Bài tập trắc nghiệm Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm tỉ số phần trăm của hai số có đáp án - Toán lớp 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 5 Bài: Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm tỉ số phần trăm của hai số có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Toán lớp 5 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Toán 5.

1 1328
  Tải tài liệu

Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm tỉ số phần trăm của hai số

Câu 1: Điền số thích hợp vào ô trống:

Một cửa hàng bán được 250kg gạo tẻ và gạo nếp. Biết rằng cửa hàng bán được 45kg gạo nếp.

Lời giải:

Cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo tẻ là:       

250 – 45 = 205 (kg)

Tỉ số phần trăm giữa số gạo tẻ và tổng số gạo cửa hàng bán được là:        

205 : 250 = 0,82 = 82%

Đáp số: 82%.

Vậy số thích hợp điền vào ô trống là 82.

Hỏi đáp VietJack

Câu 2: Tháng trước giá 1 lít xăng là 20000 đồng, tháng này giá 1 lít xăng là 20500 đồng. Hỏi giá xăng tháng này đã bao nhiêu phần trăm so với giá xăng tháng trước?

A.   2,5%

B.   25%

C.   102,5%

D.   125%

Lời giải:

Giá 1 lít xăng tháng này tăng so với tháng trước số tiền là:                  

20500 – 20000 = 500 (đồng)

Giá xăng tháng này đã tăng số phần trăm số so với giá xăng tháng trước là:                   

500 : 20000 = 0,025 = 2,5%

Đáp số: 2,5%

Câu 3: Một trại chăn nuôi có 1575 con gà. Số con gà mái nhiều hơn số con gà trống là 277 con. Vậy tỉ số phần trăm của số gà trống và số gà mái là:

A.   17,58%

B.   41,2%

C.   70,08%

D.   142,68%

Lời giải:

Trang trại đó có số con gà mái là:      

(1575 + 277) : 2 = 926 (con)

Trang trại đó có số con gà trống là:     

1575 – 926 = 649 (con)

Tỉ số phần trăm của số con gà trống và số con gà mái là:       

649 : 926 = 0,7008 = 70,08%

Đáp số: 70,08%.

Câu 4: Tỉ số phần trăm của 14kg và 5 yến là:

A.   0,28%

B.   2,8%

C.   28%

D.   280%

Lời giải:

Đổi 5 yến = 50kg.

Khi đó, tỉ số phần trăm của 14kg và 5 yến là:

14 : 50 = 0,28 = 28%

Câu 5: Điền số thích hợp vào ô trống:

Một lớp học có 48 học sinh, trong đó có 18 học sinh nam.

Lời giải:

Tỉ số phần trăm của số học sinh nam và số học sinh cả lớp là:                     

18 : 48 = 0,375 = 37,5%

Đáp số: 37,5%.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 37,5.

Câu 6: Điền số thích hợp vào ô trống:

Một người bỏ ra 125000 đồng tiền vốn để mua rau. Sau khi bán hết số rau, người đó thu được 150000 đồng.

Lời giải:

Số tiền lãi người đó thu được là:     

150000 – 125000 = 25000 (đồng)

Người đó đã lãi số phần trăm so với tiền vốn là:      

25000 : 125000 = 0,2 = 20%

Đáp số: 20%.

Vậy số thích hợp điền vào ô trống là 20.

Câu 7: Điền số thích hợp vào ô trống:

Lời giải:

Ta có: 10 : 35 = 0,2857 = 28,57%

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là: 28,57.

Câu 8: Mẹ đi chợ về mua 10 lít nước mắm, trong đó có 4 lít nước mắm loại một, còn lại là nước mắm loại hai. Tỉ số phần trăm giữa nước mắm loại một và nước mắm loại hai là:

A.   40%

B.   45%

C.   60%

D.   66,66%

Lời giải:

Mẹ mua số lít nước mắm loại hai là:         

10 – 4 = 6 (lít)

Tỉ số phần trăm giữa nước mắm loại một và nước mắm loại hai là”        

4 : 6 = 0,6666 = 66,66%

Đáp số: 66,66%.

Câu 9: Điền số thích hợp vào ô trống:

Một nông trường dự định trồng 800 cây lấy gỗ. Qua đợt phát động, người ta đã trồng được tất cả là 900 cây.

Lời giải:

Số cây trồng được nhiều hơn so với dự định là:                    

900 – 800 = 100 (cây)

Người ta đã trồng vượt mức số phần trăm so với kế hoạch dự định là:                    

100 : 800 = 0,125 = 12,5%

Đáp số: 12,5%.

Câu 10: Số thập phân 0,525 được viết thành tỉ số phần trăm là:

A.   0,525%

B.   5,25%

C.   52,5%

D.   525%

Lời giải:

Ta có: 0,525 × 100 = 52,5.

Do đó: 0,525 = 52,5%.

Câu 11: Trong vườn có 12 cây cam và 28 cây chanh. Tìm tỉ số phần trăm của số cây cam so với tổng số cây trong vườn?

A.   42,85%

B.   30%

C.   70%

D.   233,33%

Lời giải:

Trong vườn có tổng số cây là:

12 + 28 = 40 (cây)

Tỉ số phần trăm của cây cam so với tổng số cây trong vườn là:       

12 : 40 = 0,3 = 30%

Đáp số: 30%.

Câu 12: Tỉ số phần trăm của 3 và 5 là:

A.   60%

B.   15%

C.   0,6%

D.   0,15%

Lời giải:

Tỉ số phần trăm của 3 và 5 là:

3 : 5 = 0,6 = 60%

Bài viết liên quan

1 1328
  Tải tài liệu