Trắc nghiệm Địa lí 12 Bài 2: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ có đáp án năm 2021 – 2022

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 12 Bài 2: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Địa lí lớp 12 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Địa lí 12

559
  Tải tài liệu

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 2 (có đáp án): Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ

Câu 1: Cho sơ đồ sau :

Các vùng biển đánh theo thứ tự I, II, III.IV lần lượt là

A. Lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, nội thủy, vùng đặc quyền về kinh tế

B. Nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền về kinh tế

C. Cùng đặc quyền về kinh tế, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải

D. Nội thủy, vùng tiếp giáp lãnh hải, lãnh hải, vùng đặc quyền về kinh tế

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 – ý b, SGK/15, địa lí 12 cơ bản

Câu 2: Vùng tiếp giáp với đất liền, ở phía trong đường cơ sở là

A. Vùng tiếp giáp lãnh hải      B. Lãnh hải

C. Vùng đặc quyền về kinh tế      D. Nội thủy

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 – ý b, SGK/15, địa lí 12 cơ bản.

Câu 3: Điểm cực Tây phần đất liền ở kinh độ 102° 09'Đ tại xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, thuộc tỉnh

A. Lai Châu      B. Điện Biên

C. Sơn La      D. Hòa Bình

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1, SGK/13, địa lí 12 cơ bản.

Câu 4: Điểm cực Đông phần đất liền ở kinh độ 102o24'Đ tại xã Vạn Thạch, huyện Vạn Ninh, thuộc tỉnh

A. Quảng Ninh      B. Bình Định

C. Phú Yên      D. Khánh Hòa

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1, SGK/13, địa lí 12 cơ bản

Câu 5: Nước ta có hơn 4600 km đường biên giới trên đất liền, giáp với các nước

A. Trung Quốc, Mianma, Lào

B. Trung Quốc, Lào, Campuchia

C. Trung Quốc, Lào, Thái Lan

D. Trung Quốc, Lào, Campucia, Thái Lan

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 – ý a, SGK/13, địa lí 12 cơ bản.

Câu 6: Đường biên giới dài nhất trên đất liền nước ta là với

A. Lào      B. Trung Quốc

C. Campuchia      D. Thái Lan

Đáp án: A

Giải thích: Nước ta có hơn 4600 km đường biên giới trên đất liền, trong đó đường biên giới Việt – Trung dài hơn 1400 km, Việt – Lào dài gần 2120 km và Việt – Cam dài hơn 1120 km.

Câu 7: Đường bờ biển của nước ta dài 3260 km, chạy từ

A. Tỉnh Quang Ninh đến tỉnh Cà Mau

B. Tỉnh Lạng Sơn đế tỉnh Cà Mau

C. Tỉnh lạng Sơn đến tỉnh Kiên Giang

D. Tỉnh Quảng Ninh đến tỉnh Kiên Giang

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 – ý a, SGK/14, địa lí 12 cơ bản

Câu 8: Huyện đảo Hoàng Sa trực thuộc

A. Tỉnh Quảng Trị      B. Thành phố Đà Nẵng

C. Tỉnh Khánh Hòa      D. Tỉnh Quảng Ngãi

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 – ý a, SGK/14, địa lí 12 cơ bản.

Câu 9: Huyện đảo Trường Xa trực thuộc

A. Thành phố Đà Nẵng      B. Tỉnh Quảng Nam

C. Tỉnh Khánh Hòa      D. Tỉnh Quảng Ngãi

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 – ý a, SGK/14, địa lí 12 cơ bản.

Câu 10: Các nước xếp theo thứ tự giảm dần về dộ dài đường biên giới trên đấ liền với nước ta là

A. Trung Quốc, Lào, Campuchia

B. Trung Quốc, Campuchia, Lào

C. Lào, Campuchia, Trung Quốc

D. Lào, Trung Quốc, Campuchia

Đáp án: D

Giải thích: Nước ta có hơn 4600 km đường biên giới trên đất liền, trong đó đường biên giới Việt – Trung dài hơn 1400 km, Việt – Lào dài gần 2120 km và Việt – Cam dài hơn 1120 km. Như vậy, các nước xếp theo thứ tự giảm dần về dộ dài đường biên giới trên đất liền với nước ta là Lào, Trung Quốc và Campuchia.

Câu 11: Điểm cực Bắc phần đất liền nước ta ở vĩ độ 23° 23' B tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, thuộc tỉnh

A. Lào Cai      B. Cao Bằng

C. Hà Giang      D. Lạng Sơn

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1, SGK/13, địa lí 12 cơ bản.

Câu 12: Điểm cực Nam phần đất liền nước ta ở vĩ độ 8o34'B tại xã Đất Mũi, huyện, Ngọc Hiển, tỉnh

A. Kiên Giang      B. Cà Mau

C. An Giang      D. Bạc Liêu

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1, SGK/13, địa lí 12 cơ bản.

Bài viết liên quan

559
  Tải tài liệu