Bài tập trắc nghiệm Ôn tập về phép nhân có đáp án - Toán lớp 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 5 Bài: Ôn tập về phép nhân có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Toán lớp 5 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Toán 5.

533
  Tải tài liệu

Bài: Ôn tập về phép nhân

Câu 1: Tính giá trị biểu thức:

                                      4,25 + 8,6 × 3 – 12,55

A.   18,5

B.   17,5

C.   26

D.   27

Lời giải:

Ta có:

Hỏi đáp VietJack

Câu 2: Chọn đáp án đúng nhất:

A.   Khi nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, … ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba,… chữ số.

B.   Khi nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001;… ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba,… chữ số.

C.   Cả A và B đều đúng

D.   Cả A và B đều sai

Lời giải:

-         Khi nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba, ... chữ số.                             

-         Khi nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001;... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, … chữ số.

Vậy cả A và B đều đúng.

Câu 3: Tìm x biết x : 2,5 = 14,72 + 6,8 × 0,1

A.   x = 0,8606

B.   x = 5,38

C.   x = 6,16

D.   x = 38,5

Lời giải:

Câu 4: Tính:

Câu 5: Nền căn phòng thứ nhất là hình chữ nhật có chiều dài 5,2m, chiều rộng kém chiều dài 1,7m. Nền căn phòng thứ hai là hình vuông có độ dài cạnh là 4,4m. Hỏi nền căn phòng nào có diện tích lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu?

Câu 6: Điền số thích hợp vào ô trống: 

                           

Lời giải:

Khi nhân một số thập phân với 10 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải một chữ số.

Do đó ta có: 23,45 × 10 = 234,5.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 234,5.

Câu 7: Điền số thích hợp vào ô trống:

Một người đi xe đạp trong 3 giờ đầu, mỗi giờ đi được 13,5km; trong 2 giờ sau, mỗi giờ đi được 12,25km.

Đáp số: 13km.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 13.

Câu 8: Phép nhân các số tự nhiên, phân số, số thập phân có chung các tính chất nào dưới đây?

A.   Tính chất giao hoán

B.   Tính chất kết hợp

C.   Tính chất nhân một số với một tổng

D.   Cả ba tính chất trên

Lời giải:

Phép nhân các số tự nhiên, phân số, số thập phân đều có các tính chất sau:

        

Vậy cả ba tính chất đã nêu đều đúng.

Câu 9: Điền số thích hợp vào ô trống để tính bằng cách thuận tiện:

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ trái sang phải là: 1; 52,8; 1; 52,8; 25; 52,8; 100; 5280.

Câu 10: Điền số thích hợp vào ô trống: 

Vậy số thích hợp điền vào ô trống là 333248.

Câu 11: Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm:

92,4 × 3 × 4,6 … 277,2 × 4,5

A.   > 

B.   < 

C.   =

Lời giải:

Câu 12: Điền số thích hợp vào ô trống: 

Vậy số thích hợp điền vào ô trống là 18,525.

Câu 13: Lãi suất tiền gửi tiết kiệm là 1,5% một tháng. Một người có 40000000 đồng gửi tiết kiệm thì sau 2 tháng rút về được tất cả bao nhiêu tiền? (Biết tiền lãi tháng trước nhập vào làm tiền gửi của tháng sau).

A.   40600000 đồng

B.   41209000 đồng

C.   41200000 đồng

D.   42400000 đồng

Lời giải:

Đáp số: 41209000 đồng.

Câu 14: Điền số thích hợp vào ô trống: 

Lời giải:

Khi nhân một số thập phân với 0,01 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái hai chữ số.

Do đó ta có: 321,75 × 0,01 = 3,2175.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 3,2175.

Bài viết liên quan

533
  Tải tài liệu