Bài tập trắc nghiệm Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số có đáp án - Toán lớp 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 5 Bài 7: Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Toán lớp 5 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Toán 5.

1650
  Tải tài liệu

Bài 7: Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số

Câu 1: Một quầy lương thực buổi sáng bán được 27 tổng số gạo, buổi chiều bán được 35 tổng số gạo. Hỏi số gạo còn lại chiếm bao nhiêu phần số gạo của quầy lương thực đó?

Lời giải:

Coi tổng số gạo là  đơn vị.

Trong buổi sáng và buổi chiều, quầy lương thực đó đã bán được số gạo là:

 

Hỏi đáp VietJack

Lời giải:

Câu 3: Tính và chọn kết quả đúng:

     

Lời giải:

Lời giải:

Câu 5: Tính và chọn kết quả đúng:

Lời giải:

Câu 6: Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số ta làm như sau:

A.   Ta lấy tử số cộng với tử số, mẫu số cộng với mẫu số.

B.   Ta lấy tử số cộng với tử số, mẫu số giữ nguyên.

C.   Ta giữ nguyên tử số, mẫu số cộng với mẫu số.

D.   Ta lấy tử số cộng với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

Lời giải:

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

Lời giải:

Câu 8: Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

A.   Muốn trừ hai phân số có cùng mẫu số ta lấy tử số trừ đi tử số, giữ nguyên mẫu số.

B.   Muốn trừ hai phân số có cùng mẫu số ta lấy tử số trừ đi tử số, mẫu số trừ đi mẫu số.

C.   Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi cộng hai phân số đã quy đồng.

D.   Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi trừ hai phân số đã quy đồng.

Lời giải:

+       Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số ta trừ hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

+       Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi cộng (hoặc trừ) hai phân số đã quy đồng.

Vậy phát biểu sai là “Muốn trừ hai phân số có cùng mẫu số ta lấy tử số trừ đi tử số, mẫu số trừ đi mẫu số”.

Câu 9: Tính và chọn đáp án đúng:

Lời giải:

Vậy số thích hợp điền vào ô trống là 2.

Lời giải:

Bài viết liên quan

1650
  Tải tài liệu