Bài tập trắc nghiệm Hình thang. Diện tích hình thang có đáp án - Toán lớp 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 5 Bài: Hình thang. Diện tích hình thang có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Toán lớp 5 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Toán 5.

1163
  Tải tài liệu

Hình thang. Diện tích hình thang

Câu 1: Điền số thích hợp vào ô trống:

Lời giải:

Độ dài đáy lớn CD là:     

1,7 × 2 = 3,4 (cm)

Chiều cao AH dài là:

9,18 × 2 : (1,7 + 3,4) = 3,6 (m)

Đáp số: 3,6m.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 3,6

Hỏi đáp VietJack

Câu 2: Tính diện tích hình thang biết độ dài đáy là 17cm và 12cm, chiều cao là 8cm.

Câu 3: Điền số thích hợp vào ô trống:

Lời giải:

Độ dài đáy lớn của mảnh vườn là:     

17,5 + 9 = 26,5 (m)

Diện tích mảnh vườn đó là:          

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 363.

Câu 4: Điền số thích hợp vào ô trống:

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 700.

Câu 5: Điền số thích hợp vào ô trống:

Lời giải:

Theo bài ra ta có hình vẽ:

                                 

Phần diện tích tăng thêm chính là diện tích của hình tam giác có đáy là 1,75m và chiều cao cũng chính là chiều cao của hình thang.

Chiều cao của hình thang là:   

7 × 2 : 1,75 = 8 (m)

Diện tích hình thang là:   

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 10040.

Câu 6: Trong các hình sau, hình nào là hình thang?

Lời giải:

Quan sát các hình đã cho ta thấy các hình thứ nhất, thứ ba và thứ tư có một cặp cạnh đối diện song song nên các hình đó là hình thang.

Câu 7: Điền số thích hợp vào ô trống:

Lời giải:

Câu 8: : Một hình thang có đáy lớn là a, đáy bé là b, chiều cao là h. Khi đó công thức tính diện tích hình thang đó là:

A.   Đáy lớn 54cm; đáy bé 36cm

B.   Đáy lớn 90cm; đáy bé 60cm

C.   Đáy lớn 72cm; đáy bé 48cm

D.   Đáy lớn 108cm; đáy bé 72cm

Lời giải:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Giá trị một phần là:    

180 : 5  =36 (cm)

Độ dài đáy lớn là:      

36 × 3 = 108 (cm)

Độ dài đáy bé là:        

180 – 108 = 72 (cm)

Đáp số: Đáy lớn 108cm; đáy bé 72cm.

A.   76,05 giờ

B.   101,4 giờ

C.   180 giờ

D.   202,8 giờ

Lời giải:

Độ dài đáy bé của thửa ruộng đó là:        

260 × 35 = 156 (m)

Chiều cao của thửa ruộng đó là:         

260 × 14 = 65 (m)

Diện tích của thửa ruộng đó là:   

13520:  100 = 135,2 (lần)

Bác Hùng cần dùng số giờ để làm sạch cỏ trên cả thửa ruộng đó là:         

0,75 × 135,2 = 101,4 (giờ)

Đáp số: 101,4 giờ.

Câu 11: Điền số thích hợp vào ô trống:

Cho hình thang như hình vẽ:

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 711.

Câu 12: Điền số thích hợp vào ô trống:

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 315.

Bài viết liên quan

1163
  Tải tài liệu