Bài tập trắc nghiệm Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài có đáp án - Toán lớp 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 5 Bài 14: Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Toán lớp 5 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Toán 5.

1376
  Tải tài liệu

Bài 14: Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài

Câu 1: Điền số thích hợp vào ô trống:

Lời giải:

Vậy số thích hợp điền vào ô trống theo thứ tự từ trên xuống dưới là 7; 10.

Hỏi đáp VietJack

Câu 2: Chọn số thích hợp để điền vào chỗ chấm:

                               

A.   7

B.   23

C.   142

D.   14992

Lời giải:

Lời giải:

Câu 4: Điền số thích hợp vào ô trống:

                                           

Lời giải:

Câu 5: Điền số thích hợp vào ô trống:

Câu 6: Chọn đáp án đúng nhất:

                           

A.   Đúng

B.   Sai

Lời giải:

Câu 7: Chọn đáp án đúng nhất:

 1km gấp 1hm bao nhiêu lần?

A.   10 lần

B.   100 lần

C.   500 lần

D.   1000 lần

Lời giải:

Câu 8: Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm:

Lời giải:

Câu 9: Điền số thích hợp vào ô trống:

                                               

Lời giải:

Câu 10: Chọn đáp án đúng nhất:

                         

Đơn vị cần điền vào chỗ chấm là:

Lời giải:

150 gấp 15 số lần là:

 

Bài viết liên quan

1376
  Tải tài liệu