Bài tập trắc nghiệm Hai vật chuyển động cùng chiều có đáp án - Toán lớp 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 5 Bài: Hai vật chuyển động cùng chiều có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Toán lớp 5 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Toán 5.

616
  Tải tài liệu

Bài: Hai vật chuyển động cùng chiều

Câu 1: Điền số thích hợp vào ô trống:

Một ô tô xuất phát từ A đi qua B để đến C. Cúng lúc đó một xe xuất phát từ B cũng đi đến C. Sau 2 giờ 2 48 phút thì ô tô đuổi kịp xe máy. Biết quãng đường AB dài 98km và vận tốc ô tô gấp đôi vận tốc xe máy.

Lời giải:

Đổi 2 giờ 48 phút = 2,8 giờ

Hiệu vận tốc hai xe là:

98 : 2,8 = 35 (km/giờ)

Ta có sơ đồ:

Hiệu số phần bằng nhau là:

2 − 1 = 1 (phần)

Giá trị một phần hay vận tốc xe máy là:

35 : 1 × 1 = 35 (km/giờ)

Vận tốc ô tô là

35 × 2 = 70 (km/giờ)

Đáp số:       Vận tốc ô tô: 70 km/giờ;

Vận tốc xe máy: 35 km/giờ.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 70; 35.

Hỏi đáp VietJack

Câu 2: Một người đi xe đạp từ B đến C với vận tốc 12 km/giờ, cùng lúc đó một người đi xe máy từ A cách B là 60km với vận tốc 36 km/giờ và đuổi theo xe đạp (xem hình vẽ). Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ xe máy đuổi kịp xe đạp?

A.   1,25 giờ

B.   2,5 giờ

C.   3,5 giờ

D.   5 giờ

Lời giải:

Hiệu vận tốc của hai xe là:

36 – 12 = 24 (km/giờ)       

Kể từ lúc bắt đầu đi, xe máy đuổi kịp xe đạp sau số giờ là:

60 : 24 = 2,5 (giờ)

Đáp số: 2,5 giờ.

Câu 3: Điền số thích hợp vào ô trống:

Một xe máy đi từ A và B với vận tốc 36 km/giờ. Sau 1 giờ 15 phút, một ô tô cũng đi từ A đến B và buổi theo xe máy. Sau 1 giờ 30 phút, ô tô đuổi kịp xe máy.

Lời giải:

Đổi: 1 giờ 15 phút = 1,25 giờ ; 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ.

Quãng đường xe máy đi được trước khi ô tô xuất phát (hay khoảng cách giữa hai xe) là:

36 × 1,25 = 45 (km)

Hiệu vận tốc hai xe là:

45 : 1,5 = 30 km/giờ)

Vận tốc ô tô là:

36 + 30 = 66 (km/giờ)

Đáp số: 66 km/giờ.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 66.

Câu 4: Lúc 8 giờ sáng, người thứ I đi từ A đi qua B để đến C với vận tốc 50km/giờ. Cùng lúc đó tại B, người thứ II cũng khởi hành và đi cùng chiều với người thứ I với vận tốc 12km/giờ. Biết rằng khoảng cách AB bằng 19km. Hỏi hai người gặp nhau lúc mấy giờ?

A.   0  giờ 30 phút

B.   8 giờ 16 phút

C.   8 giờ 30 phút

D.   9 giờ 5 phút

Lời giải:

Hiệu vận tốc của hai người là:

50 – 12 = 38 (km/giờ)       

Thời gian đi để hai người gặp nhau là:

19 : 38 = 0,5 (giờ)

Đổi: 0,5 giờ = 30 phút

Hai người gặp nhau lúc:

8 giờ + 30 phút = 8 giờ 30 phút

Đáp số: 8 giờ 30 phút

Câu 5: Điền số thích hợp vào ô trống:

Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 30 km/giờ. Khi xe máy đi được 1 giờ 30 phút thì xe ô tô đi với vận tốc 50 km/giờ đuổi theo xe máy. Biết 2 xe cùng đến B lúc 11 giờ.

Lời giải:

Đổi 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

Quãng đường xe máy đã đi trước khi ô tô xuất phát (hay khoảng cách giữa hai xe khi ô tô xuất phát) là:

30 × 1,5 = 45 (km)

Hiệu vận tốc hai xe là:

50 − 30 = 20 (km/giờ)

Thời gian đi để hai xe gặp nhau là:

45 : 20 = 2,25 (giờ)

Đổi 2,25 giờ  = 2 giờ 15 phút

Độ dài quãng đường AB là:

50 × 2,25 = 112,5 (km)

Xe máy khởi hành lúc:

11 giờ − 2 giờ 15 phút − 1 giờ 30 phút = 7 giờ 15 phút

Đáp số:  112,5km; 7 giờ 15 phút.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 112,5; 7;15.

Câu 6: Điền số thích hợp vào ô trống:

Một ô tô đi từ A đuổi theo xe máy đi từ B (hai xe khởi hành cùng một lúc), sau 2 giờ ô tô đuổi kịp xe máy tại C. Biết vận tốc xe ô tô là 65km/giờ, vận tốc xe máy là 45 km/giờ.

Lời giải:

Hiệu vận tốc hai xe là:

65 – 45 = 20 (km/giờ)

Quãng đường AB dài số ki-lô-mét là:

20 × 2= 40 (km)

Đáp số: 40km.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 40.

Câu 7: Một ô tô đi từ A qua B để đi đến C với vận tốc là , cùng lúc đó xe máy đi từ B đến C với vận tốc là . Độ dài quãng đường AB là s. Công thức tính thời gian đi để hai xe gặp nhau là:

Câu 8: Lúc 7 giờ một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 48 km/giờ. Đến 8 giờ 30 phút một ô tô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 68 km/giờ và đi cùng chiều với ô tô chở hàng. Tìm thời gian đi để xe ô tô du lịch đuổi kịp xe ô tô chở hàng.

A.   0,62 giờ

B.   1,5 giờ

C.   2,75 giờ

D.   3,6 giờ

Lời giải:

Thời gian ô tô chở hàng đi trước ô tô du lịch là:

8 giờ 30 phút − 7 giờ = 1 giờ 30 phút

Đổi 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

Quãng đường xe ô tô chở hàng đã đi trước khi ô tô du lich xuất phát (hay khoảng cách giữa hai xe khi ô tô du lịch xuất phát) là:

48 × 1,5 = 72 (km)

Hiệu vận tốc hai ô tô là:

68 − 48 = 20 (km/giờ)

Thời gian đi để xe ô tô du lịch đuổi kịp xe ô tô chở hàng là:

72 : 20 = 3,6 (giờ)

Đáp số: 3,6 giờ.

Câu 9: Điền số thích hợp vào ô trống:

Một ô tô đi từ A đi qua B để đến C với vận tốc 56 km/giờ. Cùng lúc tại B, một xe máy cũng khởi hành và đi cùng chiều với ô tô với vận tốc bằng  vận tốc ô tô. Biết quãng đường AB dài 48 km.

Lời giải:

Vận tốc xe máy là:

56 : 7 × 5 = 40 (km/giờ)

Hiệu vận tốc của hai xe là:

56 − 40 = 16 (km/giờ)       

Kể từ lúc bắt đầu đi, ô tô đuổi kịp xe đạp sau số giờ là:

48 : 16 = 3 (giờ)

Đáp số: 3 giờ.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 3.

Câu 10: Lúc 6 giờ sáng, một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 18 km/giờ. Lúc 8 giờ, một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 45 km/giờ. Hỏi xe máy đuổi kịp xe đạp vào lúc mấy giờ ? Địa điểm hai xe gặp nhau cách B bao xa? Biết rằng A cách B 115km.

A.   9 giờ 20 phút ; 55km

B.   10 giờ 20 phút; 10km

C.   9 giờ 20 phút; 60km

D.   10 giờ 20 phút; 105km

Lời giải:

Ta có sơ đồ chuyển động của hai xe như sau:

Thời gian xe đạp đi trước xe máy là:

8 giờ − 6 giờ = 2 giờ

Quãng đường xe đạp đã đi trước khi xe máy xuất phát (hay khoảng cách giữa hai xe khi xe máy xuất phát) là:

18 × 2 = 36 (km)

Hiệu vận tốc hai xe là:

45 − 18 = 27 (km/giờ)

Thời gian đi để xe máy đuổi kịp xe đạp là:

36 : 27 =  (giờ)

Đổi  giờ =  giờ = 1 giờ 20 phút

Xe máy đuổi kịp xe đạp lúc:

8 giờ + 1 giờ 20 phút = 9 giờ 20 phút

Địa điểm gặp nhau cách A số ki-lô-mét là:

45 ×  = 60 (km)

Địa điểm gặp nhau cách B số ki-lô-mét là:

115 – 60 = 55 (km)

Đáp số: 9 giờ 20 phút; 55km.

Câu 11: Quân đi xe máy từ A đi qua B để đến C với vận tốc 40 km/giờ. Cùng lúc đó tại B, Mai đi xe đạp và đi cùng chiều với Quân, với vận tốc 16 km/giờ. Biết rằng khoảng cách AB bằng 36km. Hỏi sau bao lâu hai người gặp nhau và địa điểm gặp nhau cách A bao nhiêu ki-lô-mét?

A.   0,64 giờ; 25,6km

B.   0,64 giờ; 46,24km

C.   1,5 giờ; 24km

D.   1,5 giờ; 60km

Lời giải:

Hiệu vận tốc của Quân và Mai là:

40 – 16 = 24 (km/giờ)       

Thời gian đi để hai người gặp nhau là:

36 : 24 = 1,5 (giờ)

Địa điểm gặp nhau cách A số ki-lô-mét là:

40 × 1,5 = 60(km)

Đáp số: 1,5 giờ; 60km.

Bài viết liên quan

616
  Tải tài liệu