rắc nghiệm Địa lí 12 Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ (tiếp) có đáp án năm 2021 – 2022

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 12 Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ (tiếp) có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Địa lí lớp 12 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Địa lí 12

415
  Tải tài liệu

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 39 (có đáp án): Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ (tiếp)

Câu 11: Cây công nghiệp có vị trí quan trọng nhất đối với vùng Đông Nam Bộ

A. Cà phê      B. Cao su

C. Hồ tiêu      D. Chè

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2, SGK/177 địa lí 10 cơ bản

Câu 12: Công trình thủy lợi Dầu Tiếng ở vùng Đông Nam Bộ thuộc tỉnh

A. Tây Ninh      B. Bình Dương

C. Bình Phước      D. Bà Rịa – Vũng Tàu

Đáp án: A

Giải thích: Mục 3, SGK/180 địa lí 10 cơ bản.

Câu 13: Vấn đề cần giải quyết khi khai thác lãnh theo chiều sâu trong nông nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ

A. Thủy lợi      B. Thị trường

C. Lao động      D. Vốn

Đáp án: A

Giải thích: Mục 3, SGK/180 địa lí 10 cơ bản.

Câu 14: Vấn đề cần giải quyết khi khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ là

A. Tăng cường cơ sở năng lượng

B. Bổ sung lực lượng lao động

C. Đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải

D. Hỗ trợ vốn

Đáp án: A

Giải thích: Mục 3, SGK/178 địa lí 10 cơ bản.

Câu 15: Vấn đề không đặt ra đối với việc phát triển công nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ hiện nay là

A. Mở rộng quan hệ đầu tư với nước ngoài

B. Quan tâm tới vấn đề môi trường

C. Hạn chế phát triển các khu công nghiệp

D. Tránh làm tổn hại đến ngành du lịch

Đáp án: C

Giải thích: Mục 3, SGK/178 địa lí 10 cơ bản.

Câu 16: Vấn đề năng lượng của vùng Đông Nam Bộ sẽ được giải quyết theo hướng

A. Phát triển nguồn điện và mạng lưới điện

B. Nhập điện từ nước ngoài

C. Sử dụng điện nguyên tử

D. Sử dụng nguồn địa nhiệt

Đáp án: A

Giải thích: Mục 3, SGK/178 địa lí 10 cơ bản.

Câu 17: Cây trồng chính của vùng Đông Nam Bộ là

A. Cao su      B. Cây công nghiệp nhiệt đới lâu năm

C. Cây công nghiệp nhiệt đới      D. Lúa gạo

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2, SGK/177 địa lí 10 cơ bản.

Câu 18: Biểu hiện nào không thể hiện được Đông Nam Bộ là vùng kinh tế phát triển nhất?

A. Có tổng GDP lớn nhất

B. Có giá trị snar xuất công nghiệp cao nhất

C. Có GDP bình quân đầu người lớn nhất

D. Có mật độ dân số lớn nhất

Đáp án: D

Giải thích: Đồng bằng sông Hồng là vùng có mật độ dân số lớn nhất cả nước. Mật độ dân số nhiều hay ít không phải biểu hiện cho phát triển kinh tế.

Câu 19: Vấn dề tiêu biểu nhất của Đông Nam Bộ so với các vùng khác trong cả nước là

A. Khai thác lãnh thổ theo chiều sâu

B. Phát triển nghề cá

C. Hình thành các vùng chuyên canh

D. Thu hút đầu tư

Đáp án: A

Giải thích: Mục 3, SGK/178 địa lí 10 cơ bản.

Câu 20: Nhà máy thủy điện nào dưới đây thuộc vùng Đông Nam Bộ

A. Yaly      B. Sông Hinh

C. Thác Bà      D. Trị An

Đáp án: D

Giải thích: Mục 3, SGK/178 địa lí 10 cơ bản.

Bài viết liên quan

415
  Tải tài liệu