Trắc nghiệm Địa lí 12 Bài 4: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ có đáp án năm 2021 – 2022

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 12 Bài 4: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Địa lí lớp 12 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Địa lí 12

509
  Tải tài liệu

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 4 (có đáp án): Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ

Câu 1. Phần lớn thời gian của lịch sử Trái Đất thuộc hai đại, đó là

A. Nguyên sinh và Trung sinh.

B. Thái Cổ và Nguyên sinh.

C. Đại cổ sinh và Nguyên sinh.

D. Trung sinh và Thái Cổ.

Đáp án: B

Phần lớn thời gian của lịch sử Trái Đất thuộc hai đại: Thái cổ (Ackêôzôi) kết thúc cách đây khoảng 2,5 tỉ năm và tiếp theo là Nguyên sinh (Prôtêrôzơi) kết thúc cách đây 542 triệu năm.

Câu 2. Đại Nguyên sinh kết thúc cách đây

A. 342 năm.

B. 523 năm.

C. 542 năm.

D. 245 năm.

Đáp án: C

Nguyên sinh (Prôtêrôzơi) kết thúc cách đây 542 triệu năm.

Câu 3. Giai đoạn sơ khai của lịch sử Trái Đất còn được gọi là

A. giai đoạn Thái cổ.

B. giai đoạn Cổ kiến tạo.

C. giai đoạn Đại cổ sinh.

D. giai đoạn Tiền Cambri.

Đáp án: D

Giai đoạn sơ khai của lịch sử Trái Đất còn được gọi là giai đoạn Tiền Cambri. Ở Việt Nam, giai đoạn Tiền Cambri được xem là giai đoạn hình thành nền móng ban đầu của lãnh thổ.

Câu 4. Giai đoạn Tiền Cambri ở nước ta không có đặc điểm nào dưới đây?

A. Giai đoạn cổ nhất và kéo dài nhất trong lịch sử phát triển lãnh thổ Việt Nam.

B. Chỉ diễn ra trong một phạm vi hẹp trên phần lãnh thổ nước ta hiện nay.

C. Các điều kiện có địa lí rất sơ khai và đơn điệu.

D. Giai đoạn kéo dài nhất và diễn ra phổ biến nhất ở lãnh thổ nước ta.

Đáp án: D

Giai đoạn Tiền Cambri ở nước ta có đặc điểm:

- Là giai đoạn cổ nhất và kéo dài nhất trong lịch sử phát triển lãnh thổ Việt Nam.

- Chỉ diễn ra trong một phạm vi hẹp trên phần lãnh thổ nước ta hiện nay.

- Các điều kiện có địa lí rất sơ khai và đơn điệu.

Câu 5. Giai đoạn Tiền Cambri ở nước ta quyển nào dưới đây xuất hiện đầu tiên?

A. Sinh quyển.

B. Thủy quyển.

C. Khí quyển.

D. Thạch quyển.

Đáp án: D

Cùng với sự xuất hiện thạch quyển, lớp khí quyển ban đầu còn rất mỏng gồm chủ yếu là các chất khí amoniac, điôxit cacbon, nitơ, hiđrô và về sau là ôxi. Khi nhiệt độ không khí thấp dần, thủy quyển mới xuất hiện,…

Câu 6. Chứng cứ cho thấy lãnh thổ nước ta được hình thành trong giai đoạn Tiền Cambri là

A. Sự có mặt của các hoá thạch san hô ở nhiều nơi.

B. Sự có mặt của các hoá thạch than ở nhiều nơi.

C. Đá biến chất có tuổi 2,3 tỉ năm được tìm thấy ở Kon Tum.

D. Các đá trầm tích biển phân bố rộng khắp trên cả nước.

Đáp án: C

Giai đoạn Tiền Cambri là giai đoạn cổ nhất và kéo dài nhất trong lịch sử phát triển lãnh thổ Việt Nam. Các đá biến chất cổ nhất ở nước ta được phát hiện ở Kon Tum, Hoàng Liên Sơn có tuổi cách đây 2,5 tỉ năm.

Câu 7. Giai đoạn Tiền Cambri kết thúc ở nước ta cách đây

A. 542 năm.

B. 425 năm.

C. 524 năm.

D. 452 năm.

Đáp án: A

Giai đoạn Tiền Cambri diễn ra ở nước ta trong suốt thời gian khoảng 2 tỉ năm và kết thúc cách đây 542 triệu năm.

Câu 8. Giai đoạn Tiền Cambri chỉ diễn ra trong một phạm vi hẹp trên phần lãnh thổ nước ta hiện nay, đó là khu vực nào dưới đây?

A. Hoàng Liên Sơn, Bắc Trung Bộ.

B. Khối nền cổ Kon Tum, Nam Bộ.

C. Hoàng Liên Sơn, Trung Trung Bộ.

D. Trung Trung Bộ, Đông Bắc Bộ.

Đáp án: C

Giai đoạn Tiền Cambri chỉ diễn ra chủ yếu ở một số nơi, tập trung ở khu vực cao Hoàng Liên Sơn và Trung Trung Bộ nước ta.

Câu 9. Ở Việt Nam, giai đoạn Tiền Cambri được xem là

A. giai đoạn hình thành nền móng ban đầu của lãnh thổ.

B. giai đoạn hình thành nên lãnh thổ nước ta bây giời.

C. giai đoạn đầu và cuối cùng hình thành nên lãnh thổ.

D. giai đoạn tạo nên nền móng vững chắc cho lãnh thổ.

Đáp án: A

Ở Việt Nam, giai đoạn Tiền Cambri được xem là giai đoạn hình thành nền móng ban đầu của lãnh thổ.

Câu 10. Các nghiên cứu địa chất mới nhất xác định Trái Đất được hình thành từ cách đây

A. 3,5 tỉ năm.

B. 4,6 tỉ năm.

C. 5,5 tỉ năm.

D. 2,5 tỉ năm.

Đáp án: B

Các nghiên cứu địa chất mới nhất xác định Trái Đất được hình thành từ cách đây 4,6 tỉ năm. Phần lớn thời gian của lịch sử Trái Đất thuộc hai đại: Thái cổ (Ackêôzôi) kết thúc cách đây khoảng 2,5 tỉ năm và tiếp theo là Nguyên sinh (Prôtêrôzơi) kết thúc cách đây 542 triệu năm.

Câu 11. Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ nước ta bao gồm mấy giai đoạn?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Đáp án: B

Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ nước ta bao gồm 3 giai đoạn. Đó là giai đoạn Tiền Cambri, Cổ kiến tạo và Tân kiến tạo.

Câu 12. Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ nước ta bao gồm những giai đoạn nào dưới đây?

A. Tiền Cambri, cổ kiến tạo và đại trung sinh.

B. Cổ kiến tạo, tân kiến tạo và đại trung sinh.

C. Tiền Cambri, Cổ kiến tạo và tân kiến tạo.

D. Tân kiến tạo, Tiền Cambri và đại trung sinh.

Đáp án: C

Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ nước ta bao gồm 3 giai đoạn. Đó là giai đoạn Tiền Cambri, Cổ kiến tạo và Tân kiến tạo.

Câu 13. Giai đoạn cổ nhất, kéo dài nhất nước ta là giai đoạn nào dưới đây?

A. Tiền Cambri.

B. Cổ kiến tạo.

C. Đại trung sinh.

D. Tân kiến tạo.

Đáp án: A

Giai đoạn cổ nhất, kéo dài nhất nước ta là giai đoạn Tiền Cambri (cách đây khoảng 2,5 tỉ năm).

Câu 14. Dấu vết còn sót lại của giai đoạn Tiền Cambri ở nước ta là

A. Dãy Bạch Mã, Kon Tum.

B. Dãy Hoàng Liên Sơn, Kon Tum.

C. Khối nền cổ Kon tum, Nam Bộ.

D. Nam Bộ, Hoàng Liên Sơn.

Đáp án: B

Giai đoạn Tiền Cambri là giai đoạn cổ nhất và kéo dài nhất trong lịch sử phát triển lãnh thổ Việt Nam. Các đá biến chất cổ nhất ở nước ta được phát hiện ở Kon Tum, Hoàng Liên Sơn có tuổi cách đây 2,5 tỉ năm.

Câu 15. Giai đoạn Tiền Cambri kéo dài ở nước ta khoảng

A. 1,5 tỉ năm.

B. 2 tỉ năm.

C. 2,5 tỉ năm.

D. 3 tỉ năm.

Đáp án: C

Ở Việt Nam, giai đoạn Tiền Cambri được xem là giai đoạn hình thành nền móng ban đầu của lãnh thổ. Các đá biến chất cổ nhất ở nước ta được phát hiện ở Kon Tum, Hoàng Liên Sơn có tuổi cách đây 2,5 tỉ năm.

Bài viết liên quan

509
  Tải tài liệu