Trắc nghiệm Địa lí 12 Bài 19 có đáp án năm 2021 – 2022

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 12 Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùngcó đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Địa lí lớp 12 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Địa lí 12

451
  Tải tài liệu

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 19 (có đáp án): Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng

Câu 1: Đông Nam Bộ là vùng có thu nhập bình quân theo đầu người cao nhất cả nước do

A. có nền kinh tế phát triển nhất .

B. có dân số ít nhất.

C. có nhiều khu công nghiệp nhất.

D. người dân năng động nhất trong cơ chế thị trường .

Đáp án: A

Giải thích : Đông Nam Bộ là vùng có nền kinh tế phát triển sôi động nhất cả nước, luôn là vùng dẫn đầu cả nước về nhiều chỉ số phát triển kinh tế như giá trị sản xuất công nghiệp, GDP, thu hút vốn đầu tư FDI,… vì vậy, Đông Nam Bộ trở thành vùng có thu nhập bình quân đầu người cao nhất nước ta hiện nay.

Câu 2: Tây Bắc là vùng có thu nhập bình quân theo đầu người thấp nhất cả nước là do

A. có mật độ dân số thấp nhất.

B. có dân số đông nhất.

C. hoạt động kinh tế chủ yếu là nông-lâm nghiệp.

D. hoạt động kinh tế chủ yếu là dịch vụ.

Đáp án: C

Giải thích : Tây Bắc là vùng có địa hình núi cao đồ sộ nhất nước ta, là nơi cư trú chủ yếu của đồng bào dân tộc thiểu số với hoạt động nông – lâm là chủ yếu, thu nhập thấp nên vùng này có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất cả nước.

Câu 3: Để thể hiện sự phân hóa về thu nhập giữa các vùng của cả nước năm 2012, biểu đồ thích hợp là

A. biểu đồ tròn.      B. biểu đồ cột hoặc thanh ngang.

C. biểu đồ miền.      D. biểu đồ đường.

Đáp án: B

Giải thích : Để thể hiện rõ nhất sự phân hóa về thu nhập giữa các vùng của cả nước năm 2012 thì biểu đồ thích hợp nhất là biểu đồ cột (mỗi vùng 1 cột) hoặc có thể dùng biểu đồ thanh ngang (một dạng khác của biểu đồ cột).

Câu 4: Nhận định nào dưới đây không chính xác?

A. Thu nhập bình quân đầu người nước ta có xu hướng tăng lên.

B. Thu nhập bình quân đầu người có sự phân hóa giữa các vùng.

C. Vùng có kinh tế phát triển có thu nhập cao và ngược lại.

D. Các vùng phía Bắc có thu nhập cao hơn các vùng phía Nam.

Đáp án: D

Giải thích : Thu nhập bình quân đầu người nước ta ngày càng tăng lên nhưng có sự phân hóa theo lãnh thổ, giữa các vùng và miền. Thu nhập bình quân đầu người cao ở các vùng kinh tế phát triển và thấp ở các vùng kinh tế kém phát triển, miền Bắc có thu nhập bình quân đầu người thấp hơn miền Nam.

Câu 5: So với năm 2004, thu nhập bình quân theo đầu người của nước ta năm 2012 tăng gấp

A.2,1 lần.      B.3,1 lần.

C.4,1 lần.      D.5,1 lần.

Đáp án: C

Giải thích : Để tính sự tăng gấp, ta lấy bình quân đầu người năm 2012/thu nhập bình quân đầu người năm 2004.

Câu 6: Thu nhập bình quân đầu người năm 2012 giữa vùng cao nhất và vùng thấp nhất chênh nhau

A. 2,0 lần.      B. 2,5 lần.

C. 3,0 lần.      D. 3,5 lần.

Đáp án: C

Giải thích : Để tính thu nhập bình quân đầu người năm 2012 giữa vùng cao nhất và vùng thấp nhất, ta lấy thu nhập bình quân đầu người năm 2012 giữa vùng cao nhất/vùng thấp nhất.

Bài viết liên quan

451
  Tải tài liệu