Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo Bài 1: Điểm. Đường thẳng

Hoidap.vietjack.com trân trọng giới thiệu: lời giải bài tập Toán lớp 6 Bài 1: Điểm. Đường thẳng sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 Bài 1. Mời các bạn đón xem:

335
  Tải tài liệu

Giải bài tập Toán 6 Bài 1: Điểm. Đường thẳng

Hoạt động khám phá 1 trang 70 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát bản đồ ở hình sau, chúng ta thấy:

Mỗi dấu chấm đỏ trên bản đồ du lịch biểu diễn một địa điểm tham quan.

Chỉ ra các chấm biểu diễn các địa điểm du lịch Bà Nà, Hội An, Cù Lao Chàm.

Quan sát bản đồ ở hình sau, chúng ta thấy: Mỗi dấu chấm

Lời giải:

Học sinh tự thực hành dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Thực hành 1 trang 71 Toán lớp 6 Tập 2- Em hãy đọc tên các điểm có trên hình bên.

- Em hãy vẽ ba điểm vào vở và đặt tên cho ba điểm đó.

- Em hãy đọc tên các điểm có trên hình bên. - Em hãy vẽ ba

Lời giải:

- Các điểm có trong hình là: điểm G, điểm K, điểm H.

- Vẽ ba điểm và đặt tên cho ba điểm đó:

+ Chấm vào vở ba điểm bất kỳ (ba điểm này không trùng nhau).

+ Đặt tên cho ba điểm đó, tên các điểm được đặt bằng chữ cái in hoa.

Chẳng hạn: đặt tên ba điểm đó là C, D, E.

Ta có hình vẽ: 

- Em hãy đọc tên các điểm có trên hình bên. - Em hãy vẽ ba

Thực hành 2 trang 71 Toán lớp 6 Tập 2: a) Kể tên các đường thẳng có trong Hình 4a.

a) Kể tên các đường thẳng có trong Hình 4a. b) Vẽ vào vở ba điểm như Hình 4b

b) Vẽ vào vở ba điểm như Hình 4b. Vẽ các đường thẳng đi qua hai trong ba điểm đó.

a) Kể tên các đường thẳng có trong Hình 4a. b) Vẽ vào vở ba điểm như Hình 4b

c) Từ một tờ giấy A4, em hãy nêu một số cách gấp để tạo ra hình ảnh của điểm và đường thẳng.

a) Kể tên các đường thẳng có trong Hình 4a. b) Vẽ vào vở ba điểm như Hình 4b

Lời giải:

a) Các đường thẳng có trong Hình 4a là: đường thẳng a, đường thẳng b và đường thẳng c.

b) Vẽ các đường thẳng đi qua hai trong ba điểm M, N, P cho cho trước, ta làm như sau:

Bước 1: Vẽ vào vở ba điểm như Hình 4b (như hình vẽ).

a) Kể tên các đường thẳng có trong Hình 4a. b) Vẽ vào vở ba điểm như Hình 4b

Bước 2: Chọn hai trong ba điểm M, N, P. Dùng thước nối hai điểm đó lại với nhau và kéo dài về hai phía của hai điểm.

Chẳng hạn: Chọn hai điểm M và N. Dùng thước nối hai điểm M và N với nhau và kéo dài về hai phía của hai điểm M và N (như hình vẽ).

a) Kể tên các đường thẳng có trong Hình 4a. b) Vẽ vào vở ba điểm như Hình 4b

Bước 3: Tiếp tục nối các điểm N với P và M với P. Ta được các đường thẳng đi qua hai trong ba điểm đó (như hình vẽ).

a) Kể tên các đường thẳng có trong Hình 4a. b) Vẽ vào vở ba điểm như Hình 4b

c) 

* Cách gấp để tạo hình ảnh đường thẳng:

- Gấp tờ giấy A4 làm hai phần, khi mở tờ giấy ra thì xuất hiện nếp gấp. 

- Nếp gấp đó cho ta hình ảnh của đường thẳng.

* Cách gấp để tạo hình ảnh điểm:

- Gấp đôi tờ giấy A4 lần thứ nhất rồi tiếp tục đôi tờ giấy đó lần thứ hai vuông góc với đường thẳng ban đầu. 

- Sau khi mở tờ giấy A4 ra thì sẽ có nếp gấp tạo thành hai đường thẳng vuông góc. Giao của hai đường thẳng này cho ta hình ảnh của điểm.

(Ta có thể gấp đôi tờ giấy lần thứ hai không vuông góc với đường thẳng ban đầu. Đường thứ hai này là đường gấp khúc cũng cắt đường thẳng ban đầu cho ta hình ảnh của điểm).

Hoạt động khám phá 2 trang 72 Toán lớp 6 Tập 2: Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm A, B nói trên?

Lời giải:

Cách vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A và B:

- Vẽ hai điểm A và B trên giấy. 

- Đặt cạnh thước đi qua hai điểm A và B.

- Kẻ đường thẳng dọc theo cạnh thước (kéo dài về phía hai đầu điểm A và B), ta được đường thẳng đi qua hai điểm A và B.

Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm A, B nói trên?

Vậy có một đường thẳng đi qua hai điểm A, B nói trên.

Thực hành 3 trang 72 Toán lớp 6 Tập 2: Từ các điểm M, N, P, Q phân biệt như Hình 6, có thể tạo thành bao nhiêu đường thẳng? Em hãy vẽ các điểm M, N, P, Q vào vở rồi dùng thước và bút để vẽ các đường thẳng đó.

Từ các điểm M, N, P, Q phân biệt như Hình 6, có thể tạo thành bao

Lời giải:

Chọn hai trong 4 điểm M, N, P, Q cho trước, ta có 6 lựa chọn gồm các điểm: M và N; M và P; M và Q; N và P; N và Q; P và Q.

Từ các cặp điểm vừa chọn, vẽ các đường thẳng đi qua các điểm đó. Ta có 6 đường thẳng: MN, MP, MQ, NP, NQ, PQ (như hình vẽ).

Từ các điểm M, N, P, Q phân biệt như Hình 6, có thể tạo thành bao

Vậy từ các điểm M, N, P, Q phân biệt như Hình 6 ta có thể tạo thành 6 đường thẳng: MN, MP, MQ, NP, NQ, PQ.

Hoạt động khám phá 3 trang 72 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát hai bức tranh sau và mô tả hình ảnh của các quả bóng:

a) 

Quan sát hai bức tranh sau và mô tả hình ảnh của các quả bóng

b) 

Quan sát hai bức tranh sau và mô tả hình ảnh của các quả bóng

Lời giải:

Ta xem quả bóng là một điểm, vạch sơn là đường thẳng.

Hình a) quả bóng chạm vạch sơn, cho ta hình ảnh điểm nằm trên đường thẳng hay điểm thuộc đường thẳng.

Hình b) quả bóng không chạm vạch sơn, cho ta hình ảnh điểm không nằm trên đường thẳng hay điểm không thuộc đường thẳng.

Thực hành 4 trang 73 Toán lớp 6 Tập 2: Điểm A thuộc và không thuộc đường thẳng nào trong hình bên? Dùng các kí hiệu và để mô tả điều đó.

a) Hãy đặt tên cho các điểm và đường thẳng trong hình dưới đây

Lời giải:

- Nếu điểm thuộc đường thẳng, ta dùng kí hiệu: a) Hãy đặt tên cho các điểm và đường thẳng trong hình dưới đây

- Nếu điểm không thuộc đường thẳng, ta dùng kí hiệu: a) Hãy đặt tên cho các điểm và đường thẳng trong hình dưới đây

Trong hình trên:

- Điểm A thuộc đường thẳng a, ký hiệu AĐiểm A thuộc và không thuộc đường thẳng nào trong hình bên? Dùnga.

- Điểm A không thuộc đường thẳng b, ký hiệu AĐiểm A thuộc và không thuộc đường thẳng nào trong hình bên? Dùngb.

Vậy điểm A thuộc đường thẳng a và không thuộc đường thẳng b. Ký hiệu: AĐiểm A thuộc và không thuộc đường thẳng nào trong hình bên? Dùnga, AĐiểm A thuộc và không thuộc đường thẳng nào trong hình bên? Dùngb.

Bài 1 trang 73 Toán lớp 6 Tập 2: a) Hãy đặt tên cho các điểm và đường thẳng trong hình dưới đây.

a) Hãy đặt tên cho các điểm và đường thẳng trong hình dưới đây

b) Hãy nêu ba cách gọi tên đường thẳng trong hình dưới đây.

a) Hãy đặt tên cho các điểm và đường thẳng trong hình dưới đây

Lời giải:

a) Đường thẳng được đặt tên bởi chữ in thường như: a, b, c, x, y…

Điểm được đặt tên bởi chữ in hoa: A, B, C, D,…

Chẳng hạn: ta đặt tên các điểm là A, B và các đường thẳng là a, b, c. 

a) Hãy đặt tên cho các điểm và đường thẳng trong hình dưới đây

b) Ta có thể gọi tên đường thẳng bằng cách:

- Gọi theo tên đường thẳng, thường được đặt bằng chữ cái thường a, b, c..

- Gọi tên bằng hai điểm thuộc đường thẳng.

Ba cách gọi tên đường thẳng trong hình trên là: đường thẳng AB đường thẳng BD và đường thẳng CD (có thể chọn các điểm khác sẽ có các cách gọi khác).

Bài 2 trang 73 Toán lớp 6 Tập 2: Dùng kí hiệu để biểu thị các mối quan hệ dưới đây và vẽ các hình tương ứng.

a) Các điểm A, B thuộc đường thẳng p.

b) Các điểm C, D không thuộc đường thẳng p.

Lời giải:

a) Điểm thuộc đường thẳng ta dùng kí hiệu:Dùng kí hiệu để biểu thị các mối quan hệ dưới đây và vẽ các hình tương .

- Điểm A thuộc đường thẳng p. Ký hiệu: ADùng kí hiệu để biểu thị các mối quan hệ dưới đây và vẽ các hình tươngp.

- Điểm B thuộc đường thẳng. Ký hiệu: BDùng kí hiệu để biểu thị các mối quan hệ dưới đây và vẽ các hình tươngp.

Ta có hình vẽ:

Dùng kí hiệu để biểu thị các mối quan hệ dưới đây và vẽ các hình tương

b) Điểm không thuộc đường thẳng ta dùng kí hiệu:Dùng kí hiệu để biểu thị các mối quan hệ dưới đây và vẽ các hình tương .

- Điểm C thuộc đường thẳng p. Ký hiệu: CDùng kí hiệu để biểu thị các mối quan hệ dưới đây và vẽ các hình tươngp.

- Điểm D thuộc đường thẳng. Ký hiệu: DDùng kí hiệu để biểu thị các mối quan hệ dưới đây và vẽ các hình tươngp.

Ta có hình vẽ:

Dùng kí hiệu để biểu thị các mối quan hệ dưới đây và vẽ các hình tương

Bài 3 trang 73 Toán lớp 6 Tập 2Trong hình vẽ bên:

a) Điểm B thuộc những đường thẳng nào?

b) Điểm A không thuộc những đường thẳng nào?

c) Đường thẳng nào không chứa điểm C?

Sử dụng kí hiệu để mô tả các quan hệ trên.

Trong hình vẽ bên: a) Điểm B thuộc những đường thẳng nào? b) Điểm A không

Lời giải:

 a) Điểm thuộc đường thẳng ta dùng kí hiệu: Trong hình vẽ bên: a) Điểm B thuộc những đường thẳng nào? b) Điểm A không .

Trong hình vẽ trên, điểm B thuộc các đường thẳng: j, n và i. 

Ký hiệu: BTrong hình vẽ bên: a) Điểm B thuộc những đường thẳng nào? b) Điểm A khôngj, BTrong hình vẽ bên: a) Điểm B thuộc những đường thẳng nào? b) Điểm A khôngn, BTrong hình vẽ bên: a) Điểm B thuộc những đường thẳng nào? b) Điểm A khôngi.

b) Điểm không thuộc đường thẳng ta dùng kí hiệu:Trong hình vẽ bên: a) Điểm B thuộc những đường thẳng nào? b) Điểm A không .

Trong hình vẽ trên, điểm A không thuộc đường thẳng j và n.

Ký hiệu: ATrong hình vẽ bên: a) Điểm B thuộc những đường thẳng nào? b) Điểm A khôngj, ATrong hình vẽ bên: a) Điểm B thuộc những đường thẳng nào? b) Điểm A khôngn.

c) Trong hình vẽ trên, đường thẳng không chứa điểm C là i và n. Hay điểm C thuộc hai đường thẳng i và n.

Ký hiệu CTrong hình vẽ bên: a) Điểm B thuộc những đường thẳng nào? b) Điểm A không i, CTrong hình vẽ bên: a) Điểm B thuộc những đường thẳng nào? b) Điểm A khôngn.

Bài 4 trang 73 Toán lớp 6 Tập 2: Vẽ hình cho mỗi trường hợp sau:

a) Điểm M thuộc đường thẳng a.

b) Điểm M thuộc hai đường thẳng a và b nhưng không thuộc đường thẳng c.

c) Điểm M nằm trên cả ba đường thẳng a, b và c.

Lời giải:

a) Cách vẽ điểm M thuộc đường thẳng a:

Cách 1: Vẽ điểm M trước rồi vẽ đường thẳng a.

Chấm một điểm M bất kỳ.

- Vẽ đường thẳng a đi qua điểm M. Ta được điểm M thuộc đường thẳng a.

Ta có hình vẽ:

Vẽ hình cho mỗi trường hợp sau: a) Điểm M thuộc đường thẳng a. b) Điểm M

Cách 2: Vẽ đường thẳng a trước rồi vẽ điểm M.

- Vẽ đường thẳng a bất kỳ.

- Lấy điểm M nằm trên đường thẳng a.

- Vẽ đường thẳng a đi qua điểm M. Ta được điểm M thuộc đường thẳng a.

Ta có hình vẽ:

Vẽ hình cho mỗi trường hợp sau: a) Điểm M thuộc đường thẳng a. b) Điểm M

b) Điểm M thuộc hai đường thẳng a và b nhưng không thuộc đường thẳng c.

* Cách vẽ:

Bước 1: Vẽ hai đường thẳng a và b cắt nhau tại điểm M (như hình vẽ).

Vẽ hình cho mỗi trường hợp sau: a) Điểm M thuộc đường thẳng a. b) Điểm M

Bước 2: Vẽ đường thẳng c không đi qua điểm M. Ta được điểm M thuộc hai đường thẳng a và b nhưng không thuộc đường thẳng c.

* Ta có hình vẽ:

Vẽ hình cho mỗi trường hợp sau: a) Điểm M thuộc đường thẳng a. b) Điểm M

c) Điểm M nằm trên cả ba đường thẳng a, b và c.

* Cách vẽ:

Bước 1: Vẽ hai đường thẳng a và b cắt nhau tại điểm M (như hình vẽ).

Vẽ hình cho mỗi trường hợp sau: a) Điểm M thuộc đường thẳng a. b) Điểm M

Bước 2: Vẽ đường thẳng c không đi qua điểm M. Ta được điểm M nằm trên cả ba đường thẳng a, b và c.

* Ta có hình vẽ:

Vẽ hình cho mỗi trường hợp sau: a) Điểm M thuộc đường thẳng a. b) Điểm M

Bài 5 trang 73 Toán lớp 6 Tập 2: Hãy nêu một số hình ảnh của đường thẳng và điểm thuộc (không thuộc) đường thẳng trong thực tế.

Lời giải:

Một số hình ảnh của đường thẳng và điểm thuộc (không thuộc) đường thẳng trong thực tế là:

- Hình ảnh của đường thẳng: 

+ Dây điện ở các cột điện cao áp.

Hãy nêu một số hình ảnh của đường thẳng và điểm thuộc (không thuộc)

+ Ống dẫn nước kéo dài qua rất nhiều nơi.

Hãy nêu một số hình ảnh của đường thẳng và điểm thuộc (không thuộc)

- Điểm thuộc đường thẳng: Con muỗi đậu trên sợi dây phơi quần áo, giọt nước trên mép bàn.

- Điểm không thuộc đường thẳng: Giọt nước ở dưới sàn và dây phơi quần áo,…

Bài viết liên quan

335
  Tải tài liệu