Đồng phân của C5H10 và gọi tên | Công thức cấu tạo của C5H10 và gọi tên

Đồng phân của một chất hữu cơ khá phức tạp và có nhiều loại: đồng phân mạch hở (đồng phân mạch cacbon), đồng phân hình học, đồng phân nhóm chức, đồng phân dẫn xuất, ... Nhằm mục đích giúp các em học sinh viết đủ số đồng phân của C5H10 và gọi tên đúng các đồng phân của C5H10 tương ứng.

46859
  Tải tài liệu

Đồng phân của C5H10 và gọi tên | Công thức cấu tạo của C5H10 và gọi tên

Độ bất bão hòa k = số liên kết π + số vòng = (2 + 2.5 - 10) / 2 = 1

Phân tử có chứa 1 liên kết pi hoặc 1 vòng

Penten C5H10 có 6 đồng phân trong đó:

- Penten C5H10 có 5 đồng phân cấu tạo (hay còn gọi là đồng phân mạch cácbon hoăc đồng phân mạch hở).

STT Đồng phân Tên gọi
1 CH2 = CH – CH2 – CH2 – CH3 pent –1 – en
2 Đồng phân của C5H10 và gọi tên | Công thức cấu tạo của C5H10 và gọi tên 2 – metylbut – 1 – en
3 Đồng phân của C5H10 và gọi tên | Công thức cấu tạo của C5H10 và gọi tên 3 – metylbut – 1 – en
4 Đồng phân của C5H10 và gọi tên | Công thức cấu tạo của C5H10 và gọi tên 2 – metylbut – 2 – en
5 CH3 – CH = CH – CH2 – CH3 pent –2 – en

- Trong đó: pent – 2 – en có đồng phân hình học:

STT Đồng phân Tên gọi
1 Đồng phân của C5H10 và gọi tên | Công thức cấu tạo của C5H10 và gọi tên cis – pent – 2 – en
2 Đồng phân của C5H10 và gọi tên | Công thức cấu tạo của C5H10 và gọi tên trans – pent – 2 – en

 

Hỏi đáp VietJack

Vậy tính cả đồng phân hình học thì penten C5H10 có tổng cộng 6 đồng phân.

Bài viết liên quan

46859
  Tải tài liệu