Bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương 3 có đáp án - Toán lớp 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 5 Bài : Ôn tập chương 3 có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Toán lớp 5 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Toán 5.

790
  Tải tài liệu

Ôn tập chương 3

Câu 1: Điền số thích hợp vào ô trống:

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 576.

Hỏi đáp VietJack

Câu 2: Chọn đáp án đúng nhất:

A.   Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo)

B.   Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh

C.   Cả A và B đều sai

D.   Cả A và B đều đúng

Lời giải:

-         Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo).                                  

-         Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.

Vậy cả A và B đều đúng

Câu 3: Điền số thích hợp vào ô trống:

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 1066.

Câu 4: Điền số thích hợp vào ô trống:

Cho tam giác ABC có số đo như hình vẽ:

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 1620.

Câu 5: Điền số thích hợp vào ô trồng:

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 40,5.

Câu 6: Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước đo ở trong lòng bể là: chiều dài là 1,5m; chiều rộng 1,2m, chiều cao 2m. Mặt nước cách miệng bể 0,5m. Người ta mở khóa cho nước chảy ra khỏi bể, sau 5 giờ thì bể cạn. Hỏi nước chảy ra khỏi bể mỗi phút được bao nhiêu lít?

A.   3 lít

B.   6 lít

C.   9 lít

D.   12 lít

Lời giải:

Đáp số: 9 lít.

Câu 7: Em hãy chọn phát biểu sai:

A.   Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2.

B.   Muốn tính diện tích hình thang ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2.

C.   Muốn tính diện tích hình tròn ta lấy đường kính nhân với đường kính rồi nhân với số 3,14.

D.   Muốn tính chu vi tròn ta lấy đường tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14.

Lời giải:

-         Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2.

-         Muốn tính diện tích hình thang ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2.

-         Muốn tính diện tích hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.

-         Muốn tính chu vi hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14.

Vậy kết luận sai là "Muốn tính diện tích hình tròn ta lấy đường kính nhân với đường kính rồi nhân với số 3,14".

Câu 8: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:

Câu 9: Điền số thích hợp vào ô trống:

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 176.

Câu 10: Cho hai hình lập phương A và B. Biết hình A có độ cạnh dài gấp 4 lần cạnh hình B. Hỏi thể tích hình A gấp bao nhiêu thể tích hình B?

A.   4 lần

B.   16 lần

C.   32 lần

D.   64 lần

Lời giải:

Giả sử cạnh hình lập phương B là a thì cạnh hình lập phương A là 4 × a.

Vậy nếu hình lập phương A có độ cạnh dài gấp 4 lần cạnh hình lập phương B thì thể tích hình A gấp 64 lần thể tích hình B.

Câu 11: Một hình chữ nhật có chu vi là 32cm và chiều dài là 9cm. Tính chu vi hình tròn tâm O có bán kính bằng chiều rộng của hình chữ nhật.

A.   21,98cm

B.   43,96cm

C.   72,22cm

D.   144,44cm

Lời giải:

Đáp số: 43,96cm.

Câu 12: Một cái bể hình hộp chữ nhật có chiều dài là 2,5m; chiều rồng kém chiều dài 1,3m; chiều cao gấp 1,5 lần chiều rồng. Hiện tại, lượng nước trong bể chiếm 45% thể tích của bể. Hỏi cần phải cho thêm vào bể bao nhiêu lít được đầy bể nước?

A.   5400 lít

B.   2970 lít

C.   2700 lít

D.   2430 lít

Lời giải:

Câu 13: Điền số thích hợp vào ô trống:

Cho hình hộp chữ nhật có số đo như hình vẽ:

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 1006.

Bài viết liên quan

790
  Tải tài liệu