Bài tập trắc nghiệm Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có đáp án - Toán lớp 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 5 Bài: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Toán lớp 5 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Toán 5.

2136
  Tải tài liệu

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Câu 1: Điều số thích hợp vào ô trống:

Lời giải:

Chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật đó là:

921,5 : 24,25 = 38 (cm)

Nửa chu vi đáy là:     

38 : 2 = 19 (cm)

Chiều dài hình hộp chữ nhật là:

(19 + 9) : 2 = 14 (cm)

Chiều rộng hình hộp chữ nhật là:  

19 − 14 = 5 (cm)

Đáp số: Chiều dài: 14cm;Chiều rộng: 5cm.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trên xuống dưới là 14; 5.

Hỏi đáp VietJack

Câu 2: Chọn đáp án đúng nhất:

A.   Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo).

B.   Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy.

C.   Cả A và B đều sai

D.   Cả A và B đều sai

Lời giải:

-         Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo).                                  

-         Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy.

Vậy cả A và B đều đúng.

Lời giải:

Đổi 48dm = 4,8m

Diện tích xung quanh của căn phòng đó là:

Câu 4: Cho hình hộp chữ nhật có kích thước như hình vẽ:

A.   Đúng

B.   Sai

Lời giải:

Đổi 2,5dm = 25cm

Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là:              

(36 + 19) × 2 = 110 (cm)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

Câu 5: Người ta xây dựng tường rào xung quanh một cái hồ hình chữ nhật có chiều dài 45m, chiều rộng kém chiều dài 23,5m, bức tường cao 1,6m. Cứ mỗi mét vuông tiêu tốn hết 40000 đồng. Hỏi xây bức tường đó hết tất cả bao nhiêu tiền?

A.   50812000 đồng

B.   18520000 đồng

C.   8512000 đồng

D.   4256000 đồng

Lời giải:

Chiều rộng cái hồ đó là :

45 − 23,5 = 21,5 (m)

Diện tích bức tường rào đó được xây lên là:   

Số tiền dùng để xây bức tường rào đó là: 

40000 × 212,8 = 8512000 (đồng)

Đáp số: 8512000 đồng.

Câu 6: Một người thuê thợ sơn mặt trong và mặt ngoài một cái thùng sắt không có nắp dạng hình hộp chữ nhật chiều dài 1,3m; chiều rộng 0,8m; chiều cao 1,5m. Hỏi người ấy phải trả bao nhiêu tiền để sơn cái thùng đó, biết rằng tiền sơn 1m2 là 35000 đồng?

A.   256900 đồng

B.   513800 đồng

C.   293300 đồng

D.   586600 đồng

Lời giải:

Diện tích xung quanh của thùng sắt đó là: 

Số tiền người đó phải trả để sơn cái thùng đó là:        

35000 × 14,68 = 513800 (đồng)

Đáp số: 513800 đồng.

Câu 7: Điều số thích hợp vào ô trống:

Lời giải:

Chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật đó là:   

425 : 12,5 = 34 (dm)

Đáp số: 34dm.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 34.

Câu 8: Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích bốn mặt bên của hình hộp chữ nhật. Đúng hay sai?

A.   Đúng

B.   Sai

Lời giải:

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích bốn mặt bên của hình hộp chữ nhật.

Vậy phát biểu trên là đúng.

A.   7,5m

B.   9m

C.   15m

D.   30m

Lời giải:

Chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật đó là:  

14,5 × 2 = 29 (m)

Chiều cao của hình hộp chữ nhật đó là:       

217,5 : 29 = 7,5 (m)

Đáp số: 7,5m.

Câu 10: Điền số thích hợp vào ô trống:

Người ta làm một cái hộp bằng bìa dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng là 9cm và chiều cao là 6cm.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 468.

Câu 11: Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có chiều dài 18cm, chiều rộng 13cm và chiều cao 9cm.

Lời giải:

Chiều cao của thùng tôn đó là:

18 : 3 × 2 = 12 (dm)

Diện tích xung quanh của thùng tôn đó là: 

Câu 13: Điền số thích hợp vào ô trống:

Hình hộp chữ nhật có chiều dai 23dm, chiều rộng 1,6m và chiều cao 11,5dm. Diện

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 1633.

Câu 14: Điền số thích hợp vào ô trống:

Một viên gạch dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 22cm, chiều rộng 8cm, chiều dài 4,5cm. Một khối gạch do 6 viên gạch xếp thành dạng hình hộp chữ nhật như hình vẽ:

Lời giải:

Chiều rộng của khối gạch hình hộp chữ nhật đó là:     

8 × 2 = 16 (cm)

Chiều cao của khối gạch hình hộp chữ nhật đó là:                  

4,5 × 3 = 13,5 (cm)

Diện tích xung quanh của khối gạch đó là:            

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 1378.

Câu 15: Cho hình hộp chữ nhật có chiều rộng 4,25cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và dài hơn chiều cao 5cm. Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó.

Bài viết liên quan

2136
  Tải tài liệu