Bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương 1 có đáp án - Toán lớp 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 5 Bài 18: Ôn tập chương 1 có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Toán lớp 5 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Toán 5.

1872
  Tải tài liệu

Bài 18: Ôn tập chương 1

Câu 1: Có 14 người làm xong một công việc trong 5 ngày. Hỏi nếu có 35 người thì sẽ làm xong công việc đó trong bao nhiêu ngày? (Biết mức làm của mỗi người là như nhau).

A.   2 ngày

B.   4 ngày

C.   6 ngày

D.   8 ngày

Lời giải:

Đáp số: 2 ngày.

Hỏi đáp VietJack

Câu 2: Chọn đáp án đúng nhất:

Héc-tô-mét vuông còn gọi là héc-ta hay ha. Đúng hay sai?

A.   Đúng

B.   Sai

Lời giải:

Héc-tô-mét vuông còn gọi là héc-ta hay ha.

Câu 3: Chọn đáp án đúng nhất:

                                             

A.   9

B.   900

C.   9000

D.   90000

Lời giải:

 

Câu 4: Cho: 

                                                       

Số thích hợp điền vào chỗ trống là:

A.   230

B.   2300

C.   23000

D.   230000

Lời giải:

Câu 5: Hiện  nay An bằng 35 tuổi Bình. Ba năm trước An kém Bình 8 tuổi. Tính số tuổi mỗi người hiện nay.

A.   An 5 tuổi, Bình 13 tuổi

B.   An 12 tuổi, Bình 20 tuổi

C.   An 6 tuổi, Bình 14 tuổi

D.   An 9 tuổi, Bình 15 tuổi

Lời giải:

Vì hiệu số tuổi của hai bạn không thay đổi theo thời gian, ba năm trước An kém Bình 8 tuổi nên hiện nay An vẫn kém Bình 8 tuổi.

Ta có sơ đồ số tuổi hai bạn hiện nay:

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

 

Câu 6: Rút gọn phân số sau thành phân số tối giản:

                                       

Lời giải:

Số thích hợp điền vào ô trống theo thứ tự từ trên xuống dưới là 4;13.

Câu 7: Điền số thích hợp vào ô trống:

Câu 8: Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ trống:

Lời giải:

Câu 10: Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ trống:

Câu 11: Chọn dấu thích hợp điền vào chỗ trống:

Câu 12: Điền số thích hợp vào ô trống:

Câu 13: Điền số thích hợp vào ô trống:

Lời giải:

Chuyển 20kg gạo từ bao thứ nhất sang bao thứ hai thì tổng số gạo ở hai bao không thay đối.

Ta có sơ đồ biểu diễn số gạo lúc sau của hai bao:

Lúc sau bao thứ nhất có số ki-lô-gam gạo là:

Câu 14: Một người nuôi 112 con gà. Sau khi người đó mua thêm 38 con gà mái và bán đi 15 con gà trống thù lúc này số gà trống bằng 45 số gà mái. Hỏi lúc đầu người đó nuôi bao nhiêu con gà trống, bao nhiêu con gà mái?

A.   40 con gà trống, 72 con gà mái

B.   75 con gà trống, 37 con gà mái

C.   75 con gà trống, 60 con gà mái

D.   45 con gà trống, 67 con gà mái

Lời giải:

Sau khi người đó mua thêm 38 con gà mái và bán đi 15 con gà trống thì tổng số con gà là:

 112+ 38 - 15 = 135(con)

Ta có sơ đồ biểu diễn số gà lúc sau:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

 

Bài viết liên quan

1872
  Tải tài liệu