Trắc nghiệm Địa lí 12 Bài 13:Thực hành: Đọc bản đồ địa hình và điền vào lược đô một số dãy núi và đỉnh núi có đáp án năm 2021 – 2022

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 12 Bài 13:Thực hành: Đọc bản đồ địa hình và điền vào lược đô một số dãy núi và đỉnh núi có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Địa lí lớp 12 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Địa lí 12

431
  Tải tài liệu

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 13 (có đáp án): Thực hành: Đọc bản đồ địa hình và điền vào lược đô một số dãy núi và đỉnh núi

Câu 1: Các đỉnh núi Rào Cỏ, Hoành Sơn nằm trong vùng núi:

A. Đông Bắc      B. Tây Bắc

C. Trường Sơn Bắc      D. Trường Sơn Nam

Đáp án: C

Giải thích: Ở vùng núi Trường Sơn Bắc có nhiều dãy núi chạy theo hướng Tây – Đông, đam ngang ra biển như dãy Hoành Sơn, Bạch Mã, Rào Cỏ,…

Câu 2:Sông Chảy, sông Lô chảy qua vùng núi

A. Đông Bắc      B. Tây Bắc

C. Trường Sơn Bắc      D. Trường Sơn Nam

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 – ý a, SGK/30-32 địa lí 12 cơ bản.

Câu 3: Sông Đà, sông Mã chay qua vùng núi:

A. Đông Bắc      B. Tây Bắc

C. Trường Sơn Bắc      D. Trường Sơn Nam

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 – ý a, SGK/30-32 địa lí 12 cơ bản.

Câu 4: Các cao nguyên đá vôi: Tà Phình, Sín Chải, Sơn La, Mộc Châu nằm trong vùng núi:

A. Trường Sơn Bắc      B. Trường Sơn Nam

C. Đông Bắc      D. Tây Bắc

Đáp án: D

Giải thích: Tây Bắc là khu vực có địa hình cao đồ sộ nhất nước ta, nằm xen kẽ giữa các dãy núi chạy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam là các cao nguyên đá vôi nổi tiếng như Tà Phình, Sín Chải, Sơn La, Mộc Châu,…

Câu 5: Các đỉnh núi Pu Hoạt, Khoan La San nằm trong vùng núi:

A. Đông Bắc      B. Tây Bắc

C. Trường Sơn Bắc      D. Trường Sơn Nam

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 – ý a, SGK/30-32 địa lí 12 cơ bản.

Câu 6: Dãy núi cao, đồ sộ Hoàng Liên Sơn nằm trong vùng núi

A. Trường Sơn Bắc      B. Trường Sơn Nam

C. Đông Bắc      D. Tây Bắc

Đáp án: D

Giải thích : Dãy núi cao, đồ sộ Hoàng Liên Sơn nằm trong vùng núi Tây Bắc. Tây Bắc là khu vực duy nhất ở nước ta có đầy đủ cả 3 đai cao.

Câu 7: Các cánh cung: Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Chiều nằm trong vùng núi

A. Trường Sơn Bắc      B. Trường Sơn Nam

C. Đông Bắc      D. Tây Bắc

Đáp án: C

Giải thích: Đông Bắc là khu vực có đồi núi thấp chiếm ưu thế và nổi bật hướng địa hình vòng cung với 4 cánh cung lớn, đó là cánh cung Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn và cánh vùng Đông Triều.

Câu 8: các cao nguyên badan: Plây Ku, Đắk Lắk, Mơ Nông, Di Linh nằm trong vùng núi:

A. Trường Sơn Bắc      B. Trường Sơn Nam

C. Đông Bắc      D. Tây Bắc

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 – ý a, SGK/30-32 địa lí 12 cơ bản.

Bài viết liên quan

431
  Tải tài liệu