Bài tập trắc nghiệm Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có đáp án - Toán lớp 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 5 Bài: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Toán lớp 5 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Toán 5.

1291
  Tải tài liệu

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

Câu 1: Điền số thích hợp vào ô trống:

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 68.

Hỏi đáp VietJack

Câu 2: Chọn đáp án đúng nhất:

A.   Muốn tính diện tích xung quanh của hình lập phương ta lấy diện tích một mặt nhân với 4

B.   Muốn tính diện tích toàn phần của hình lập phương ta lấy diện tích một mặt nhân với 6

C.   Cả A vad B đều sai

D.   Cả A và B đều đúng

Lời giải:

-         Muốn tính diện tích xung quanh của hình lập phương ta lấy diện tích một mặt nhân với 4.

-         Muốn tính diện tích toàn phần của hình lập phương ta lấy diện tích một mặt nhân với 6.

Vậy cả A và B đều đúng.

Câu 3: Điền số thích hợp vào ô trống:

Vì 9 × 9 = 81 nên độ dài mỗi cạnh của hình lập phương đó là 9cm.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 9.

Câu 4: Cho hình lập phương có cạnh là 0,5m. Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là:

Câu 5: Điền số thích hợp vào ô trống:

Người ta làm một cái hộp bằng bia dạng hình lập phương có cạnh 0,75m.

Vậy đáp đúng điền vào ô trống là 337,5.

Câu 6: Người ta làm một cái lồng sắt hình lập phương có độ dài mỗi cạnh là 25dm. Cú mỗi mét vuông sắt giá 45000 đồng. Hỏi người ta làm cái lồng sắt đó hết bao nhiêu tiền mua sắt?

A.   1876500 đồng

B.   1768500 đồng

C.   1687500 đồng

D.   1568700 đồng

Lời giải:

Đổi 25dm = 2,5m.

Diện tích một mặt của cái lồng sắt đó là:           

Số tiền cần dùng để mua sắt làm cái lồng đó là:           

45000 × 37,5 = 1687500 (đồng)                                         

Đáp số: 1687500 đồng.

Câu 7: Chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ chấm:

Cho hình lập phương và hình hộp chữ nhật có số đo như hình vẽ:

Vậy diện tích xung quanh của hình lập phương … diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật.

A.   Lớn hơn

B.   Nhỏ hơn

C.   Bằng

Lời giải:

Diện tích một mặt của hình lập phương đó là:                 

Câu 8: Diện tích xung quanh của một hình lập phương bằng chu vi một mặt nhân với 4. Đúng hay sai?

A.   Đúng

B.   Sai

Lời giải:

Diện tích xung quanh của hình lập phương là tổng diện tích bốn mặt của hình lập phương.

Mà mỗi mặt đều là các hình vuông bằng nhau.

Vậy diện tích xung của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4.

Phát biểu đã cho là sai.

Câu 10: Điền số thích hợp vào ô trống:

Cho hình lập phương như hình vẽ:

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 144.

Câu 11: Một hình lập phương có cạnh 2cm. Nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quanh và diện tích toàn tăng số lần lần lượt là:

A.   3 lần; 3 lần

B.   6 lần; 9 lần

C.   4 lần; 6 lần

D.   9 lần; 9 lần

Lời giải:

Độ dài cạnh hình lập phương khi gấp lên 3 lần là:              

2 × 3 = 6 (cm)

Diện tích một mặt của hình lập phương cạnh 2cm là:            

Diện tích xung quanh của hình lập phương cạnh 6cm gấp diện tích xung quanh của hình lập phương cạnh 2cm số lần là:

144 : 16 = 9 (lần)

Diện tích toàn phần của hình lập phương cạnh 6cm gấp diện tích toàn phần của hình lập phương cạnh 2cm số lần là:

216 : 24 = 9 (lần)

Vậy nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quanh và diện tích toàn phần đều tăng lên 9 lần.

Câu 12: Điền số thích hợp vào ô trống:

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 384.

Câu 13: Một người làm cái hộp không có nắp bằng bìa cứng dạng hình lập phương có cạnh 14cm. Tính diện tích bìa cần dùng để làm hộp (không tính mép dán).

Câu 14: Một hình lập phương có chu vi đáy là 28dm. Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là:

A.   32,4kg

B.   16,2kg

C.   8,1kg

D.   4,05kg

Lời giải:

Diện tích một mặt của cái thùng đó là:                       

Bài viết liên quan

1291
  Tải tài liệu