Bài tập trắc nghiệm Hỗn số có đáp án - Toán lớp 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 5 Bài 9: Hỗn số có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Toán lớp 5 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Toán 5.

2025
  Tải tài liệu

Bài 9: Hỗn số

Câu 1: Phân số 274 được viết dưới dạng hỗn số là:

 

Lời giải:

Hỏi đáp VietJack

Câu 2: Chuyển hỗn số 9314 thành phân số ta được phân số là:

Lời giải:

Câu 3: Chọn số thích hợp điền vào chỗ chấm:

Phần nguyên của hỗn số 523 là …

A.  5

B. 3 

C.  4

D. 2 

E. 1  

Lời giải:

Phần nguyên của hỗn số 523 là 5.

Vậy số thích hợp đặt vào ô trống là 5.

Câu 4: Chuyển hỗn số 381627 thành phân số ta được:

Lời giải:

Câu 5: Chọn số thích hợp đặt vào ô trống:

A.  17

B.  18

C.  16

D. 15 

E.   14

Lời giải:

Câu 6: Hỗn số gồm bao nhiêu thành phần?

A.   Một thành phần, đó là phần nguyên

B.   Một thành phần, đó là phần phân số

C.   Hai thành phần, đó là phần nguyên và phần phân số.

Lời giải:

Hỗn số có hai thành phần là phần nguyên và phần phân số.

Câu 7: Chuyển hỗn số 659 thành phân số ta được:

Lời giải:

Câu 8: Chọn hỗn số trong các đáp án sau:

Lời giải:

Hỗn số có hai thành phần là phần nguyên và phần phân số. Vậy hỗn số là 427 .

Câu 9: Hỗn số “mười ba và hai mươi lăm phần ba mươi tám” được viết là:

Lời giải:

Hỗn số “mười ba và hai mươi lăm phần ba mươi tám” được viết là 132538 .

Câu 10: Phần phân số của hỗn số 359 là:

A. 3 

B. 5 

C. 39 

D. 59 

Lời giải:

Bài viết liên quan

2025
  Tải tài liệu