Trắc nghiệm Địa lí 12 Bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm (tiếp 3) có đáp án năm 2021 – 2022

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 12 Bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm (tiếp 3) có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Địa lí lớp 12 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Địa lí 12

552
  Tải tài liệu

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 27 (có đáp án): Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm (tiếp 3)

Câu 1. Ý nào dưới đây không phải là nguyên nhân làm cho sản lượng điện nước ta tăng nhanh?

A. Nhiều nhà máy điện có quy mô lớn đi vào hoạt động.

B. Đáp ứng việc xuất khẩu điện sang các nước lân cận.

C. Nước ta có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp điện lực.

D. Nhu cầu về điện để phục vụ sản xuất và đời sống ngày càng nhiều.

Đáp án: B

Giải thích: SGK/119, địa lí 12 cơ bản.

Câu 2. Mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong ngành công nghiệp khai thác dầu nhiên liệu ở nước ta là

A. than nâu

B. than bùn

C. dầu mỏ

D. khí đốt

Đáp án: C

Giải thích: SGK/119, địa lí 12 cơ bản.

Câu 3. Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ được cung cấp nguồn khí thiên nhiên từ bể trầm tích

A. Nam Côn Sơn

B. Thổ Chu – Mã Lai

C. Cửu Long

D. Trung Bộ

Đáp án: A

Giải thích: SGK/119, địa lí 12 cơ bản.

Câu 4. Tiềm năng thuỷ điện nước ta tập trung chủ yếu ở

A. Hệ thống sông Hồng và sông Đồng Nai.

B. Hệ thống sông Đồng Nai và sông Cửu Long

C. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên.

D. Vùng Tây Nguyên và Bắc Trung Bộ.

Đáp án: A

Giải thích: SGK/119, địa lí 12 cơ bản.

Câu 5. Bể trầm tích nào có trữ lượng dầu khí vào loại lớn nhất ở nước ta?

A. Bể trầm tích sông Hồng.

B. Các bể trầm tích Trung Bộ.

C. Bể trầm tích Thổ Chu – Mã Lai.

D. Bể trầm tích Nam Côn Sơn.

Đáp án: D

Giải thích: SGK/119, địa lí 12 cơ bản.

Câu 6. Thế mạnh để phát triển công nghiệp nhiệt điện ở nước ta là

A. nguồn thủy năng phong phú.

B. nguồn năng lượng sạch lớn.

C. tài nguyên rừng tự nhiên rất lớn.

D. có nhiều than, dầu khí.

Đáp án: D

Giải thích: SGK/119, địa lí 12 cơ bản.

Câu 7. Trong phương hướng hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp của nước ta, ngành được ưu tiên đi trước một bước là:

A. khai thác và chế biến dầu khí.

B. chế biến nông, lâm, thuỷ sản.

C. công nghiệp điện lực.

D. sản xuất hàng tiêu dùng.

Đáp án: C

Giải thích: SGK/120, địa lí 12 cơ bản.

Câu 8. Than đá tập trung chủ yếu ở

A. Tây Bắc.

B. Đông Bắc.

C. Bắc Trung Bộ.

D. Tây Nguyên.

Đáp án: B

Giải thích: SGK/119, địa lí 12 cơ bản.

Câu 9. Tiềm năng thủy điện của nước ta rất lớn, công suất có thể đạt khoảng

A. 20 nghìn MW với sản lượng 240 – 250 tỉ kWh.

B. 25 nghìn MW với sản lượng 250 – 260 tỉ kWh.

C. 30 nghìn MW với sản lượng 260 – 270 tỉ kWh.

D. 35 nghìn MW với sản lượng 270 – 280 tỉ kWh.

Đáp án: C

Giải thích: SGK/119, địa lí 12 cơ bản.

Câu 10. Nhà máy nhiệt điện nào dưới đây chạy bằng khí?

A. Na Dương.

B. Phả Lại.

C. Phú Mỹ.

D. Uông Bí.

Đáp án: C

Giải thích: SGK/119, địa lí 12 cơ bản.

Bài viết liên quan

552
  Tải tài liệu