Trắc nghiệm Địa lí 12 Bài 12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (phần 1) có đáp án năm 2021 – 2022

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 12 Bài 12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (phần 1) có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Địa lí lớp 12 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Địa lí 12

523
  Tải tài liệu

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 12 (có đáp án): Thiên nhiên phân hóa đa dạng (phần 1)

Câu 1: Ở miền Bắc đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi có độ cao

A. từ 600-700m lên 1600m      B. Từ 700-800m lên 2600m

C. Từ 600-700m lên 2600m      D. Từ 700-800m lên 1600m

Đáp án: C

Giải thích: Mục 3 – ý b, SGK/51 - 52 địa lí 12 cơ bản.

Câu 2: Ở miền Nam đai cận nhiệt gió mùa trên núi có độ cao

A. Từ 600-700m lên 2600m      B. Từ 700-800m lên 2600m

C. Từ 800-900m lên 2600m      D. Từ 900-1000m lên 2600m

Đáp án: D

Giải thích: Mục 3 – ý b, SGK/51 - 52 địa lí 12 cơ bản.

Câu 3: Khí hậu ở đai cận nhiệt đới gió màu trên núi có đặc điểm là

A. Mùa hạ nóng ( nhiệt độ trung bình tháng trên 25oC)

B. Mát mẻ (không có tháng nào nhiệt độ trên 25oC)

C. Nóng, nhiệt độ trung bình các tháng trong năm đều trên 25oC

D. Quanh năm nhiệt độ dưới 15oC

Đáp án: B

Giải thích: Mục 3 – ý b, SGK/51 – 52 địa lí 12 cơ bản.

Câu 4: Các hệ sinh thái cận nhiệt đới là rộng và lá kim phát triển trên đất feralit có mùn xuát hiện ở độ cao?

A. Từ 600-700m đến 1600-1700m

B. Từ 1600-1700m đến 2000m

C. Từ 2000m đến 2600m

D. Từ 2600m trở lên

Đáp án: A

Giải thích: Mục 3 – ý b, SGK/51 - 52 địa lí 12 cơ bản.

Câu 5: cảnh quan trong đai nhiệt đới gió mùa gồm

A. Rừng cận xích đạo và rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh

B. Rừng rậm xích đạo và rừng nhiệt đới gió mùa

C. Rừng nhiệt đới ẩm lá rộngthường xanh và rừng nhiệt đới gió mùa

D. Rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh và rừng cận nhiệt đới lá rộng

Đáp án: C

Giải thích: Mục 3 – ý a, SGK/51 địa lí 12 cơ bản.

Câu 6: Ở vùng đồi núi thấp, nhóm chủ yếu là :

A. Đất cát      B. Đất phèn

C. Đất feralit      D. Đất mùn thô

Đáp án: C

Giải thích: Mục 3 – ý a, SGK/51 địa lí 12 cơ bản.

Câu 7: Thiên nhiên nước ta không cóđai cao nào dưới đây?

A. Đai xích đạo gió mùa

B. Đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi

C. Đai nhiệt đới gió mùa

D. Đai ôn đới gió mùa trên núi

Đáp án: A

Giải thích : Mục 3, SGK/51 địa lí 12 cơ bản.

Câu 8: ở miền Bắc, đai nhiệt đới gió mùa có độ cao trung bình

A. Dưới 500 – 600m      B. Dưới 600-700m

C. Dưới 700 – 800m      D. Dưới 800-900m

Đáp án: B

Giải thích: Mục 3 – ý a, SGK/51 địa lí 12 cơ bản.

Câu 9: ở miền Nam nước ta, đai nhiệt đới gió mùa lên đến độ cao?

A. 600-700m      B. 700-800m

C. 800-900m      D. 900-1000m

Đáp án: D

Giải thích: Mục 3 – ý a, SGK/51 địa lí 12 cơ bản.

Câu 10: Trong đai nhiệt đới gió mùa, khí hậu có đặc điểm

A. Nóng, ẩm quanh năm

B. Mà hạ nóng( trung bình tháng trên 25oC). độ ẩm thay đổi tùy nơi

C. Mát mẻ ( không tháng nào trên 25oC). lượng mưa, ẩm lớn

D. Quanh năm nhiệt độ dưới 15oC

Đáp án: B

Giải thích: Mục 3 – ý a, SGK/51 địa lí 12 cơ bản.

Bài viết liên quan

523
  Tải tài liệu