Trắc nghiệm Địa lí 12 Bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên (tiếp) có đáp án năm 2021 – 2022

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 12 Bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên (tiếp) có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Địa lí lớp 12 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Địa lí 12

456
  Tải tài liệu

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 37 (có đáp án): Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên (tiếp)

Câu 13: Việc xây dựng các nhà máy thủy điện ở Tây Nguyên giảm được rất nhiều chi phí là do

A. Sông chảy qua các bậc cao nguyên xếp tầng

B. Sông dốc, tốc độ dòng chảy lớn

C. Lưu lượng nước lớn

D. Có nhiều hồ

Đáp án: A

Giải thích : Mục 3, SGK/172 địa lí 12 cơ bản.

Câu 14: Điểm giống nhau về tiềm năng giữa vùng Tây Nguyên với vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là

A. Phát triển thủy điện

B. Có các vũng, vịnh để xây dựng cảng

C. Có một mùa đông lạnh

D. Có các cao nguyên đất đỏ badan màu mỡ

Đáp án: A

Giải thích : Tây Nguyên, Trung du và miền núi Bắc Bộ là hai vùng có trữ lượng thủy điện lớn nhất nước ta.

Câu 15: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 28, trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của Tây Nguyên, chiếm tỉ trọng cao nhất là

A. Dịch vụ      B. Nông, lâm,thủy sản

C. Công nghiệp – xây dựng      D. Thương mại

Đáp án: B

Giải thích : Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 28, trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của Tây Nguyên, ngành nông – lâm – ngư chiếm 47,6%; ngành công nghiệp và xây dựng chiếm 22% và ngành dịch vụ chiếm 30,4%. Như vậy, ngành chiếm tỉ trọng cao nhất là ngành nông – lâm – ngư 

Câu 16: Khi mở rộng các vùng chuyên canh cây công nghiệp ở Tây Nguyên, điều quan tâm nhất là

A. Không làm thu hẹp diện tích rừng

B. Đầu tư các nhà máy chế biến

C. Xây dựng mạng lưới giao thông

D. Tăng cường hợp tác với nước ngoài

Đáp án: A

Giải thích : Mục 2, SGK/170 địa lí 12 cơ bản

Câu 17: Việc suy giảm rừng của Tây Nguyên không dẫn tới hậu quả nào sau đây?

A. Mực nước ngầm hạ thấp

B. Mất nơi sinh sống của các loài động vật

C. Tăng độ mặn trong đất

D. Mất đi nguồn lợi gỗ quý

Đáp án: C

Giải thích : Mục 3, SGK/170 - 172 địa lí 12 cơ bản.

Câu 18: Để bảo vệ rừng ở Tây Nguyên, biện pháp quan trọng hàng đầu là

A. Hạn chế du canh du cư

B. Quy hoạch lại khu dân cư

C. Giao đất, giao rừng cho người dân

D. Tăng cường xuất khẩu gỗ tròn

Đáp án: C

Giải thích : Mục 3, SGK/172 địa lí 12 cơ bản.

Câu 19: Ở Tây Nguyên, cao su được trồng

A. Trên các cao nguyên thấp, kín gió

B. Trên các cao nguyên cao, nhiệt độ thấp

C. Nhiều ở tất cả các tỉnh

D. ở những nơi có đất badan

Đáp án: A

Giải thích : Mục 2, SGK/168 - 169 địa lí 12 cơ bản.

Câu 20: Tây Nguyên có diện tích trồng chè khá lớn là do

A. Có các cao nguyên cao

B. Có đất feralit tập trung thành vùng

C. Có mùa đông lạnh

D. Có nhiệt độ quanh năm cao

Đáp án: A

Giải thích : Mục 2, SGK/168 địa lí 12 cơ bản.

Câu 21: Giải pháp quan trọng nhất để tránh rủi ro trong việc mở rộng các vùng sản xuất cây công nghiệp ở Tây Nguyên là

A. Quy hoạch lại vùng chuyên canh

B. Đa dạng hóa cơ cấu cây công nghiệp

C. Đẩy mạnh khâu chế biến sản xuất

D. Tìm thị trường sản xuất ổn định

Đáp án: D

Giải thích : Giải pháp quan trọng nhất để tránh rủi ro trong việc mở rộng các vùng sản xuất cây công nghiệp ở Tây Nguyên là tìm thị trường sản xuất ổn định, mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước khó tính như Hoa Kì, EU, Nhật,…

Bài viết liên quan

456
  Tải tài liệu