Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm

Hoidap.vietjack.com trân trọng giới thiệu: lời giải bài tập Toán lớp 6 Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 Bài 5. Mời các bạn đón xem:

307
  Tải tài liệu

Giải bài tập Toán 6 Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm

1) Thu thập số liệu về nhiệt độ của Hà Nội trong tuần

Nhiệt độ trong tuần từ (28/06/2021 đến 04/07/2020)

 

Nhiệt độ cao nhất

Nhiệt độ thấp nhất

Thứ hai

38

29

Thứ ba

38

29

Thứ tư

37

28

Thứ năm

36

28

Thứ sáu

35

27

Thứ bảy

37

28

Chủ nhật

37

28

2) Vẽ biểu đồ 

Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm - Hay nhất Chân trời sáng tạo

3) Đọc biểu đồ và nhận xét

+ Đoc biểu đồ:

Thứ hai: Nhiệt độ cao nhất là và nhiệt độ thấp nhất .

Thứ ba: Nhiệt độ cao nhất là và nhiệt độ thấp nhất .

Thứ tư: Nhiệt độ cao nhất là và nhiệt độ thấp nhất .

Thứ năm: Nhiệt độ cao nhất là và nhiệt độ thấp nhất .

Thứ sáu: Nhiệt độ cao nhất là và nhiệt độ thấp nhất .

Thứ bảy: Nhiệt độ cao nhất là và nhiệt độ thấp nhất .

Chủ nhật: Nhiệt độ cao nhất là và nhiệt độ thấp nhất .

+ Nhận xét:

- Thứ hai và thứ ba là hai ngày Hà Nội nóng nhất trong tuần.

- Thứ sáu là ngày nhiệt độ thấp nhất trong tuần.

- Nhiệt độ cao ở đầu tuần và cuối tuần, giữa tuần sẽ mát hơn.

Bài viết liên quan

307
  Tải tài liệu