Trắc nghiệm Địa lí 12 Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (phần 2) có đáp án năm 2021 – 2022

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 12 Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (phần 2) có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Địa lí lớp 12 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Địa lí 12

567
  Tải tài liệu

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 10 (có đáp án): Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (phần 2)

Câu 13: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 11, phần lớn diện tích đất cát biển ở nước ta phân bố ở?

A. Đồng bằng Thanh- Nghệ-Tĩnh      B. Đồng bằng ssong Hồng

C. Đồng bằng duyên hải miền Trung      D. Đồng bằng sống Cửu Long

Đáp án: C

Giải thích :Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 11, phần lớn diện tích đất cát biển ở nước ta phân bố ở vùng đồng bằng duyên hải miền Trung (kí hiệu màu vàng).

Câu 14: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 12, thảm thực vật rừng ôn đới núi cao chỉ xuất hiện ở

A. Vùng núi Hoàng Liên Sơn      B. Vùng núi Phong Nha- Kẻ Bàng

C. Vùng núi Ngọc Linh      D. Vùng cao nguyên Lâm Viên

Đáp án: A

Giải thích : Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 12, thảm thực vật rừng ôn đới núi cao chỉ xuất hiện ở vùng núi Hoàng Liên Sơn, chủ yếu do khu vực này có độ cao trên 2000m và có khí hậu ôn đới núi cao.

Câu 15: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 12, vườn quốc gia nào duois đây không thuộc vùng đồng bằng sông Hồng?

A. Cát Bà      B. Xuân Thủy

C. Ba Vì      D. Ba Bể

Đáp án: D

Giải thích : Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 12, các vườn quốc gia vùng đồng bằng sông Hồng là Xuân Thủy (Nam Định), Cát Bà (Hải Phòng), Cúc Phương (Ninh Bình), Bà Vì (Hà Nội) và Tam Đảo (Vĩnh Phúc). Còn vườn quốc gia Ba Bể (Bắc Kan) – thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Câu 16: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 12, khu vực phân bố chủ yếu của loại bò tót thuộc phần khu vực địa lí động vật là

A. Khu Đông Bắc      B. Khu Bắc Trung Bộ

C. Khu Trung Trung Bộ      D. Khu Nam Trung Bộ

Đáp án: D

Giải thích :Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 12, khu vực phân bố chủ yếu của loại bò tót thuộc phần khu vực địa lí động vật là Nam Trung Bộ. Khu vực Nam Trung Bộ có khí hậu ấm áp, nền nhiệt cao quanh năm lại ít mưa nên thích hợp cho việc nuôi bò

Câu 17: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 11, hai hồ nước lớn ở lưu vực sông Đồng Nai là

A. Hồ Dầu Tiếng, hồ Lắk      B. Hồ dầu Tiếng, hồ Kẻ Gỗ

C. Hồ Dầu Tiếng, hồ Trị An      D. Hồ Trị An, hồ Thác Bà

Đáp án: C

Giải thích : Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 11, hai hồ nước lớn ở lưu vực sông Đồng Nai là hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh) và hồ Trị An (Đồng Nai).

Câu 18: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 11, vùng tập trung diện tích đất feralit trên đá badan có quy mô lớn nhất ở nước ta là

A. Đông Bắc       B. Bắc Trung Bộ

C. Tây Nguyên      D. Đông Nam Bộ

Đáp án: C

Giải thích :Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 11, vùng tập trung diện tích đất feralit trên đá badan có quy mô lớn nhất ở nước ta là Tây Nguyên (Chú ý bảng chú giải góc bên trái phía dưới).

Câu 19: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 11, vùng tập trung diện tích đát mặn có quy mô lớn nhất ở nước ta là

A. Đông Bắc      B. Đồng bằng sông Hồng

C. Duyên hải miền Trung      D. Đồng bằng sông Cửu Long

Đáp án: D

Giải thích : Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 11, vùng tập trung diện tích đát mặn có quy mô lớn nhất ở nước ta là vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra đất mặn còn phân bố ở Đồng bằng sông Hồng và dải đồng bằng nhỏ hẹp ở Bắc Trung Bộ.

Câu 20: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 11, hai loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở vùng Đông Nam Bộ là

A. Dất feralit trên đá badan, đất xám trên phù sa cổ

B. Đất phù sa sông, đát xám trên phù sa cổ

C. Đất phèn, đất feralit trên đá badan

D. Đất xám trên phù sa cổ, đát feralit trên đá vôi

Đáp án: A

Giải thích : Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 11, hai loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở vùng Đông Nam Bộ là đất feralit trên đá badan và đất xám trên phù sa cổ.

Câu 21: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 10, khu vực có đặc điểm mạng lưới sông ngòi ngắn, nhỏ, chạy theo hướng tây – đông ở nước ta là

A. Vùng núi Đông Bắc

B. Đồng bằng sông Hồng

C. Duyên hải miền Trung

D. Đồng bằng sông Cửu Long

Đáp án: C

Giải thích : Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 12, khu vực có đặc điểm mạng lưới sông ngòi ngắn, nhỏ, chạy theo hướng tây – đông ở nước ta là vùng Duyên hải miền Trung với một số con sông nổi bật như sông Gianh, sông Bến Hải, sông Thu Bồn,…

Câu 22: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 10, lưu vực sông có diện tích lớn nhất ở vùng Bắc Trung Bộ là

A. Sông Mã      B. Sông Cả

C. Sông Gianh      D. Sông Bến Hải

Đáp án: B

Giải thích :Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 12, lưu vực sông có diện tích lớn nhất ở vùng Bắc Trung Bộ là sông Cả (màu xanh lá cây).

Câu 23: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 10, hệ thống sông lướn duy nhất ở nước ta có dòng chảy đổ sang Trung Quốc là

A. Sông Hông      B. Sông Kì Cùng- Bằng Giang

C. Sông Mê Công      D. Sông Thái Bình

Đáp án: B

Giải thích :Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 12, hệ thống sông lớn duy nhất ở nước ta có dòng chảy đổ sang Trung Quốc là hệ thống sông Kì Cùng – Bằng Giang ở khu vực Đông Bắc.

Câu 24: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 10, phần lớn các sông ở vùng Tây Nguyên chảy vào dòng chính sông Mê Công qua hai sông là

A. Đak Krông, La Súp      B. Xê Xan, Xrê Pôc

C. Xê Công, Sa Thầy      D. Xê Xan, Đak Krông

Đáp án: B

Giải thích :Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 12, phần lớn các sông ở vùng Tây Nguyên chảy vào dòng chính sông Mê Công qua hai sông là Xê Xan và sông Xrê Pôc.

Bài viết liên quan

567
  Tải tài liệu