Bài tập trắc nghiệm Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông. Héc-ta có đáp án - Toán lớp 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 5 Bài 16: Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông. Héc-ta có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Toán lớp 5 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Toán 5.

1032
  Tải tài liệu

Bài 16: Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông. Héc-ta

Câu 1: Điền số thích hợp vào ô trống:

Số cần điền vào ô trống là 1212.

Hỏi đáp VietJack

Câu 2: Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm:

Câu 3: Điền số thích hợp vào ô trống:

Lời giải:

Đổi 2hm2= 20000m2

Diện tích xây các phòng học là:

Vậy số thích hợp điền vào ô trống là 8000.

Câu 4: Cho:

           

Số thích hợp điền vào chỗ trống là:

A.   60

B.   600

C.   6000

D.   60000

Lời giải:

A.   12

B.   120

C.   1200

D.   12000

Lời giải:

Chiều dài thửa ruộng đó là:

Câu 6: Héc-tô-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1hm. Đúng hay sai?

A.   Đúng

B.   Sai

Lời giải:

Héc-tô-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1hm.

Vậy phát biểu trên là đúng.

Câu 7: Đề-ca-mét vuống được viết tắt là:

Lời giải:

Câu 8: Điền số thích hợp vào ô trống:

Lời giải:

Vậy hai số cần điền theo thứ tự từ trái sang phải là 7; 35.

Câu 9: 16dam2 được đọc là:

A.   Mười sáu đề-ca-mét

B.   Mười sáu đề-ca-mét vuông

C.   Mười sáu đề-xi-mét vuông

D.   Mười sau héc-tô-mét vuông

Lời giải:

Câu 10: Điền số thích hợp vào ô trống:

Vậy số cần điền vào ô trống là 1200.

Bài viết liên quan

1032
  Tải tài liệu