Trắc nghiệm Địa lí 12 Bài 41: Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long có đáp án năm 2021 – 2022

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 12 Bài 41: Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Địa lí lớp 12 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Địa lí 12

1 412
  Tải tài liệu

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 41 (có đáp án): Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long

Câu 1: Đặc điểm nào không đúng với vùng hạ châu thổ của Đồng bằng sông Cửu Long?

A. Thường xuyên chịu ảnh hưởng của thủy triều và sóng

B. Có các giồng đất ở hai bên bờ sông và các cồn cát duyên hải

C. Có các vùng trũng ngập nước vao mùa mưa và các bãi nồi ven sông

D. Có độ cao từ 2 đến 4 m so với mực nước biển

Đáp án: D

Giải thích : Mục 1, SGK/185 địa lí 12 cơ bản.

Câu 2: khoáng sản chủ yếu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long là

A. Đá vôi và than bùn      B. Apatit và than đá

C. Bôxit và crôm      D. Sắt và thiếc

Đáp án: A

Giải thích : Mục 2, SGK/187 địa lí 12 cơ bản.

Câu 3: Khó khăn nào không phải của vùng Đồng bằng sông Cửu Long

A. Phần lớn diện tích là đất phèn , đất mặn

B. Thiếu nước trong mùa khô

C. Xâm nhập mặn vào sâu trong đất liền

D. Bão và áp thấp nhiệt đới

Đáp án: D

Giải thích : Mục 2, SGK/187 địa lí 12 cơ bản.

Câu 4: Loại đất phân bố ven biển Đông và vịnh Thái Lan là

A. Đất phèn      B. Đất mặn

C. Đất cát      D. Đất phù sa ngọt

Đáp án: B

Giải thích :Mục 2, SGK/186 địa lí 12 cơ bản.

Câu 5: Loại đất phân bố thành dải dọc sông Tiền và sông Hậu là

A. Đất phèn      B. Đất mặn

C. Đất cát      D. Đất phù sa ngọt

Đáp án: D

Giải thích :Mục 2, SGK/186 địa lí 12 cơ bản.

Câu 6: Đồng bằng sông Cửu Long bao gồm hai bộ phận:

A. Vùng thượng châu thổ và hạ châu thổ

B. Vùng chịu tác động trực tiếp của sông Tiền, sông Hậu và vùng nằm ngoài phạm vi tác động đó

C. Vùng cao không ngập nước và vùng trũng ngập nước

D. Vùng chịu ảnh hưởng của thủy triều và vùng không chịu ảnh hưởng của thủy triều

Đáp án: B

Giải thích : Mục 1, SGK/185 địa lí 12 cơ bản.

Câu 7: Đặc điểm nào không đúng với vùng thượng châu thổ của Đồng bằng sông Cửu Long?

A. Là bộ phận tương đối cao nhưng vẫn bị ngạp nước vào mùa mưa

B. Phần lớn bề mặt có những vùng trũng lớn, bị ngập nước vào mùa mưa

C. Thường xuyên chịu ảnh hưởng của thủy triều và sóng biển

D. Về mùa khô các vùng trũng này trở thành các khu vực nước tù

Đáp án: C

Giải thích : Mục 1, SGK/185 địa lí 12 cơ bản.

Câu 8: Tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long có biên giới với Camphuchia là

A. An Giang      B. Hậu Giang

C. Tiền Giang      D. Vĩnh Long

Đáp án: A

Giải thích : Mục1, SGK/185 địa lí 12 cơ bản.

Câu 9: Tỉnh nào ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long vừa có đường biên giới vừa có đường bờ biển?

A. Bến Tre      B. An Giang

C. Sóc Trăng      D. Kiên Giang

Đáp án: D

Giải thích : Mục 1, SGK/185 địa lí 12 cơ bản.

Câu 10: Loại đất có diện tích lơn nhất ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là

A. Đất phù sa ngọt      B. Đất mặn

C. Đất phèn      D. Đất xám trên phù sa cổ

Đáp án: C

Giải thích :Mục 2, SGK/186 địa lí 12 cơ bản.

Bài viết liên quan

1 412
  Tải tài liệu