Trắc nghiệm Địa lí 12 Bài 30 : Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc (tiếp theo) có đáp án năm 2021 – 2022

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 12 Bài 30 : Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc (tiếp theo) có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Địa lí lớp 12 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Địa lí 12

431
  Tải tài liệu

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 30 (có đáp án): Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc (tiếp theo)

Câu 1. Tổng chiều dài đường sắt nước ta là

A. 3143km.

B. 1726km.

C. 3312km.

D. 2630km.

Đáp án: A

Giải thích: SGK/131, địa lí 12 cơ bản.

Câu 2. Sự phân mùa sâu sắc của khí hậu ảnh hưởng lớn nhất đến loại hình vận tải nào?

A. Đường biển.

B. Đường sông.

C. Đường ô tô.

D. Đường sắt.

Đáp án: B

Giải thích: SGK/132, địa lí 12 cơ bản.

Câu 3. Loại hình nào sau đây thuộc mạng phi thoại?

A. Mạng điện thoại đường dài.

B. Mạng truyền dẫn Viba.

C. Mạng điện thoại nội hạt.

D. Mạng Fax.

Đáp án: D

Giải thích: SGK/135, địa lí 12 cơ bản.

Câu 4. Hướng phát triển chủ đạo của ngành bưu chính trong thời gian tới là

A. đẩy mạnh các hoạt động công ích phục vụ xã hội.

B. đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh.

C. phát triển mạng lưới sang các nước khác.

D. tăng cường xây dựng các cơ sở văn hóa tại vùng nông thôn.

Đáp án: B

Giải thích: SGK/135, địa lí 12 cơ bản.

Câu 5. Đặc điểm nào không phải của ngành Bưu chính hiện nay ở nước ta?

A. Chủ yếu mang tính phục vụ.

B. Thiếu lao động ở trình độ cao.

C. Mạng lưới rộng khắp trên toàn quốc.

D. Sử dụng nhiều tiến bộ khoa học kĩ thuật.

Đáp án: D

Giải thích: SGK/135, địa lí 12 cơ bản.

Câu 6. Loại hình vận tải chiếm tỉ trọng lớn nhất trong luân chuyển hàng hoá của nước ta hiện nay là

A. Đường hàng không,

B. Đường sắt.

C. Đường biển.

D. Đường sông.

Đáp án: C

Giải thích: SGK/132, địa lí 12 cơ bản.

Câu 7. Quốc lộ 1 chạy từ đâu đến đâu?

A. Hà Nội đến Cà Mau.

B. Hà Nội đến Kiên Giang.

C. Lạng Sơn đến TP. Hồ Chí Minh.

D. Lạng Sơn đến Cà Mau. 

Đáp án: D

Giải thích: SGK/131, địa lí 12 cơ bản.

Câu 8. Quốc lộ 1A là tuyến đường

A. ngắn nhất của nước ta.

B. duy nhất đi qua 7 vùng kinh tế.

C. xương sống của nước ta.

D. thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội dải đất phía Tây.

Đáp án: C

Giải thích: SGK/131, địa lí 12 cơ bản.

Câu 9. Loại đường nào sau đây ở nước ta hiện nay có khối lượng luân chuyển hàng hóa và hành khách lớn nhất

A. Đường ô tô

B. Đường sắt

C. Đường biển

D. Đường sông

Đáp án: C

Giải thích: SGK/132, địa lí 12 cơ bản.

Câu 10. Hai trục đường bộ xuyên quốc gia của nước ta là

A. Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh

B. Đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 14

C. Quốc lộ 14 và quốc lộ 1

D. Quốc lộ 1 và quốc lộ 6

Đáp án: A

Giải thích: SGK/132, địa lí 12 cơ bản.

Câu 11. Hướng phát triển chủ đạo của ngành bưu chính trong thời gian tới là

A. Đẩy mạnh các hoạt động công ích phục vụ xã hội.

B. mở các hoạt động kinh doanh mới

C. cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa

D. tăng cường xây dựng các cơ sở văn hóa tại vùng nông thôn.

Đáp án: C

Giải thích: SGK/135, địa lí 12 cơ bản.

Câu 12. Loại hình nào dưới đây không thuộc về hoạt động Viễn thông?

A. Điện thoại

B. Thư, báo

C. Fax

D. Internet

Đáp án: B

Giải thích: SGK/135, địa lí 12 cơ bản.

Câu 13. Mạng lưới tương đối đồng bộ, mở rộng và hiện đại hóa là đặc điểm của

A. đường ô tô.

B. đường sắt.

C. đường hàng không.

D. đường biển.

Đáp án: A

Giải thích: SGK/131, địa lí 12 cơ bản.

Bài viết liên quan

431
  Tải tài liệu