Trắc nghiệm Địa lí 12 Bài 1 có đáp án năm 2021 – 2022

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 12 Bài 1: Việt Nam trên con đường đổi mới và hội nhập có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Địa lí lớp 12 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Địa lí 12

477
  Tải tài liệu

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 1 (có đáp án): Việt Nam trên con đường đổi mới và hội nhập

Câu 1. Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ của nước ta có sự chuyển biến rõ nét được thể hiện

A. Xây dựng cơ chế thị trường năng động

B. Nâng cao đời sống của nhân dân

C. Hình thành các vùng kinh tế trọng điểm

D. Xóa bỏ cơ chế bao cấp

Đáp án: C

Giải thích: Xác định từ khóa: “cơ cấu lãnh thổ”

Khái niệm chuyển dịch cơ cấu theo lãnh thổ là sự hình thành các vùng động lực phát triển kinh tế, các khu công nghiệp,…

Câu 2. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta hiện nay là

A. Ngành công nghiệp có xu hướng tăng lên

B. Ngành nông nghiệp có xu hướng tăng lên

C. Ngành dịch vụ có xu hướng giảm mạnh

D. Ngành nông nghiệp giảm, ngành công nghiệp tăng

Đáp án: D

Giải thích: SGK/10, địa lí 12 cơ bản.

Câu 3. Nước ta có những vùng kinh tế trọng điểm nào?

A. phía Bắc, phía Nam và miền Trung

B. phía Bắc, Bắc Trung Bộ và phía Nam

C. Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long

D. Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Bắc Trung Bộ

Đáp án: A

Giải thích: Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ của nước ta có sự chuyển biến rõ nét được thể hiện việc hình thành các vùng kinh tế trọng điếm. Nước ta có 3 vùng kinh tế trọng điểm, đó là vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, phía Nam và miền Trung. Từ sau năm 2007 còn có vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 4. Biểu hiện rõ nhất của tình trạng khủng hoảng kinh tế ở nước ta sau năm 1975 là

A. nông nghiệp là ngành chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu GDP.

B. tỉ lệ tăng trưởng GDP rất thấp, chỉ đạt 0,2%/năm

C. lạm phát kéo dài, có thời kì lên tới 3 con số.

D. tỉ lệ tăng trưởng kinh tế âm, cung nhỏ hơn cầu.

Đáp án: C

Giải thích: SGK/7-8, địa lí 12 cơ bản.

Câu 5. Ở nước ta có thời kì lạm phát kéo dài vào những năm

A. Trước những năm 1975

B. Trong những năm 1975 – 1986

C. Những năm 1986 – 2007

D. Sau những năm 2007

Đáp án: B

Giải thích: SGK/8, địa lí 12 cơ bản.

Câu 6. Từ những năm 1979 đã bắt đầu

A. phát triển mạnh các ngành công nghiệp trọng điểm

B. manh nha công cuộc đổi mới kinh tế xã hội

C. tham gia nhiều tổ chức trên thế giới

D. phát triển các vùng kinh tế trọng điểm

Đáp án: B

Giải thích: SGK/7, địa lí 12 cơ bản.

Câu 7. WTO là tên viết tắt của tổ chức

A. Thương mại thế giới.

B. Quỹ tiền tệ quốc tế.

C. Khu vực mậu dịch tự do châu Á.

D. Diễn đàn hợp tác các kinh tế châu Á -Thái Bình Dương.

Đáp án: A

Giải thích: SGK/9, địa lí 12 cơ bản.

Câu 8. Ngành thương mại có sự phát triển mạnh từ sau năm 2007 đến nay là do

A. Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu

B. Việt Nam gia nhập WTO năm 2007

C. Mĩ bỏ cấm vận hàng hóa của Việt Nam

D. Việt Nam trở thành thành viên của ASEAN

Đáp án: B

Giải thích: Nguyên nhân khiến nước ta phát triển mạnh ngành thương mại từ những năm 2007 đến nay là do năm 2007 nước ta trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) nên mở rộng buôn bán, xuất nhập khẩu với nhiều nước trên thế giới (từ châu Âu, châu Mĩ đến các nước trong khu vực, châu Á).

Câu 9. Thành tựu quan trọng nhất của công cuộc Đổi mới kinh tế xã hội ở nước ta là

A. Dân chủ hóa đời sống kinh tế – xã hội

B. Phát triển kinh tế đồng đều giữa các dân tộc

C. Nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế – xã hội kéo dài

D. Khắc phục được hậu quả của chiến tranh

Đáp án: C

Giải thích: SGK/10, địa lí 12 cơ bản.

Câu 10. Đặc điểm nào sau đây không đúng với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta giai đoạn hiện nay?

A. cơ cấu kinh tế có chuyển dịch theo hướng CNH - HĐH.

B. khu vực nông - lâm - ngư nghiệp chiếm tỉ trọng lớn nhất nhưng đang có xu hướng giảm.

C. tỉ trọng của công nghiệp và xây dựng tăng nhanh nhất trong cơ cấu GDP.

D. tỉ trọng ngành dịch vụ có xu hướng giảm.

Đáp án: D

Giải thích: SGK/10-11, địa lí 12 cơ bản.

Câu 11. Năm 1995 Việt Nam gia nhập tổ chức nào?

A. WTO

B. EU

C. ASEAN

D. NAFTA

Đáp án: C

Giải thích: SGK/9, địa lí 12 cơ bản.

Câu 12. Tại Đại hội lần thứ VI năm 1986, Đảng và nhà nước ta đã có quyết định quan trọng

A. Đường lối đổi mới được hình thành và khẳng định

B. Tham gia Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

C. Có chính sách đẩy mạnh và phát triển ngành công nghiệp

D. Tham gia tổ chức WTO – Tổ chức thương mại thế giới

Đáp án: A

Giải thích: SGK/7, địa lí 12 cơ bản.

Câu 13. Ngành đổi mới trước ngành công nghiệp và dịch vụ là

A. Nông nghiệp

B. Du lịch

C. Giao thông vận tải

D. Chăn nuôi

Đáp án: A

Giải thích: SGK/7, địa lí 12 cơ bản.

Câu 14. Việt Nam là thành viên thứ bao nhiêu của WTO?

A. 149

B. 150

C. 151

D. 152

Đáp án: B

Giải thích: SGK/9, địa lí 12 cơ bản.

Câu 15. Việt Nam là thành viên của những tổ chức

A. ASEAN, APEC, ASEM, WB

B. ASEAN, EU, ASEM, WB

C. ASEAN, APEC, ASEM, NAFTA

D. ASEAN, EU, ASEM, WB

Đáp án: A

Giải thích: Việt Nam là thành viên của các tổ chức như Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn kinh tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM), Ngân hàng thế giới (WB). Còn EU – Liên minh châu Âu hay NAFTA – Hiệp định thương mại mậu dịch Bắc Mĩ là những tổ chức Việt Nam không phải là thành viên.

Bài viết liên quan

477
  Tải tài liệu