Bài tập trắc nghiệm Tỉ số phần trăm. Các phép tính với tỉ số phần trăm có đáp án - Toán lớp 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 5 Bài: Tỉ số phần trăm. Các phép tính với tỉ số phần trăm có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Toán lớp 5 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Toán 5.

890
  Tải tài liệu

Tỉ số phần trăm. Các phép tính với tỉ số phần trăm

Câu 1: Điền số thích hợp vào ô trống:

Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy, người ta thấy trung bình cứ 100 sản phẩm thì có 4 săn phẩm không đạt chuẩn.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 4.

Hỏi đáp VietJack

Câu 3: Tổng kết bài kiểm tra môn Toán cô giáo thấy số bạn đạt điểm 10 chiếm 42%, số bạn đạt điểm 9 ít hơn số bạn đạt điểm 10 là 8,5%. Hỏi số bạn đạt điểm 9 và điểm 10 chiếm tất cả bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp?

A.   33,5%

B.   49,5%

C.   50,5%

D.   75,5%

Lời giải:

Số bạn đạt điểm 9 chiếm số phần trăm số học sinh cả lớp là:

42% − 8,5% = 33,5%

Số bạn đạt điểm 9 và điểm 10 chiếm tất cả số phần trăm số học sinh cả lớp là:                         

42% + 33,5% = 75,5%

Đáp số: 75,5%

Câu 4: Điền số thích hợp vào ô trống:

Một hộp bi có 32% là bi xanh, số bi đỏ gấp đôi số bi xanh, số còn lại là bi vàng.

Lời giải:

Tỉ lệ phần trăm của số bi đỏ và số bi cả hộp là:                      

32% × 2 = 64%

Tỉ lệ phần trăm giữa tổng số bi xanh, bi đỏ và số bi cả hộp là:

32% + 64% = 96%

Tỉ số giữa số bi vàng và số bi cả hộp là:                 

100% − 96% = 4%

Đáp số: 4%.

Vậy đáp án đúng cần điền vào ô trống là 4.

Câu 5: Viết tỉ số phần trăm thành phân số tối giản:

Vậy đáp án đúng cần điền vào ô trống theo thứ tự từ trên xuống dưới là 18; 25.

Câu 6: Chọn số thích hợp điền vào chỗ chấm:

                                 

A.   22

B.   32

C.   225

D.   228

Lời giải:

Ta có:

Câu 7: Phần trăm được kí hiệu là:

A.   %

B.   %o

Lời giải:

Phần trăm được kí hiệu là %.

Câu 8: Điền số thích hợp vào ô trống:

Số quyển truyện Conan chiếm 45% số quyển truyện có trên giá sách. Số quyển truyện Shin cậu bé bút chì ít hơn số quyển truyện Conan là 9%.

Lời giải:

Số quyển truyện Shin cậu bé bút chì chiếm số phần trăm số quyển truyện có trên giá sách là:                     

45% − 9% = 36%

Đáp số: 36%.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 36.

Câu 9: Điền số thích hợp vào ô trống:

 

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 31.

Câu 10: Một trang trại nuôi 500 con gà và vịt, trong đó có 275 con gà. Tìm tỉ số phần trăm của số vịt và tổng số con của trang trại đó.

A.   45%

B.   40%

C.   55%

D.   50%

Lời giải:

Trang trại đó nuôi số con vịt là:      

500 – 275 = 225 (con)

Tỉ số phần trăm của số vịt và tổng số con của trang trại đó là:         

225 : 500 =  =  = 45%

Đáp số: 45%.

Câu 11: Điền số thích hợp vào ô trống:

                                                   

Lời giải:

Ta có: 28% + 47% = 75%

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 75.

Câu 12: Điền số thích hợp vào ô trống:

                                       

Lời giải:

Ta có: 19,5% × 4 = 78%

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 78.

Bài viết liên quan

890
  Tải tài liệu