Bài tập trắc nghiệm Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích có đáp án - Toán lớp 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 5 Bài 17: Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Toán lớp 5 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Toán 5.

881
  Tải tài liệu

Bài 17: Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích

Câu 1: Điền số thích hợp vào ô trống:

 

Số thích hợp điền vào ô trống là 812.

Hỏi đáp VietJack

Câu 2: Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm:

Câu 3: Cho:

                                       

Số thích hợp để điền vào ô trống là:

A.   2400

B.   24000

C.   240000

D.   2400000

Lời giải:

Lời giải:

Câu 5: Mi-li-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài . Đúng hay sai?

A.   Đúng

B.   Sai

Lời giải:

Mi-li-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài .

Vậy phát biểu trên là đúng.

Câu 6: Chọn đáp án đúng nhất:

                                     

A.   Đúng

B.   Sai

Lời giải:

Lời giải:

Câu 8: Điền số thích hợp vào ô trống:

                                       

Lời giải:

Vậy hai số cần điền theo thứ tự từ trái sang phải là 12; 34.

Câu 9: 78mm2 được đọc là:

A.   Bảy mươi tám mét

B.   Bảy mươi tám mi-li-mét

C.   Bảy tám mét vuông

D.   Bảy mươi tám mi-li-mét vuông

Lời giải:

Câu 10: Điền số thích hợp vào ô trống:

Lời giải:

Vậy số thích hợp điền vào ô trống là 400.

Câu 11: Cho

                       

Số thích hợp điền vào chỗ trống là:

A.   40

B.   400

C.   4000

D.   40000

Lời giải:

Vậy số thích hợp điền vào chỗ chấm là 40000.

Câu 12: Điền số thích hợp vào ô trống:

   

Số thích hợp điền vào ô trống theo thứ tự từ trên xuống dưới là 321; 10000.

Bài viết liên quan

881
  Tải tài liệu