Trắc nghiệm Địa lí 12 Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp có đáp án năm 2021 – 2022

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 12 Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Địa lí lớp 12 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Địa lí 12

477
  Tải tài liệu

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 28 (có đáp án): Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Câu 1: Nơi nào dưới đây không phải là quan trọng đối với việc phân bố các khu công nghiệp ở nước ta hiện nay?

A. Nơi có vị trí thuận lợi

B. Nơi có tài nguyên khoáng sản dồi dào

C. Nơi có kết cấu hạ tầng tốt

D. Nơi có nguồn lao động đông đảo với chất lượng cao

Đáp án: B

Giải thích Các khu công nghiệp ở nước ta phân bố chủ yếu ở những vùng có vị trí địa lí thuận lợi, nguồn lao động có chuyên môn kĩ thuật và cơ sở hạ tầng hoàn thiện. Điển hình như Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng,…

Câu 2: Trung tâm công nghiệp quan trọng nhất dọc theo Duyên hải miền Trung là

A. Vinh      B. Quy Nhơn

C. Đà Nẵng      D. Nha Trang

Đáp án: C

Giải thích Mục 3, SGK/127 địa lí 12 cơ bản.

Câu 3: Đặc điểm cơ bản của trung tâm công nghiệp là

A. Gắn liền với đô thị vừa và lớn

B. Hình thức tổ chức lãnh thô ở trình độ cao nhất

C. Không có dân cư sinh sống

D. Phân bố gần nguồn nguyên nhiên liệu

Đáp án: A

Giải thích Mục 3, SGK/127 địa lí 12 cơ bản.

Câu 4: Hình thức trung tâm công nghiệp ở nước ta chưa xuất hiện tại vùng

A. Tây Nguyên      B. Trung du và miền núi Bắc Bộ

C. Bắc Trung Bộ      D. Duyên hải Nam Trung Bộ

Đáp án: A

Giải thích Trung tâm công nghiệp phát triển gắn liền với sự phát triển của các đô thị, đảm nhiệm những vai trò khác nhau phụ thuộc vào sự phân công lao động hay giá trị sản xuất công nghiệp. Trung tâm công nghiệp lớn nhất tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,… và hình thức trung tâm công nghiệp ở nước ta chưa xuất hiện tại vùng Tây Nguyên.

Câu 5: Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta mới được hình thành từ những năm 90 của thế kỉ XX là

A. Điểm công nghiệp      B. Vùng công nghiệp

C. Khu công nghiệp      D. Trung tâm công nghiệp

Đáp án: C

Giải thích Mục 3, SGK/126 địa lí 12 cơ bản.

Câu 6: Các khu công nghiệp của nước ta có đặc điểm phân bố là

A. Tập trung ở miền Bắc

B. Không đều theo lãnh thổ

C. Tập trung ở vùng miền núi

D. Đồng đều trên các vùng lãnh thổ

Đáp án: B

Giải thích Mục 3, SGK/126 địa lí 12 cơ bản.

Câu 7: Hình thức nào dưới đây không phải là hình thức chủ yếu về tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta ?

A. Khu công nghiệp      B. Xí nghiệp công nghiệp

C. Điểm công nghiệp      D. Trung tâm công nghiệp

Đáp án: B

Giải thích Mục 3, SGK/126 địa lí 12 cơ bản.

Câu 8: Một trong những đặc điểm cơ bản của điểm công nghiệp ở nước ta là:

A. Thường hình thành ở các tỉnh miền núi

B. Mới được hình thành ở nước ta

C. Do Chính phủ thành lập

D. Có các ngành chuyên môn hóa

Đáp án: A

Giải thích Mục 3, SGK/126 địa lí 12 cơ bản

Câu 9: Đặc điểm nào dưới đây không phải của khu công nghiệp ở nước ta?

A. Có ranh giới địa lí xác định

B. Do chính phủ quyết định thành lập

C. Không có dân cư sinh sống

D. Phân bố gần nguồn nguyên liệu

Đáp án: D

Giải thích Mục 3, SGK/126 địa lí 12 cơ bản.

Câu 10: Một trong những đặc điểm của khu công nghiệp nước ta là

A. Gắn liền với đô thị vừa và lớn

B. Bao gồm nhiều tỉnh và thành phố

C. Không có dân cư sinh sống

D. Có nhiều ngành chuyên môn hóa

Đáp án: C

Giải thích Mục 3, SGK/126 địa lí 12 cơ bản.

Bài viết liên quan

477
  Tải tài liệu