Bài tập trắc nghiệm Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp) có đáp án - Toán lớp 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 5 Bài 4: Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp) có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Toán lớp 5 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Toán 5.

931
  Tải tài liệu

Bài 4: Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp)

Lời giải:

Hỏi đáp VietJack

Câu 2: Khi nào ta có thể so sánh hai phân số bằng phương pháp so sánh với phân số trung gian?

A.   Khi tử số của phân số thứ nhất bé hơn tử số của phân số thứ hai và mẫu số của phân số thứ nhất lại lớn hơn mẫu số của phân số thứ hai.

B.   Khi tử số của phân số thứ nhất lớn hơn tử số của phân số thứ hai và mẫu số của phân số thứ nhất lại nhỏ hơn mẫu của phân số thứ hai.

C.   Cả A và B đều sai.

D.   Cả A và B đều đúng.

Lời giải:

Khi tử số của phân số thứ nhất bé hơn tử số của phân số thứ hai và mẫu số của phân số thứ nhất lại lớn hơn mẫu số của phân số thứ hai hoặc khi tử số của phân số thứ nhất lớn hơn tử số của phân số thứ hai và mẫu số của phân số thứ nhất lại nhỏ hơn mẫu số của phân số thứ hai thì ta có thể so sánh hai phân số bằng phương pháp so sánh với phân số trung gian.

Do đó cả hai đáp án A và B đều đúng.

Lời giải:

Lời giải:

Câu 5: Khi so sánh hai phân số 5172 và 6367 ta có thể chọn phân số trung gian là:

Lời giải:

Do đó đáp án B và C đều đúng.

Câu 6: Khi nào ta có thể so sánh hai phân số bằng phương pháp so sánh với ?

A.   Khi hai phân số đều bé hơn 1

B.   Khi hai phân số đều lớn hơn 1

C.   Khi một phân số bé hơn 1và một phân số lớn hơn 1

D.   Khi hai phân số đều bằng 1

Lời giải:

Khi so sánh hai phân số, trong đó một phân số bé hơn 1 và một phân số lớn hơn 1 thì ta có thể so sánh phân số bằng phương pháp so sánh với 1.

Câu 7: Chọn phân số lớn hơn hai phân số sau:

Lời giải:

Câu 8: Phần bù 1 của phân số 9798 là:

Lời giải:

Câu 9: Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm:273274...546548

Lời giải:

Câu 10: : Phần hơn với 1 của phân số 145141 là:

Lời giải:

Bài viết liên quan

931
  Tải tài liệu