Bài tập trắc nghiệm Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân có đáp án - Toán lớp 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 5 Bài: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Toán lớp 5 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Toán 5.

702
  Tải tài liệu

Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

Câu 1: Chọn số thích hợp điền vào chỗ chấm:

                                           

A.   4,8243

B.   48,243

C.   482,43

D.   4824,3

Lời giải:

Hỏi đáp VietJack

Câu 2: Chọn đáp án đúng nhất:

 

Lời giải:

Hai số đã cho không cùng đơn vị đo nên ta sẽ đổi về cùng một đơn vị đo để so sánh.

Câu 3: Viết số đo khối lượng sau dưới dạng phân số tối giản:

 

Lời giải:

Câu 4: Trong cùng một khoảng thời gian, nhà máy A sản xuất được 8235 tạ đường, nhà máy B sản xuất được 8,5 tấn đường. Hỏi nhà máy nào sản xuẩ được nhiều đường hơn?

A.   Nhà máy A

B.   Nhà máy B

C.   Hai nhà máy sản xuất bằng nha

D.   Không xác định được

Lời giải:

Vậy nhà máy B sản xuất được nhiều đường hơn.

Câu 5: Bác Na nuôi 45 con gà. Trung bình mỗi ngày một con gà ăn hết 236 thóc. Hỏi cần bao nhiêu ki-lô-gam thóc để nuôi số gà đó trong 30 ngày?

Câu 6: Viết số thập phân (gọn nhất) thích hợp vào ô trống:

Đáp án đúng điền vào ô trống là 0,0176.

Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

                                 

A.   94

B.   904

C.   9004

D.   9400

Lời giải:

Câu 8: Điền số thích hợp vào ô trống:

Đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 5; 900.

Câu 9: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

                                                       

Lời giải:

Theo bẳng đơn vị đo khối lượng ta có 1 tạ = 10 yến nên 5 tạ = 50 yến.

Do đó: 5 tạ 7 yến = 5 tạ  7 yến = 50 yến  7 yến = 57 yến.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 57.

Câu 10: Viết số thập phân (gọn nhất) thích hợp vào ô trống:

                                             

Lời giải:

Đáp án đúng điền vào ô trống là 18,7.

Câu 11: Điền số thích hợp vào ô trống:

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 43,981.

Câu 12: Chọn đáp án đúng nhất:

                               9 tấn 26kg = … tấn

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A.   926

B.   9,26

C.   9,026

D.   9260

Lời giải:

Bài viết liên quan

702
  Tải tài liệu