Trắc nghiệm Địa lí 12 Bài 12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (phần 3) có đáp án năm 2021 – 2022

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 12 Bài 12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (phần 3) có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Địa lí lớp 12 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Địa lí 12

506
  Tải tài liệu

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 12 (có đáp án): Thiên nhiên phân hóa đa dạng (phần 3)

Câu 1. Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là nơi có sự tương phản rõ rệt giữa sườn Đông và Tây Trường Sơn về

A. địa hình, khí hậu, thủy văn.

B. thủy văn, khí hậu, sinh vật

C. sinh vật, địa hình, đất đai.

D. đất đai, thủy văn, khí hậu.

Đáp án: A

Giải thích: SGK/52, địa lí 12 cơ bản.

Câu 2. Nhận xét nào sau đây không đúng với miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

A. Miền duy nhất có địa hình cao ở nước ta với đủ ba đai cao.

B. Địa hình núi chiếm ưu thế với các dãy núi hướng tây bắc – đông nam.

C. Địa hình núi chiếm ưu thế với các dãy núi hướng vòng cung.

D. Có nhiều bề mặt sơn nguyên đá badan xếp tầng.

Đáp án: C

Giải thích: SGK/52, địa lí 12 cơ bản.

Câu 3. Đặc điểm đúng với thiên nhiên miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là

A. Miền duy nhất có địa hình cao ở nước ta với đủ ba đai cao

B. Địa hình núi thấp chiếm ưu thế với các dãy núi vòng cung

C. Địa hình bờ biển đa dạng, nơi bằng phẳng, nơi nhiều vịnh, đảo

D. Có mùa đông lạnh, đai cao nhiệt đới hạ thấp

Đáp án: A

Giải thích: SGK/52, địa lí 12 cơ bản.

Câu 4. Khoáng sản nổi bật của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là

A. than đá, đá vôi, thiếc, chì, kẽm.

B. đá vôi, quặng sắt, dầu mỏ, kẽm

C. dầu khí, bôxit, titan, vật liệu xây dựng.

D. thiếc, đá vôi, apatit, sắt, crôm, dầu khí

Đáp án: A

Giải thích: SGK/52, địa lí 12 cơ bản.

Câu 5. Đặc điểm không đúng với thiên nhiên miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?

A. Đai cao nhiệt đới hạ thấp

B. Có nhiều loại thực vật phương Bắc

C. Địa hình bờ biển ghồ ghề, đáy sâu

D. Khoáng sản chủ yếu là than đá, đá vôi, thiếc.

Đáp án: C

Giải thích: SGK/52, địa lí 12 cơ bản.

Câu 6. Đặc trưng cơ bản về địa hình của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ không phải là:

A. đồi núi cao chiếm ưu thế

B. các dãy núi có hướng vòng cung

C. Địa hình bờ biển đa dạng

D. chủ yếu là các đồng bằng nhỏ, hẹp

Đáp án: D

Giải thích: SGK/52, địa lí 12 cơ bản.

Câu 7. Đặc điểm nổi bật của thiên nhiên miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ so với các miền khác là

A. Có đầy đủ ba đai khí hậu ở địa hình miền núi.

B. đồng bằng châu thổ mở rộng về phía biển

C. địa hình đồi núi thấp chiếm ưu thế

D. hướng núi nổi bật là hướng vòng cung.

Đáp án: A

Giải thích: SGK/52, địa lí 12 cơ bản.

Câu 8. Biểu hiện đúng với khí hậu của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là

A. Nền nhiệt thấp, mùa đông lạnh

B. Biên độ nhiệt trung bình năm lớn

C. Nhiệt độ trung bình năm dưới 25ºC

D. Có hai mùa mưa – khô rõ rệt

Đáp án: D

Giải thích: SGK/52, địa lí 12 cơ bản.

Câu 9. Đặc trưng cơ bản về địa hình của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ không phải là

A. đồi núi thấp chiếm ưu thế.

B. các dãy núi có hướng vòng cung.

C. gồm các bề mặt cao nguyên badan.

D. đồng bằng mở rộng.

Đáp án: C

Giải thích: SGK/52, địa lí 12 cơ bản.

Câu 10. Biểu hiện nào sau đây không đúng với khí hậu cận xích đạo của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ?

A. Nền nhiệt cao

B. Biên độ nhiệt năm nhỏ

C. Nhiệt độ trung bình năm dưới 25ºC

D. Hai mùa mưa – khô rõ rệt

Đáp án: C

Giải thích: SGK/52, địa lí 12 cơ bản.

Câu 11. Miền nào sau đây đặc trưng bởi khí hậu có nền nhiệt cao, biên độ nhiệt năm nhỏ, có sự phân chia hai mùa mưa - khô rõ rệt?

A. Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.

B. Miền Tây Bắc và Đông Bắc Trung Bộ.

C. Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

D. Cả 3 miền đều có đặc điểm khí hậu trên.

Đáp án: C

Giải thích: SGK/52, địa lí 12 cơ bản.

Câu 12. Các dãy núi trong miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có hướng chủ yếu là

A. tây bắc - đông nam.

B. tây nam - đông bắc

C. Vòng cung.

D. bắc - nam.

Đáp án: C

Giải thích: SGK/52, địa lí 12 cơ bản.

Câu 13. Đặc điểm cơ bản về địa hình miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là

A. gồm các khối núi cổ, cao nguyên badan

B. không có các sơn nguyên bóc mòn

C. địa hình núi cao và đồ sộ nhất cả nước, hướng tây bắc – đông nam

D. có dãy núi chạy theo hướng tây bắc – đông nam

Đáp án: C

Giải thích: SGK/52, địa lí 12 cơ bản.

Bài viết liên quan

506
  Tải tài liệu