Trắc nghiệm Địa lí 12 Bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế-xã hội ở Trung Bộ (tiếp) có đáp án năm 2021 – 2022

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 12 Bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế-xã hội ở Trung Bộ (tiếp) có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Địa lí lớp 12 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Địa lí 12

473
  Tải tài liệu

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 35 (có đáp án): Vấn đề phát triển kinh tế-xã hội ở Trung Bộ (tiếp)

Câu 13: Việc làm đường hầm ô tô Hoành Sơn và Hải Vân ở vùng Bắc Trung Bộ góp phần

A. Làm tăng khả năng vận chuyển của tuyến Bắc – Nam

B. Làm tăng khả năng vận chuyển của tuyến Đông – Tây

C. Mở rộng giao thương với nước bạn Lào

D. Mở rộng giao thương với nước bạn Campuch

Đáp án: A

Giải thích : Mục 3, SGK/160 địa lí 12 cơ bản.

Câu 14: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 27, tỉ trọng GDP của vùng Bắc Trung Bộ so với GDP cả nước năm 2007 là

A. 6,8%      B. 7,8%

C. 8,8%      D. 9,8%

Đáp án: A

Giải thích : Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 27, tỉ trọng GDP của vùng Bắc Trung Bộ so với GDP cả nước năm 2007 là 6,8% (biểu đồ cột bên trái phía dưới).

Câu 15: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 18, vè hiện trạng sử dụng, loại dất chiếm phần lớn diện tích ở vùng Bắc Trung Bộ là

A. Đất phi nông nghiệp

B. Đất lâm nghiệp có rừng

C. Đất trồng cây công nghiệp lâu năm

D. Đất trồng cây lương thực, thực phẩm và cây hàng năm

Đáp án: B

Giải thích : Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 18, về hiện trạng sử dụng, loại đất chiếm phần lớn diện tích ở vùng Bắc Trung Bộ là đất lâm nghiệp có rừng, tiếp đến là đất trồng cây lương thực – thực phẩm – cây hàng năm,…. Bắc Trung Bộ là vùng có diện tích rừng tự nhiên lớn thứ 2 ở nước ta, sau vùng Tây Nguyên.

Câu 16: Hạn chế lớn trong phát triển công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ là

A. Thiếu nguyên liệu      B. Xa thị trường

C. Thiếu lao động      D. Thiếu kĩ thuật và vốn

Đáp án: D

Giải thích : Mục 3, SGK/159 địa lí 12 cơ bản.

Câu 17: Điều kiện nào dưới đây không đúng với vùng Bắc Trung Bộ là

A. Có nguồn nguyên liệu tại chỗ

B. Có của ngõ thông ra biển để mở rộng sự giao lưu với các nước

C. Giáp với vùng Đồng bằng sông Hồng, có nguồn lao động và thị trường

D. Có cơ sở vật chất kĩ thuật tốt phục vụ cho công nghiệp

Đáp án: D

Giải thích : Mục 3, SGK/159 địa lí 12 cơ bản.

Câu 18: Đường Hồ Chí Minh không góp phần cho vùng Bắc Trung Bộ

A. Phát triển kinh tế khu vực phía tây

B. Phân bố lại dân cư

C. Mỏ rộng liên kết theo hướng đông – tây

D. Hình thành mạng lưới đô thị mới

Đáp án: C

Giải thích : Mục 3, SGK/159 địa lí 12 cơ bản.

Câu 19: Bắc Trung Bộ có thế mạnh để chăn nuôi gia súc là do

A. Có vùng núi ở phía tây

B. Có vùng đồi trước núi

C. Có dải đồng bằng kéo dài

D. Có các bãi bỗi ven sông

Đáp án: B

Giải thích : Mục 2, SGK/157 địa lí 12 cơ bản.

Câu 20: Tỉ trọng điểm nghề cá ở vùng Bắc Trung Bộ hiện nay là

A. Thanh Hóa      B. Nghệ An

C. Hà Tĩnh      D. Quảng Bình

Đáp án: B

Giải thích : Mục 2, SGK/157 địa lí 12 cơ bản.

Câu 21: Việc nuôi thủy sản nước lợ và nước mặn đang làm thay đổi cơ cấu kinh tế ở vùng nông thôn của Bắc Trung Bộ vì

A. Tạo ra snar phẩm mang tính hàng hóa

B. Giải quyết được nhiều việc làm

C. Phát huy được thế mạnh ở tất cả các tỉnh

D. Tận dụng được thời gian rảnh rỗi

Đáp án: A

Giải thích : Việc nuôi thủy sản nước lợ và nước mặn đang làm thay đổi cơ cấu kinh tế ở vùng nông thôn ven biển của Bắc Trung Bộ vì tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng mang tính hàng hóa, có khả năng xuất khẩu thu lại nguồn ngoại tệ lớn cho nhân dân.

Bài viết liên quan

473
  Tải tài liệu