Đồng phân của C5H8 và gọi tên | Công thức cấu tạo của C5H8 và gọi tên

Đồng phân của một chất hữu cơ khá phức tạp và có nhiều loại: đồng phân mạch hở (đồng phân mạch cacbon), đồng phân hình học, đồng phân nhóm chức, đồng phân dẫn xuất, ... Nhằm mục đích giúp các em học sinh viết đủ số đồng phân của C5H8 và gọi tên đúng các đồng phân của C5H8 tương ứng.

23211
  Tải tài liệu

Đồng phân của C5H8 và gọi tên | Công thức cấu tạo của C5H8 và gọi tên

Độ bất bão hòa k = số liên kết π + số vòng = (5.2 + 2 - 8) / 2 = 2

Phân tử có chứa 2 liên kết π hoặc 1 vòng + 1 liên kết π

Ankađien C5H8 có 7 đồng phân trong đó:

ankađien C5H8 có 6 đồng phân cấu tạo (hay còn gọi là đồng phân mạch cácbon hoăc đồng phân mạch hở).

STT Đồng phân Tên gọi
1 CH2 = C = CH – CH2 – CH3 penta – 1, 2 – đien
2 CH2 = CH – CH = CH – CH3 penta – 1, 3 – đien
3 CH2 = CH – CH2 – CH = CH2 penta – 1,4 – đien
4 Đồng phân của C5H8 và gọi tên | Công thức cấu tạo của C5H8 và gọi tên 3 – metylbuta – 1,2 – đien
5 Đồng phân của C5H8 và gọi tên | Công thức cấu tạo của C5H8 và gọi tên 2 – metylbuta – 1,3 – đien
6 CH3 – CH = CH = CH – CH3 penta – 2,3 – đien

- Trong đó:

+ penta – 1, 3 – đien có đồng phân hình học

STT Đồng phân Tên gọi
1 Đồng phân của C5H8 và gọi tên | Công thức cấu tạo của C5H8 và gọi tên Cis - penta – 1, 3 – đien
2 Đồng phân của C5H8 và gọi tên | Công thức cấu tạo của C5H8 và gọi tên Trans - penta – 1, 3 – đien

 

Hỏi đáp VietJack

Vậy tính cả đồng phân hình học thì ankađien C5H8 có tổng cộng 7 đồng phân.

Bài viết liên quan

23211
  Tải tài liệu