Bài tập trắc nghiệm Hỗn số (Tiếp theo) có đáp án - Toán lớp 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 5 Bài 10: Hỗn số (tiếp theo) có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Toán lớp 5 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Toán 5.

941
  Tải tài liệu

Bài 10: Hỗn số (tiếp theo)

Lời giải:

Hỏi đáp VietJack

 

Lời giải:

Lời giải:

Ta có:

 

Ta lại có:

Câu 4: Điền số thích hợp vào ô trống:

Lời giải:

Câu 5: Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

A.   Muốn cộng hai hỗn số, ta chuyển hai hỗn số về dạng phân số rồi cộng hai phân số vừa chuyển đổi.

B.   Muốn trừ hai hỗn sỗ, ta lấy phần nguyên trừ đi phần nguyên, phần tử số trừ đi phần tử số.

C.   Muốn nhân hai hỗn số, ta chuyển hai hỗn số về dạng phân số rồi nhân hai phân số vừa chuyển đổi.

D.   Muốn chia hai hỗn số, ta chuyển hai hỗn số về dạng phân số rồi chia hai phân số vừa chuyển đổi.

Lời giải:

+       Muốn cộng (hoặc trừ) hai hỗn số, ta chuyển hai hỗn số về dạng phân số rồi cộng (hoặc) trừ hai phân số vừa chuyển đổi.

+       Muốn nhân (hoặc chia) hai hỗn số, ta chuyển hai hỗn số về dạng phân số rồi nhân (hoặc chia) hai phân số vừa chuyển đổi.

Vậy phát biểu sai là “Muốn trừ hai hỗn số, ta lấy phần nguyên trừ đi phần nguyên, phần tử số trừ đi phần tử số.”

Câu 6: Tình rồi chọn kết quả đúng:

Câu 7: Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm:

Lời giải:

Lời giải:

Câu 9: Chọn hỗn số nhở hơn trong hai hỗn số sau:

Lời giải:

Câu 10: Tính rồi chọn kết quả đúng:

Lời giải:

Bài viết liên quan

941
  Tải tài liệu