Bài tập trắc nghiệm Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân có đáp án - Toán lớp 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 5 Bài: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Toán lớp 5 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Toán 5.

1205
  Tải tài liệu

Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

Câu 1: Điền số thích hợp vào ô trống:

                                               

Lời giải:

Số cần điền vào ô trống là:

54 : 8 = 6,75

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 6,75.

Hỏi đáp VietJack

Câu 2: Chọn dấu thích hợp điền vào ô trống:

                                           

A.   =

B.   >

C.   < 

Lời giải:

Ta có: 53 : 4 = 13,25

 Mà 13,25 < 13,5

Vậy 53 : 4 < 13,5.

Câu 3: Điền số thập phân ở dạng gọn nhất vào ô trống:

Vậy số cần điền vào ô trống là 0,625.

Câu 4: Có 8 mảnh vải như nhau dài tất cả 95m. Hỏi 5 mảnh vải như thế dài tất cả bao nhiêu mét?

A.   11,875m

B.   16,875m

C.   35,625m

D.   59,375m

Lời giải:

Đáp số: 59,375m.

Câu 5: 261 : 18 = 15,5. Đúng hay sai?

A.   Đúng

B.   Sai

Lời giải:

Ta đặt tính và thực hiện phép tính chia ta có:

             

261 : 18 = 14,5

Vậy phép tính đã cho là sai.

Câu 6: Điền số thích hợp vào ô trống:

Trong rổ có tất cả 27kg xoài. Mẹ đem số xoài đó chia đều vào 5 túi. Mẹ đem biếu bà 2 túi.

Lời giải:

Cách 1:

1 túi có số ki-lô-gam xoài là:           

27 : 5 = 5,4 (kg)

Mẹ biếu bà số ki-lô-gam xoài là:           

5,4 × 10,8 (kg)

Sau khi biếu bà, mẹ còn lại số ki-lô-gam xoài là:           

27 − 10,8 = 16,2(kg)

Cách 2:

1 túi có số ki-lô-gam xoài là:           

27:5=5,4(kg)

Sau khi biếu bà, mẹ còn lại số túi xoài là:           

5 − 2 = 3 (túi)

Sau khi biếu bà, mẹ còn lại số ki-lô-gam xoài là:           

5,4 × 3 = 16,2 (kg)                                   

Đáp số: 16,2kg.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 16,2

Câu 7: Cô giáo cho phép tính 13 : 5, bạn Hà đặt tính và thực hiện phép tính chia như sau.

                                                   

Theo em, bạn Hà đặt tính và thực hiện tính như vậy đúng hay sai?

A.   Đúng

B.   Sai

Lời giải:

Đặt tính và thực hiện phép như sau:

                                         

Vậy bạn Hà đã đặt tính và thực hiện phép chia đúng.

Câu 8: Tính: 35 : 2

A.   16,25

B.   16,5

C.   17,25

D.   17,5

Lời giải:

Ta đặt tính và thực hiện phép tính chia như sau:

         

Vậy 35 : 2 = 17,5

Câu 9: 14 là giá trị của biểu thức nào sau đây?

A.   4,5 + 95 : 8 – 2,375

B.   (31 – 15 : 4) × 0,75 – 6,45

Lời giải:

Ta có:

                 

Vậy biểu thức 4,5 + 95 : 8 – 2,375 có giá trị là 14.

Câu 10: Điền số thập phân ở dạng gọn nhất vào ô trống:

Vậy số cần điền vào ô trống là 10,8.

Lời giải:

Câu 12: Trong 3 giờ xe máy đi được 102km. Trong 4 giờ ô tô đi được 210km.

Câu 13: Chọn phép tính thích hợp điền vào ô trống:

                                       

A.   +

B.   –

C.   ×

D.   :

Lời giải:

Ta có: 513 : 36 = 14,25

Ta thấy số 142,5 có dấu phẩy dịch chuyển sang bên phải môt hàng so với số 14,25. Số 14,25 nhân với 10 thì được số 142,5.

Vậy dấu thích hợp điền vào ô trống là ×.

Câu 14: Tìm x, biết 63 : x = 5

A.   x = 12,6

B.   x = 12,4

C.   x = 124

D.   x = 126

Lời giải:

Bài viết liên quan

1205
  Tải tài liệu