Bài tập trắc nghiệm Phân số thập phân có đáp án - Toán lớp 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 5 Bài 5: Phân số thập phâncó đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Toán lớp 5 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Toán 5.

877
  Tải tài liệu

Bài 5: Phân số thập phân

Câu 1: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:60100...610

Lời giải:

Hỏi đáp VietJack

Câu 2: Một giá sách có tất cả 80 quyển sách, trong đó có 310 số sách là sách tiếng anh, 12 số sách là sách toán, còn lại là sách văn. Hỏi trên giá có bao nhiêu quyển sách văn?

A.   16 quyển

B.   24 quyển

C.   40 quyển

D.   64 quyển

Lời giải:

Câu 3: Phân số 3451000 được gọi là:

A.   Ba bố năm phần nghìn

B.   Ba trăm bốn mươi năm phần trăm

C.   Ba trăm bốn lăm phần nghìn

D.   Ba trăm bốn mươi lắm phần nghìn

Lời giải:

Phân số 3451000 được đọc là ba trăm bốn mươi lăm phần nghìn.

Câu 4: Con hãy điền số hoặc chữ số thích hợp vào ô trống:

                                               

Lời giải:

Câu 5: Điền số thích hợp vào ô trống:

                               

Lời giải:

Câu 6: Mẫu số của một phân số thập phân có thể là những số nào?

A.   Các số chẵn

C.   Các số lẻ

D.   Mọi số tự nhiên khác

Lời giải:

Câu 7: Trong các phân số sau, phân số nào là phân số thập phân?

Lời giải:

Các phân số có mẫu số là 10; 100; 1000; … được gọi là các phân số thập phân.

Vậy trong các phân số đã cho, phân số thập phân là49100 .

Câu 8: Con hãy điền số hoặc chữ số thích hợp vào ô trống:

                                                   

Lời giải:

Câu 9: Phân số “bảy mươi chín phần nghìn” được viết là:

Lời giải:

Phân số “bảy mươi chín phần nghìn” được viết là: 791000

A.   3 phân số

B.   4 phân số

C.   5 phân số

D.   6 phân số

Lời giải:

Bài viết liên quan

877
  Tải tài liệu