Bài tập trắc nghiệm Ôn tập về số đo thời gian có đáp án - Toán lớp 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 5 Bài: Ôn tập về số đo thời gian có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Toán lớp 5 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Toán 5.

900
  Tải tài liệu

Bài: Ôn tập về số đo thời gian

Câu 1: Chọn đáp án đúng nhất:

                                        276 giây = … phút

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A.   3,75

B.   4,6

C.   2,76

D.   27,6

Lời giải:

Ta có:

         

Vậy 276 giây = 4,6 phút

Hỏi đáp VietJack

Câu 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

Lời giải:

1 năm không nhuận có 365 ngày.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 365

Câu 3: Bút chì được phát minh năm 1794. Hỏi bút chì được phát minh vào thế kỉ nào?

A.   Thế kỉ XIX

B.   Thế kỉ XX

C.   Thế kỉ XVII

D.   Thế kỉ XVIII

Lời giải:

Ta có: Từ năm 1701  đến năm 1800 là thế kỉ mười tám ( thế kỉ XVIII).

Do đó, bút chì được phát minh năm 1794  thuộc thế kỉ XVIII.

Câu 4: Điền số thích hợp vào ô trống:

Lời giải:

Ta có 1 năm = 12 tháng nên 3 năm = 36 tháng.

Do đó 3 năm 6 tháng = 36 tháng + 6 tháng = 42 tháng.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 42.

Câu 5: Quãng đường AB dài 3km. Vận động viên A chạy hết 10 phút 4 giây, vận động viên B chạy hết 610 giây, vận động viên C chạy hết 0,24 giờ. Hỏi ai chạy nhanh nhất?

A.   Vận động viên A

B.   Vận động viên B

C.   Vận động viên C

Lời giải:

Ta có: 10 phút 4 giây = 604 giây

0,24 giờ = 60 phút × 0,24 = 14,4 phút = 60 giây × 14,44 = 864 giây

Mà 604 giây < 610 giây < 864 giây

Vận vận động viên A chạy nhanh nhất.

Câu 6: Kính viễn vọng được phát minh năm 1671. Vệ tinh nhân tạo được phát minh sau kính viễn vọng 286 năm. Ô tô được phát minh trước vệ tinh nhân tạo 71 năm. Hỏi ô tô được phát minh vào thế kỉ nào?

A.   Thế kỉ XIV

B.   Thế kỉ XV

C.   Thế kỉ XVIII

D.   Thế kỉ XIX

Lời giải:

Vệ tinh nhân tạo được phát minh vào năm:

1671 + 286 = 1957

Ô tô được phát minh vào năm:

1957 − 71 = 1886

Từ năm 1801 đến năm 1900 là thế kỉ mười chín (thế kỉ XIX).

Do đó, năm 1886 thuộc thế kỉ mười chín.

Vậy ô tô được phát minh vào thế kỉ mười chín (thế kỉ XIX).

Câu 7: Điền số thích hợp vào ô trống:

Lời giải:

Ta có: 1 ngày =24 giờ

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 24.

Câu 8: Điền số thích hợp vào ô trống:

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 3,75.

Câu 9: Điền số thích hợp vào ô trống:

Lời giải:

1  tuần lễ có 7 ngày nên 4 tuần lễ  có 28 ngày.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 28.

Câu 10: Điền dấu (>; <; = ) thích hợp vào ô trống:

Lời giải:

Ta có 1 năm = 12 tháng

Do đó 4,5 năm = 12 tháng × 4,5 = 54 tháng

Mà 54 tháng > 45 tháng nên 4,5 năm > 45 tháng.

Câu 11: Chọn đáp án đúng nhất:

 

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A.   23

B.   32

C.   40

D.   50

Lời giải:

Lời giải:

Ta có:

         

Do đó 156 phút  = 2 giờ 36 phút

Vậy đáp án điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 2; 36.

Bài viết liên quan

900
  Tải tài liệu