8 phút 21 giây × 4

= 36 phút 75 giây − 32 phút 84 giây

= 36 phút 75 giây − 33 phút 24 giây  (vì 84 giây = 1 phút 24 giây)

= 3 phút 51 giây

Câu 7: Điền số thích hợp vào ô trống:

                                 

Lời giải:

Ta có  1 giờ = 60 phút nên 2 giờ = 60 phút × 2 = 120 phút.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 120.

Câu 8: Điền số thích hợp vào ô trống:

Lúc 8 giờ 40 phút một xe máy đi từ A đến B. Biết xe máy đi từ A đến B hết 2 giờ 30 phút.

        

Lời giải:

Xe máy đến B lúc:

8 giờ 40 phút + 2 giờ 30 phút = 10 giờ 70 phút = 11 giờ 10 phút

Đáp số: 11 giờ 10 phút.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 11; 10.

Câu 9: Điền số thích hợp vào ô trống:

45 phút 15 giây – 17 phút 28 giây = c phút c giây

Lời giải:

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

Vậy 45 phút 15 giây − 17 phút 28 giây = 27 phút 47 giây.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 27; 47.

Câu 10: Một người thợ làm việc từ lúc 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 15 phút và làm được 3 dụng cụ. Hỏi người đó làm 5 dụng cụ như thế mất bao nhiêu thời gian?

A.   5 giờ 55 phút

B.   4 giờ 45 phút

C.   7 giờ 55 phút

D.   8 giờ 15 phút

Lời giải:

Thời gian người đó làm xong 3 dụng cụ là:

12 giờ 15 phút − 7 giờ 30 phút = 4 giờ 45 phút

Thời gian người đó làm xong 1  dụng cụ là:

4 giờ 45 phút : 3 = 1 giờ 35 phút

Thời gian người đó làm xong 5 dụng cụ là:

1 giờ 35 phút  × 5 = 5 giờ 175 phút = 7 giờ 55 phút  (vì 175 phút = 2 giờ 55 phút)

Đáp số: 7 giờ 55 phút.

Câu 11: Điền số thích hợp vào ô trống:

Vậy 8 giờ 35 phút  :5=1 giờ 43 phút

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 1; 43.

Câu 12: Một ô tô đi từ tỉnh A lúc 7 giờ 40 phút và đến tỉnh B lúc 10 giờ 4 phút với vận tốc 45km/giờ. Đến tỉnh B ô tô nghỉ 45 phút để lấy hàng rồi quay trở về tỉnh A. Hỏi ô tô trở về A lúc mấy giờ? Biết vận tốc ô tô khi quay về tỉnh A là 48km/giờ.

A.   12 giờ 19 phút

B.   13 giờ 4 phút

C.   13 giờ 24 phút

D.   12 giờ 45 phút

Lời giải:

Ô tô đi từ A đến B hết số thời gian là:

10 giờ 4 phút − 7 giờ 40 phút = 2 giờ 24 phút

Đổi 2 giờ 24 phút = 2,4 giờ

Quãng đường AB dài là:

Đổi 2,25 giờ = 2 giờ 15 phút

Ô tô về đến A lúc:

10 giờ 49 phút + 2 giờ 15 phút = 12 giờ 64 phút

Đổi 12 giờ 64 phút = 13 giờ 4 phút

Đáp số: 13 giờ 4 phút.

Bài viết liên quan

616
  Tải tài liệu