Bài tập trắc nghiệm Nhân một số thập phân với một số tự nhiên có đáp án - Toán lớp 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 5 Bài: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Toán lớp 5 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Toán 5.

1453
  Tải tài liệu

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Câu 1: Chọn đáp án đúng nhất:

316 – 15,74 × 8 … 18,45 × 7 + 60,93

Hỏi đáp VietJack

Câu 2: Điền số thích hợp vào ô trống để tính bằng cách thuận tiện:

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới là: 1; 78; 23; 1; 101; 1; 100; 5036.

Câu 3: Tính 4,36 × 32

A.   12,942

B.   13,952

C.   129,42

D.   139,52

Lời giải:

Đặt tính và thực hiện tính ta có:

Câu 4: Cho hình vuông ABCD và hình chữ nhật MNPQ có số đo như hình vẽ:

Vậy chu vi hình vuông ABCD .. chu vi hình chữ nhật MNPQ.

Cụm từ thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A.   Nhỏ hơn

B.   Lớn hơn

C.   Bằng

Lời giải:

Vậy chu vi hình vuông ABCD nhỏ hơn chu vi hình chữ nhật MNPQ.

Câu 5: Tính:

                                           38,75 × 8 : 5

A.   61

B.   62

C.   63

D.   64

Lời giải:

Vậy đáp án đúng là 62.

Câu 6: Điền số thích hợp vào ô trống:

Biết trung bình cộng của ba số là 53,48. Biết tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 48,9; tổng của số thứ hai và số thứ ba là 135.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trên xuống dưới là 25,44; 23,46; 111,54.

Câu 7: Phép tính sau đúng hay sai?

                                         

A.   Đúng

B.   Sai

Lời giải:

Tích 256 × 7 đã tính đúng và bằng 1792.

Phần thập phân của số 25,6 có một chữ số, ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra một chữ số kể từ phải sang trái. Tuy nhiên ở đây đã dùng dấu phẩy tách ở tích ra một chữ số kể từ trái sang phải.

Vậy phép tính đã cho là sai.

Câu 8: Điền số thích hợp vào ô trống:

                     

Lời giải:

Tính lần lượt từ trái sang phải ta có:

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 25,64; 589,72.

Câu 9: Điền số thích hợp vào ô trống:

                                 

Lời giải:

Đặt tính rồi thực hiện phép tính ta có:

                                                         

Vật đáp án đúng điền vào ô trống là 86,5.

Câu 10: Tính giá trị của biểu thức

                                38,24 + 18,76 × a với a = 4.

A.   102,68

B.   113,28

C.   153,88

D.   228

Lời giải:

Thay a = 4 vào biểu thức 38,24 + 18,76 × a ta có:

Câu 11: Điền số thích hợp vào ô trống:

Một người thợ dệt ngày thứ nhất dệt được 25,8m vải. Ngày thứ hai dệt được gấp đôi ngày thứ nhất.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 77,4.

Câu 12: Điền số thích hợp vào ô trống (dạng gọn nhất):

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 48,75m, chiều rộng kém chiều dài 13,5m.

Đáp số: 168m.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 168.

Câu 13: Một cửa hàng có một số đường. Biết cửa hàng đã bán được 6,3 tạ đường, số đường còn lại được chia đều vào 16 bao, mỗi bao 0,45 tạ đường. Hỏi trước khi bán cửa hàng có bao nhiêu ki-lô-gam đường?

A.   13,5kg

B.   135kg

C.   1350kg

D.   13500kg

Lời giải:

Sau khi bán, cửa hàng còn lại số tạ đường là:

13,5 tạ = 1350kg

Đáp số: 1350kg.

Câu 14: Điền số thích hợp vào ô trống:

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống (1) là 50,16.

Đáp án đúng điền vào ô trống (2) là 34,72.

Câu 15: Tìm y, biết y : 9 = 222 : 6 – 19,85

A.   y = 15,435

B.   y = 16,935

C.   y = 154,35

D.   y = 169,65

Lời giải:

Bài viết liên quan

1453
  Tải tài liệu