Trắc nghiệm Địa lí 12 Bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế-xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp) có đáp án năm 2021 – 2022

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 12 Bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế-xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp) có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Địa lí lớp 12 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Địa lí 12

444
  Tải tài liệu

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 36 (có đáp án): Vấn đề phát triển kinh tế-xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp)

Câu 13: Chuỗi đô thị tương đối lớn và đang thu hút được nhiều đầu tư nước ngoài của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. Đà Nẵng, Tuy Hòa, Nha Trang, Phan Thiết

B. Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang

C. Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết

D. Nha Trang, Phan Thiết, Phan Rang – Tháp Chàm

Đáp án: C

Giải thích : Mục 3 bản đồ), SGK/164 địa lí 12 cơ bản.

Câu 14: Ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, việc nâng cấp quốc lộ 1 và đường sắt Bắc – Nam không

A. Làm tăng vai trò trung chuyển vùng

B. Đẩy mạnh sự giao lưu giữa các tỉnh trong vùng với TP Đà Nẵng

C. Đẩy mạnh sự giao lưu giữa các tỉnh trong vùng với TP Hồ Chí Minh

D. Đẩy mạnh sự giao lưu giữa các tỉnh trong vùng với Tây Nguyên

Đáp án: D

Giải thích : Mục 3, SGK/165 địa lí 12 cơ bản.

Câu 15: Ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, việc phát triển các tuyến đường ngang không

A. Góp phần nổi Tây Nguyên với các cảng nước sâu

B. Đẩy mạnh giao lưu với vùng Tây Nguyên

C. Đẩy mạnh giao lưu với khu vực Đông Bắc Thái Lan, Nam Lào

D. Đẩy mạnh giao lưu giữa các tỉnh trong vùng với TP Hồ Chí Minh

Đáp án: D

Giải thích : Phát triển các tuyến giao thông đường ngang chủ yếu nhằm góp phần nối Tây Nguyên với các cảng nước sâu ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ như Đà nẵng, Dung Quất, Quy Nhơn và Nha Trang. Đồng thời thúc đẩy giao lưu với Tây Nguyên, khu vực Đông Bắc Thái Lan và Nam Lào.

Câu 16: Công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đang khởi sắc, phần lớn là do

A. Sự đầu tư của Nhà nước

B. Thu hút được sự đầu tư của nước ngoài

C. Khai thác tốt nguồn lợi hải sản

D. Khai thác dầu khí

Đáp án: B

Giải thích : Mục 3, SGK/163 địa lí 12 cơ bản.

Câu 17: Để phát triển công nghiệp, vấn đề cần quan tâm nhất ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. Giải quyết tốt vấn đề năng lượng

B. Giải quyết vấn đề nước

C. Bổ sung nguồn lao động

D. Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải

Đáp án: A

Giải thích : Mục 3, SGK/165 địa lí 12 cơ bản.

Câu 18: ý nào không phải là giải pháp để giải quyết vấn đề năng lượng của vùng Duyên hải Nam

B. Xây dựng các nhà máy thủy điện

C. Đầu tư xây dựng nhà máy điện nguyên tử

D. Nhập điện từ nước ngoài

Đáp án: D

Giải thích : Mục 3, SGK/165 địa lí 12 cơ bản

Câu 19:Các bãi biển ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ lần lượt từ Bắc vào Nam là

A. Mỹ Khê, Nha Trang, Mũi Né, Sa Huỳnh

B. Mỹ Khê, Nha Trang, Sa Huỳnh, Mũi Né

C. Mỹ Khê, Sa Huỳnh, Nha Trang, Mũi Né

D. Mỹ Khê, Mũi Né, Sa Huỳnh, Nha Trang

Đáp án: C

Giải thích : Mục 2, SGK/163 địa lí 12 cơ bản.

Câu 20: Các hải cảng ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ lần lượt từ Bắc vào Nam là

A. Đà Nẵng, Quy Nhơn, Vân Phong, Nha Trang

B. Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Vân Phong

C. Quy Nhơn, Đà Nẵng, Vân Phong, Nha Trang

D. Quy Nhơn, Đà Nẵng, Nha Trang, Vân Phong

Đáp án: A

Giải thích : Mục 2, SGK/163 địa lí 12 cơ bản.

Câu 21: Các ngành công nghiệp chủ yếu của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. Cơ khí, chế biến nông – lâm – thủy sản và sản xuất hàng tiêu dùng

B. Luyện kim, chế biến nông – lâm – thủy sản và snar xuất hàng tiêu dùng

C. Hóa chất, chế biến nông – lâm – thủy sản và sản xuất hàng tiêu dùng

D. Khai thác than, chế biến nông – lâm – thủy sản và sản xuất hàng tiêu dùng

Đáp án: A

Giải thích : Mục 3, SGK/163 địa lí 12 cơ bản.

Bài viết liên quan

444
  Tải tài liệu