Trắc nghiệm Địa lí 12 Bài 4: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ (tiếp theo) có đáp án năm 2021 – 2022

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 12 Bài 4: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ (tiếp theo) có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Địa lí lớp 12 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Địa lí 12

450
  Tải tài liệu

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 4 (có đáp án): Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ (tiếp theo)

Câu 16. Tiền Cambri được xem là giai đoạn hình thành nền móng ban đầu của quốc gia Đông Nam Á nào dưới đây?

A. Lào.

B. Cam-pu-chia.

C. Việt Nam.

D. Thái Lan.

Đáp án: C

Ở Việt Nam, giai đoạn Tiền Cambri được xem là giai đoạn hình thành nền móng ban đầu của lãnh thổ.

Câu 17. Giai đoạn Tiền Cambri được xem là giai đoạn hình thành nền móng ban đầu của lãnh thổ và được xem là giai đoạn

A. kéo dài nhất và cổ nhất.

B. cổ nhất nhưng diễn ra nhanh nhất.

C. trẻ nhất và vẫn đang diễn ra.

D. trẻ nhất và diễn ra nhanh nhất.

Đáp án: A

Ở Việt Nam, giai đoạn Tiền Cambri được xem là giai đoạn hình thành nền móng ban đầu của lãnh thổ và là giai đoạn cổ nhất, kéo dài nhất trong lịch sử phát triển lãnh thổ Việt Nam.

Câu 18. Để hiểu hơn về lịch sử hình thành lãnh thổ nước ta một cách dễ dàng, thuận lợi hơn thì người ta sử dụng

A. thang địa chất.

B. bảng Niêm biểu địa chất.

C. các hóa thạch cổ đã tìm thấy.

D. các thiết bị máy móc hiện đại.

Đáp án: B

Để hiểu hơn về lịch sử hình thành lãnh thổ nước ta một cách dễ dàng, thuận lợi hơn thì người ta sử dụng bảng Niêm biểu địa chất đã được thống nhất trên toàn cầu.

Câu 19. Trong bảng Niêm biểu địa chất đại cổ sinh không có kỉ nào dưới đây?

A. Pecmi.

B. Silua.

C. Jura.

D. Cacbon.

Đáp án: C

Trong bảng Niêm biểu địa chất đại cổ sinh có 4 kỉ, đó là: Pecmi, Silua, Đêvôn và Cacbon. Còn kỉ Jura thuộc đại Trung sinh.

Câu 20. Trong bảng Niêm biểu địa chất đại Trung sinh không có kỉ nào dưới đây?

A. Krêta.

B. Nêôgen.

C. Jura.

D. Triat.

Đáp án: B

Trong bảng Niêm biểu địa chất đại Trung sinh có 3 kỉ, đó là: Krêta, Jura và Triat. Còn kỉ Nêôgen thuộc đại Tân sinh.

Câu 21. Ở Kon Tum, Hoàng Liên Sơn nước ta đã phát hiện ra

A. các di tích cổ.

B. các đá biến chất cổ.

C. các dạng san hô cổ.

D. các hóa thạch cổ.

Đáp án: B

Các đá biến chất cổ nhất ở nước ta được phát hiện ở Kon Tum, Hoàng Liên Sơn có tuổi cách đây 2,5 tỉ năm.

Câu 22. Nền móng ban đầu của nước ta được hình thành từ giai đoạn nào dưới đây?

A. Tân kiến tạo.

B. Đại trung sinh.

C. Tiền Cambri.

D. Cổ kiến tạo.

Đáp án: C

Ở Việt Nam, giai đoạn Tiền Cambri được xem là giai đoạn hình thành nền móng ban đầu của lãnh thổ.

Câu 23. Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm của giai đoạn Tiền Cambri ở nước ta?

A. Giai đoạn cổ nhất và diễn ra nhanh nhất trong lịch sử phát triển lãnh thổ.

B. Chỉ diễn ra trong một phạm vi hẹp trên phần lãnh thổ nước ta hiện nay.

C. Các điều kiện có địa lí rất sơ khai và đơn điệu nhưng có xuất hiện khủng long.

D. Giai đoạn kéo dài nhất và diễn ra phổ biến nhất ở lãnh thổ nước ta.

Đáp án: B

Giai đoạn Tiền Cambri ở nước ta có đặc điểm:

- Là giai đoạn cổ nhất và kéo dài nhất trong lịch sử phát triển lãnh thổ Việt Nam.

- Chỉ diễn ra trong một phạm vi hẹp trên phần lãnh thổ nước ta hiện nay.

- Các điều kiện có địa lí rất sơ khai và đơn điệu.

Câu 24. Giai đoạn Tiền Cambri diễn ra ở nước ta trong suốt thời gian khoảng

A. 1,5 tỉ năm.

B. 2 tỉ năm.

C. 2,5 tỉ năm.

D. 3 tỉ năm.

Đáp án: B

Giai đoạn Tiền Cambri diễn ra ở nước ta trong suốt thời gian khoảng 2 tỉ năm và kết thúc cách đây 542 triệu năm.

Câu 25. Ở nước ta giai đoạn Tiền Cambri diễn ra

A. rộng khắp cả nước.

B. chỉ diễn ra ở phía Bắc.

C. chỉ diễn ra ở phía Nam.

D. chỉ diễn ra ở một phạm vi hẹp.

Đáp án: D

Giai đoạn Tiền Cambri chỉ diễn ra trong một phạm vi hẹp trên phần lãnh thổ nước ta hiện nay. Giai đoạn này diễn ra chủ yếu ở một số nơi, tập trung ở khu vực cao Hoàng Liên Sơn và Trung Trung Bộ.

Câu 26. Lớp khí quyển ban đầu còn rất mỏng không bao gồm chất khí nào dưới đây?

A. Amoniac.

B. Nitơ

C. Lưu huỳnh.

D. Hiđrô.

Đáp án: C

Lớp khí quyển ban đầu còn rất mỏng gồm chủ yếu là các chất khí amoniac, điôxit cacbon, nitơ, hiđrô và về sau là ôxi.

Câu 27. Sinh vật giai đoạn Cambri gồm có

A. Tảo, động vật thân mềm.

B. Rêu, địa y, tảo.

C. Động vật thân mềm, địa y.

D. Ruột khoang, nấm, rêu.

Đáp án: A

Các sinh vật trong giai đoạn Tiền Cambri còn ở dạng sơ khai nguyên thủy như tảo, động vật thân mềm.

Câu 28. Vào giai đoạn Tiền Cambri thủy quyển xuất hiện với sự tích tụ của lớp nước trên bề mặt Trái Đất khi

A. có các vụ nổ xuất hiện.

B. nhiệt độ hạ thấp dần.

C. có các loài sinh vật xuất hiện.

D. độ ẩm tăng và có sự sống.

Đáp án: B

Khi nhiệt độ không khí thấp dần, thủy quyển mới xuất hiện với sự tích tụ của lớp nước trên bề mặt Trái Đất. Từ đó, sự sống xuất hiện.

Câu 29. “Chỉ diễn ra trong một phạm vi hẹp trên phần lãnh thổ nước ta hiện nay”. Đó là đặc điểm của giai đoạn nào dưới đây?

A. Thái cổ sinh.

B. Cổ kiến tạo.

C. Tiền Cambri.

D. Tân kiến tạo.

Đáp án: C

Giai đoạn Tiền Cambri ở nước ta có đặc điểm:

- Là giai đoạn cổ nhất và kéo dài nhất trong lịch sử phát triển lãnh thổ Việt Nam.

- Chỉ diễn ra trong một phạm vi hẹp trên phần lãnh thổ nước ta hiện nay.

- Các điều kiện có địa lí rất sơ khai và đơn điệu.

Câu 30. Sự sống trên Trái Đất bắt đầu xuất hiện ở giai đoạn nào dưới đây?

A. Tiền Cambri.

B. Tân kiến tạo.

C. Đại trung sinh.

D. Đại cổ sinh.

Đáp án: A

Vào giai đoạn Tiền Cambri khi nhiệt độ không khí thấp dần, thủy quyển xuất hiện với sự tích tụ của lớp nước trên bề mặt Trái Đất. Từ đó, sự sống xuất hiện ở dạng sơ khai nguyên thủy như tảo, động vật thân mềm.

Bài viết liên quan

450
  Tải tài liệu