Hãy đo các góc dưới đây và so sánh số đo của chúng với 90°

Lời giải Hoạt động khám phá 2 trang 91 Toán 6 sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6.

1993


Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo Bài 7: Số đo góc. Các góc đặc biệt

Hoạt động khám phá 2 trang 91 Toán lớp 6 Tập 2Hãy đo các góc dưới đây và so sánh số đo của chúng với 90°.

Hãy đo các góc dưới đây và so sánh số đo của chúng với 90°

Lời giải:

Đo các góc trong hình trên và so sánh số đo của góc đó với 90° như sau:

a) Đo góc mBn:

Bước 1: Ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh B của góc.

Bước 2: Xoay thước sao cho một cạnh của góc (chẳng hạn, cạnh Bm) đi qua vạch 0 của thước và thước chồng lên phần trong của góc.

Bước 3: Cạnh còn lại của góc là cạnh Bn. Ta thấy cạnh Bn đi qua vạch chỉ số 90 trên thước đo góc.

Vậy mBn = 90o

b) Đo góc pCq:

Bước 1: Ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh C của góc.

Bước 2: Xoay thước sao cho một cạnh của góc (chẳng hạn, cạnh Cp) đi qua vạch 0 của thước và thước chồng lên phần trong của góc.

Bước 3: Cạnh còn lại của góc là cạnh Cq. Ta thấy cạnh Cq đi qua vạch chỉ số 45 trên thước đo góc.

Do đó, pCq= 45o.

Vì 45o < 90o nên pCq < 90o.

Vậy pCq = 45o và pCq < 90o.

c) Đo góc xOy:

Bước 1: Ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh O của góc.

Bước 2: Xoay thước sao cho một cạnh của góc (chẳng hạn, cạnh Oy) đi qua vạch 0 của thước và thước chồng lên phần trong của góc.

Bước 3: Cạnh còn lại của góc là cạnh Ox. Ta thấy cạnh Ox đi qua vạch chỉ số 130 trên thước đo góc.

Do đó,xOy = 130o.

Vì 130o > 90o nên xOy > 90o.

Vậy xOy = 130o và xOy > 90o.

Bài viết liên quan

1993