Dùng thước đo góc, xác định số đo của góc xOy cho trước

Lời giải Hoạt động khám phá 1 trang 89 Toán 6 sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6.

377


Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo Bài 7: Số đo góc. Các góc đặc biệt

Hoạt động khám phá 1 trang 89 Toán lớp 6 Tập 2Dùng thước đo góc, xác định số đo của góc xOy cho trước.

Bước 1: Ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh O của góc.

Bước 2: Xoay thước sao cho một cạnh của góc (chẳng hạn, cạnh Oy) đi qua vạch 0 của thước và thước chồng lên phần trong của góc như Hình 2.

Dùng thước đo góc, xác định số đo của góc xOy cho trước

Bước 3: Xác định xem cạnh còn lại của góc (cạnh Ox) đi qua vạch chỉ số nào trên thước đo góc, ta sẽ được số đo của góc đó.

Lời giải:

Học sinh thực hành theo trình tự các bước như trên.

Nhận thấy tia Ox đi qua vạch chỉ số 130 của thước đo góc.

Vậy số đo góc xOy là 130o.

Bài viết liên quan

377