Trắc nghiệm Địa lí 12 Bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm có đáp án năm 2021 – 2022

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 12 Bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Địa lí lớp 12 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Địa lí 12

452
  Tải tài liệu

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 27 (có đáp án): Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm

Câu 1 : Nước ta bắt đầu khai thác dầu mỏ từ năm:

A. 1986      B. 1990

C. 1991      D. 1996

Đáp án: A

Giải thích : Mục 1, SGK/119 địa lí 12 cơ bản.

Câu 2: Hải bề trầm tích có triển vọng vè trữ liệu và khả năng khai thác dầu khí lớn nhất của nước ta là:

A. Bể Cửu Long và bể Nam Côn Sơn

B. Bể Hoàng sa và bể Trường sa

C. Bể sông Hồng và bể Phú Khánh

D. Bể Malai – Thổ Châu và bể Vũng Mây –Tư Chinh

Đáp án: A

Giải thích : Mục 1, SGK/119 địa lí 12 cơ bản.

Câu 3: Mỏ dầu được khai thác đầu tiên ở nước ta là:

A. Hồng Ngọc      B. Rạng Đông

C. Rồng      D. Bạch Hổ

Đáp án: D

Giải thích : Mục 1, SGK/119 địa lí 12 cơ bản.

Câu 4: Việc khi thác dầu thổ ở nước ta hiện nay chủ yếu để

A. Dùng làm nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện

B. Dùng làm nguyên liệu cho các nhà máy lọc dầu trong nước

C. Xuất khẩu thu ngoại tệ

D. Dùng làm nguyên liệu cho công nghiệp hóa chất

Đáp án: C

Giải thích : Sản lượng dầu mỏ của nước ta ngày càng tăng và nước ta cũng là một trong những nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhưng nước ta chủ yếu xuất khẩu dầu thô, thu lại nguồn ngoại tệ lớn.

Câu 5: Than bùn tập trung ở

A. Quảng Ninh      B. Đồng bằng sông Hồng

C. Tây Bắc      D. Đồng bằng sông Cửu Long

Đáp án: D

Giải thích : Mục 1, SGK/118 địa lí 12 cơ bản.

Câu 6: Mục đích chủ yếu trong khai thác than ở nước ta không phải để

A. Xuất khẩu thu ngoại tệ

B. Làm nhiên liệu cho nhà máy thủy điện

C. Làm nhiên liệu cho công nghiệp háo chất, luyện kim

D. Làm chất đốt cho các hộ gia đình

Đáp án: D

Giải thích : Nguồn khoáng sản than ở nước ta khai thác không chỉ dùng để cung cấp nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện, nhiêu liệu cho các ngành hóa chất, luyện kim,… mà sản lượng than còn được dùng để xuất khẩu thu lại nguồn ngoại tệ rất lớn.

Câu 7: Công nghiệp năng lượng nước ta bao gồm hai ngành là:

A. Thủy điện và nhiệt điện

B. Khai thác than và sản xuất điện

C. Thủy điện và khai thác nguyên , nhiên liệu

D. Khai thác nguyên, nhiên liệu và sản xuất điện

Đáp án: D

Giải thích : Mục 1, SGK/118 địa lí 12 cơ bản.

Câu 8: Ngành công nghiệp năng lượng được coi là ngành công nghiệp trọng điểm phải đi trước một bước là do

A. Ngành này có nhiều lợi thế ( tài nguyên, lao động, thị trường) và là động lực để thúc đẩy các ngành khác

B. Sử dụng ít lao động, không đòi hỏi quá cao về trình độ

C. Thu hút được nhiều vốn đầu tư nước ngoài

D. Trình độ công nghiệp sản xuất cao, không gây ô nhiễm môi trường

Đáp án: A

Giải thích : Công nghiệp năng lượng là ngành công nghiệp trọng điểm và các ngành công nghiệp khác muốn phát triển đều dùng đến nguồn năng lượng hay nói cách khác, công nghiệp năng lượng là động lực để thúc đẩy các ngành khác phát triển nên trong phát triển kinh tế, công nghiệp thì ngành công nghiệp năng lượng luôn phải đi trước 1 bước.

Câu 9: Than antraxit phân bố chủ yếu ở:

A. Đồng bằng sông Hồng      B. Quảng Ninh

C. Đồng bằng sông Cửu Long      D. Tây Nguyên

Đáp án: B

Giải thích : Mục 1, SGK/118 địa lí 12 cơ bản.

Câu 10: Than nâu phân bố chủ yếu ở:

A. Quảng Ninh      B. Đồng bằng sông Hồng

C. Tây Bắc      D. Đồng bằng sông Cửu Long

Đáp án: B

Giải thích : Mục 1, SGK/118 địa lí 12 cơ bản.

Bài viết liên quan

452
  Tải tài liệu