Trắc nghiệm Địa lí 12 Bài 12 mức độ vận dụng có đáp án năm 2021 – 2022

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 12 Bài 12 mức độ vận dụng có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Địa lí lớp 12 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Địa lí 12

445
  Tải tài liệu

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 12 có đáp án (mức độ vận dụng)

Câu 14. Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc khác với Tây Bắc ở điểm

A. mùa đông bớt lạnh nhưng khô hơn.

B. mùa hạ đến sớm, đôi khi có gió Tây.

C. mùa đông lạnh đến sớm và kết thúc muộn.

D. khí hậu lạnh chủ yếu do độ cao của địa hình.

Đáp án: C

Giải thích: Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc khác với Tây Bắc ở điểm mùa đông lạnh đến sớm và kết thúc muộn do vùng Đông Bắc là vùng chịu ảnh hưởng của những đợt gió mùa Đông Bắc đầu tiên và những đợt gió mùa Đông Bắc cuối cùng thổi vào nước ta. Còn Tây Bắc có dãy núi Hoàng Liên Sơn chạy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam chắn gió nên mùa đông đến muộn nhưng lại kết thúc sớm.

Câu 15. Khó khăn lớn nhất trong sử dụng đất đai của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là

A. thiếu nước nghiêm trọng vào mùa khô.

B. nạn cát bay, cát chảy lấn chiếm đồng ruộng.

C. bão lũ, trượt lở đất.

D. hạn hán, bão, lũ.

Đáp án: A

Giải thích: Miền Nam Trung Bộ vào mùa khô thiếu nước nghiêm trọng ⇒ thiếu nước ngọt để thau chua rửa mặn đất ở Nam Bộ; thiếu nước tưới cho vùng đất khô cằn, hoang mạc hóa ở Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Câu 16. Dãy núi nào là dãy núi duy nhất ở nước ta có đầy đủ 3 đai cao?

A. Hoàng Liên Sơn.

B. Ngọc Linh.

C. Pu Sam Sao.

D. Trường Sơn Bắc.

Đáp án: A

Giải thích: Ở nước ta, đai ôn đới núi cao hình thành ở độ cao trên 2600m nên chỉ có ở Hoàng Liên Sơn (vùng Tây Bắc) – Hoàng Liên Sơn cũng là dãy núi duy nhất ở nước ta có đầy đủ 3 đai cao. Còn ở miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có địa hình dưới 2600m với đỉnh cao nhất là núi Ngọc Linh 2598m nên chỉ có 2 đai cao (không có đai ôn đới núi cao).

Câu 17. Trở ngại lớn nhất trong việc sử dụng tự nhiên của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là

A. nhịp điệu mùa khí hậu thất thường, thời tiết không ổn định

B. nhịp điệu dòng chảy sông ngòi thất thường, nhiều thiên tai

C. nhiều thiên tai, nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan

D. nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, động đất

Đáp án: A

Giải thích: Khí hậu với nhịp điệu mùa thất thường, thời tiết không ổn định là trở ngại lớn nhất trong việc sử dụng tự nhiên của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ ⇒ Nhận xét A đúng.

Câu 18. Loại thiên tai ít xảy ra ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là

A. bão lũ

B. trượt lở đất

C. sóng thần

D. hạn hán

Đáp án: C

Giải thích: Nước ta gần như không chịu ảnh hưởng của sóng thần ⇒ Loại thiên tai ít ảnh hưởng tới miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là Sóng thần.

Câu 19. Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ không có đai ôn đới do

A. vị trí nằm gần xích đạo

B. không có gió mùa Đông Bắc

C. nằm kề vùng biển ấm rất rộng

D. không có núi cao trên 2600m

Đáp án: D

Giải thích: Ở nước ta, đai ôn đới núi cao hình thành ở độ cao trên 2600 m (chỉ có ở Hoàng Liên Sơn) ⇒ Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có địa hình dưới 2600m (đỉnh cao nhất là núi Ngọc Linh 2598m) ⇒ Không hình thành đai ôn đới núi cao.

Câu 20. Thiên tai nào thường xảy ra ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

A. Hạn hán, bão lũ, trượt lở đất.

B. Triều cường, bão và sóng thần.

C. Hạn hán, động đất, núi lửa.

D. Sóng thần, bão lũ, trượt lở đất.

Đáp án: A

Giải thích: Ở nước ta hầu như không chịu ảnh hưởng của sóng thần, núi lửa ⇒ Ý B, C, D sai. Các hiên tai thường xảy ra ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là hạn hán, bão lũ, trượt lở đất,…

Câu 21. Miền nào ở nước ta thường thiếu nước rất nghiêm trọng vào mùa khô?

A. Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

B. Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.

C. Miền Bắc và Đồng Bắc Bắc Bộ.

D. Cả nước.

Đáp án: A

Giải thích: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có khí hậu cận xích đạo và có sự phân mùa thành mùa mưa – khô sâu sắc nên mùa khô gây ra hiện tượng thiếu nước nghiêm trọng. Các thiên tai như hạn hán, triều cường, xâm ngập mặn xảy ra thường xuyên ở miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ do thiếu nước.

Câu 22. Đặc điểm địa hình nhiều đồi núi thấp đã làm cho

A. địa hình nước ta có sự phân bậc rõ rệt.

B. thiên nhiên có sự phân hóa sâu sắc.

C. địa hình nước ta ít hiểm trở.

D. tính chất nhiệt đới ẩm của thiên nhiên được bảo toàn.

Đáp án: D

Giải thích: Diện tích đồi núi nước ta chiếm ¾ diện tích lãnh thổ nhưng chủ yếu là đồi núi thấp (đồi núi thấp chiểm 85%). Đặc điểm địa hình nhiều đồi núi thấp chiếm phần lớn trong các dạng địa hình đã làm cho tính chất nhiệt đới ẩm của thiên nhiên ở nước ta được bảo toàn.

Câu 23. Hướng các dãy núi là nguyên nhân cơ bản khiến cho miền Bắc và Đồng Bắc Bắc Bộ có mùa đông

A. đến muộn nhưng rất lạnh.

B. đến sớm nhưng bớt lạnh.

C. lạnh và kéo dài.

D. khô, ẩm và ngắn.

Đáp án: C

Giải thích: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ nằm ở phía Bắc có các cánh cung mở rộng về phía Bắc và Đông tạo hành lang hút gió mùa Đông Bắc ảnh hưởng sâu, mạnh ⇒ miền có mùa đông lạnh và kéo dài (đến sớm và kết thúc muộn).

Câu 24. Nguyên nhân khiến cho khí hậu của miền Bắc và và Đông Bắc Bắc Bộ lạnh hơn miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là do

A. ảnh hưởng giảm sút hơn của gió mùa Đông Bắc.

B. Nhờ bức chắn địa hình của dãy Hoàng Liên Sơn cao đồ sộ

C. Tác động của các cánh cung hút gió mùa đông Bắc.

D. Địa hình chủ yếu là núi cao, cao nguyên.

Đáp án: C

Giải thích: Nguyễn nhân khiến cho khí hậu của miền Bắc và và Đông Bắc Bắc Bộ lạnh hơn miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là do miền Bắc và và Đông Bắc Bắc Bộ có địa hình chạy theo hướng cánh cung đón gió (hút gió), đây cũng là miền đón những đợt gió mùa đầu tiên và những đợt gió mùa cuối cùng thổi vào nước ta. Còn miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ bớt lạnh hơn là do có dãy núi Hoàng Liên Sơn chạy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam chắn gió mùa Đông Bắc.

Câu 25. So với miền Bắc và và Đông Bắc Bắc Bộ, miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có

A. ảnh hưởng giảm sút hơn của gió mùa Đông Bắc.

B. tính chất nhiệt đới giảm dần.

C. nhiều loài thực vật cận xích đạo hơn.

D. đồng bằng mở rộng hơn.

Đáp án: A

Giải thích: Nhờ bức chắn địa hình của dãy Hoàng Liên Sơn cao đồ sộ ⇒ miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc giảm sút hơn so với miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, làm cho tính chất nhiệt đới tăng dần ⇒ Nhận xét A đúng.

Câu 26. Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là nơi không có sự tương phản rõ rệt giữa sườn Đông và Tây Trường Sơn về

A. sinh vật.

B. địa hình.

C. khí hậu.

D. thủy văn.

Đáp án: A

Giải thích: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là nơi có sự tương phản rõ rệt giữa sườn Đông và Tây Trường Sơn về: địa hình, khí hậu, thủy văn.

- Địa hình: Phía Đông là sườn dốc chênh vênh, kế bên có dải đồng bằng ven biển nhỏ hẹp; sườn Tây là bề mặt các cao nguyên xếp tầng cao, đồ sộ, sườn thoải.

- Khí hậu có sự đối lập giữa hai mùa mưa – khô: khi vùng đb ven biển phía Đông đón gió biển gây mưa lớn thì Nam Bộ và Tây Nguyên bước vào mùa khô.

- Thủy văn: phía Tây là thượng nguồn các con sông; phía Đông là vùng hạ lưu sông.

Câu 27. Nguyên nhân cơ bản nào dưới đây khiến vùng núi Tây bắc và có mùa đông bớt lạnh hơn so với vùng núi Đông Bắc?

A. ảnh hưởng của gió Tín phong.

B. ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đến sớm và hướng địa hình

C. áp thấp nóng phía tây từ Ấn Độ - Mianma lấn sang.

D. độ cao địa hình và hướng núi.

Đáp án: D

Giải thích: Vùng núi Tây Bắc có dãy Hoàng Liên Sơn cao, đồ sộ nhất cả nước + chạy hường TB – ĐN ⇒ tạo nên bức chắn địa hình lớn, ngăn cản gió mùa ĐB xâm nhập mạnh và tràn sang phía Tây ⇒ Vùng có mùa đông ấm hơn so với Đông Bắc.

Câu 28. Nguyên nhân chính làm cho đai nhiệt đới gió mùa và đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi ở miền Bắc có độ cao thấp hơn ở miền Nam là do

A. miền Bắc có địa hình cao hơn và chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa đông bắc.

B. miền Bắc có địa cao hơn và không chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc.

C. miền Nam có địa hình cao hơn và chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam.

D. miền nam có địa hình cao hơn, nằm gần đường xích đạo.

Đáp án: A

Giải thích: Nguyên nhân chính làm cho đai nhiệt đới gió mùa và đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi ở miền Bắc có độ cao thấp hơn ở miền Nam là do miền Bắc có địa hình cao hơn với các dãy núi chạy theo hướng vòng cung hút gió và chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa đông bắc. Còn miền Nam gần như không chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, nếu có chịu ảnh hưởng thì khi gió mùa Đông Bắc thổi đến miền Nam chỉ còn dạng thời tiết se se lạnh.

Câu 29. Trở ngại lớn nhất về khí hậu trong việc sử dụng tự nhiên của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là

A. nhịp điệu mùa khí hậu thất thường, thời tiết không ổn định

B. Chịu tác động trực tiếp của gió mùa đông bắc, mùa đông lạnh

C. Trong năm có hai mùa rõ rệt, thời tiết không ổn định

D. nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, thiên tai như bão, vòi rồng

Đáp án: A

Giải thích: Trở ngại lớn nhất về khí hậu trong việc sử dụng tự nhiên của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là nhịp điệu mùa khí hậu thất thường năm rét đậm, năm mưa lớn, năm mưa nhỏ,… và sự thất thường không ổn định của thời tiết.

Câu 30. Nguyên nhân cơ bản khiến cho miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có mùa đông lạnh và kéo dài?

A. hướng các dãy núi.

B. vị trí địa lý nằm gần chí tuyến Bắc

C. vị trí địa lí giáp Trung Quốc và vịnh Bắc Bộ.

D. hướng nghiêng của địa hình.

Đáp án: A

Giải thích: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ nằm ở phía Bắc có các cánh cung mở rộng về phía Bắc và Đông tạo hành lang hút gió mùa Đông Bắc ảnh hưởng sâu, mạnh nên miền có này mùa đông lạnh và kéo dài.

Bài viết liên quan

445
  Tải tài liệu