Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo Bài 3: Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên

Hoidap.vietjack.com trân trọng giới thiệu: lời giải bài tập Toán lớp 6 Bài 3: Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 Bài 3. Mời các bạn đón xem:

402
  Tải tài liệu

Giải bài tập Toán 6 Bài 3: Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên

Thực hành 1 trang 59 Toán lớp 6 Tập 2: Tìm hai bức ảnh về động vật, hai bức ảnh về thực vật có tính đối xứng.

Lời giải:

* Hai bức ảnh về động vật có tính đối xứng:

- Hoa lưu ly có tính đối xứng (đối xứng trục).

Tìm hai bức ảnh về động vật, hai bức ảnh về thực vật có tính

- Lá trầu có tính đối xứng (đối xứng trục).

Tìm hai bức ảnh về động vật, hai bức ảnh về thực vật có tính

* Hai bức ảnh về thực vật có tính đối xứng:

- Con sao biển có tính đối xứng (đối xứng trục).

Tìm hai bức ảnh về động vật, hai bức ảnh về thực vật có tính

Con bọ rùa có tính đối xứng (đối xứng trục).

Tìm hai bức ảnh về động vật, hai bức ảnh về thực vật có tính

Thực hành 2 trang 59 Toán lớp 6 Tập 2Hãy so sánh sự giống nhau về hình dạng và tính năng của con chuồn chuồn và chiếc máy bay trong hai hình dưới đây:

Hãy so sánh sự giống nhau về hình dạng và tính năng của con chuồn

Hãy so sánh sự giống nhau về hình dạng và tính năng của con chuồn

Lời giải:

Sự giống nhau về hình dạng và tính năng của con chuồn chuồn và chiếc máy bay trong hai hình trên là:

Về hình dạng: Con chuồn chuồn và  chiếc máy bay đều có trục đối xứng là đường thẳng nối đầu máy bay (đầu con chuồn chuồn) tới đuôi máy bay (đuôi con chuồn chuồn).

Hình minh họa:

Hãy so sánh sự giống nhau về hình dạng và tính năng của con chuồn

Hãy so sánh sự giống nhau về hình dạng và tính năng của con chuồn

Về tính năng: Con chuồn chuồn và chiếc máy bay đều bay được.

Thực hành 3 trang 60 Toán lớp 6 Tập 2: Tìm một số hình ảnh có tính đối xứng trong kiến trúc và hội hoạ.

Lời giải:

Một số hình ảnh có tính đối xứng trong kiến trúc và hội hoạ như sau:

- Tháp Phước Duyên ở chùa Thiên Mụ (Huế).

Tìm một số hình ảnh có tính đối xứng trong kiến trúc và hội hoạ

- Kiến trúc Phục Hưng (kiến trúc thời kỳ giữa thế kỷ XIV - đầu thế kỷ XVII ở các vùng châu Âu).

Tìm một số hình ảnh có tính đối xứng trong kiến trúc và hội hoạ

- Ngói úp nóc mái, gắn lá đề trang trí chim phượng (thời Lý).

Tìm một số hình ảnh có tính đối xứng trong kiến trúc và hội hoạ

Bài 1 trang 61 Toán lớp 6 Tập 2: Hình hai chiếc lá và hình bông hoa sau đây, hình nào có trục đối xứng?

Hình hai chiếc lá và hình bông hoa sau đây, hình nào có trục đối xứng?

Lời giải:

Hình a) có trục đối xứng (như hình vẽ).

Hình hai chiếc lá và hình bông hoa sau đây, hình nào có trục đối xứng?

Hình b) không có trục đối xứng.

Hình c) không có trục đối xứng.

Bài 2 trang 61 Toán lớp 6 Tập 2: Hình con công và hình bông hoa sau đây, hình nào có tâm đối xứng?

a) 

Hình con công và hình bông hoa sau đây, hình nào có tâm đối xứng?

b) 

Hình con công và hình bông hoa sau đây, hình nào có tâm đối xứng?

Lời giải:

Hình a) không có tâm đối xứng.

Hình b) có tâm đối xứng (như hình vẽ).

Hình con công và hình bông hoa sau đây, hình nào có tâm đối xứng?

Bài 3 trang 61 Toán lớp 6 Tập 2: Hãy tìm một số hình ảnh, đồ vật trong tự nhiên có tính đối xứng (có trục đối xứng hoặc có tâm đối xứng).

Lời giải:

- Biển báo giao thông (biển báo cấm đi ngược chiều) có trục đối xứng.

Hãy tìm một số hình ảnh, đồ vật trong tự nhiên có tính đối xứng

- Viên gạch hoa vừa có trục đối xứng vừa có tâm đối xứng.

Hãy tìm một số hình ảnh, đồ vật trong tự nhiên có tính đối xứng

Cái xô đựng nước có trục đối xứng.

Hãy tìm một số hình ảnh, đồ vật trong tự nhiên có tính đối xứng

Bài 4 trang 61 Toán lớp 6 Tập 2: Nêu một số hình có tính đối xứng trong hình học.

Lời giải:

Một số hình có tính đối xứng trong hình học như: hình vuông, hình tròn, hình tam giác đều, hình bình hành, hình thoi….

- Hình tròn vừa có trục đối xứng vừa có tâm đối xứng.

- Hình vuông vừa có trục đối xứng vừa có tâm đối xứng.

- Hình tam giác đều có trục đối xứng, không có tâm đối xứng.

- Hình bình hành có tâm đối xứng, không có trục đối xứng.

- Hình thoi vừa có trục đối xứng vừa có tâm đối xứng.

Hình minh họa:

- Hình tròn:

Nêu một số hình có tính đối xứng trong hình học

- Hình vuông:

Nêu một số hình có tính đối xứng trong hình học

- Hình tam giác đều:

Nêu một số hình có tính đối xứng trong hình học

- Hình bình hành:

Nêu một số hình có tính đối xứng trong hình học

- Hình thoi:

Nêu một số hình có tính đối xứng trong hình học

Bài 5 trang 61 Toán lớp 6 Tập 2Tìm một số hình ảnh có tính đối xứng trong thiết bị, đồ dùng hằng ngày.

Lời giải:

Một số hình ảnh có tính đối xứng trong thiết bị, đồ dùng hằng ngày.

Ví dụ:

- Cái thìa có trục đối xứng, không có tâm đối xứng.

Tìm một số hình ảnh có tính đối xứng trong thiết bị, đồ dùng hằng ngày

- Cái đĩa vừa có trục đối xứng vừa có tâm đối xứng.

 

- Cái bảng vừa có trục đối xứng vừa có tâm đối xứng.

Tìm một số hình ảnh có tính đối xứng trong thiết bị, đồ dùng hằng ngày

Bài viết liên quan

402
  Tải tài liệu