Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo Bài 11: Hoạt động thực hành và trải nghiệm

Hoidap.vietjack.com trân trọng giới thiệu: lời giải bài tập Toán lớp 6 Bài 11: Hoạt động thực hành và trải nghiệm sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 Bài 11. Mời các bạn đón xem:

331
  Tải tài liệu

Giải bài tập Toán 6 Bài 11: Hoạt động thực hành và trải nghiệm

Hoạt động 1 trang 35 Toán lớp 6 Tập 1:

Lập bảng các số nguyên tố không vượt quá 100.

a) Hãy lập bảng các số nguyên tố không vượt quá 100 theo các hướng dẫn sau:

Lập bảng các số tự nhiên từ 1 đến 100 gồm 10 hàng, 10 cột như dưới đây.

- Gạch số 1.

- Giữ lại (đóng khung) số 2, gạch tất cả các số là bội của 2 mà lớn hơn 2.

- Giữ lại số 3, gạch tất cả các số là bội của 3 mà lớn hơn 3.

- Giữ lại số 5, gạch tất cả các số là bội của 5 mà lớn hơn 5.

- Giữ lại số 7, gạch tất cả các số là bội của 7 mà lớn hơn 7.

- Tiếp tục quá trình này cho đến khi tất cả các số được giữ lại hoặc bị gạch.

Lập bảng các số nguyên tố không vượt quá 100. a) Hãy lập bảng các số

- Các số được giữ lại là tất cả các số nguyên tố bé hơn 100. Hãy liệt kê các số này.

b) Trả lời các câu hỏi sau:

- Số nguyên tố nhỏ nhất là số nào?

- Số nguyên tố lớn nhất trong phạm vi 100 là số nào?

- Có phải mọi số nguyên tố đều là số lẻ không? Vì sao?

- Có phải mọi số chẵn đều là hợp số không? Vì sao?

Lời giải:

a) Các số nguyên tố bé hơn 100 là: 2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29; 31; 37; 41; 43; 47; 53; 59; 61; 67; 71; 73; 79; 83; 89; 97.

b) 

- Số nguyên tố nhỏ nhất là 2.

- Số nguyên tố lớn nhất trong phạm vi 100 là 97. 

- Không phải tất cả các số nguyên tố đều là số lẻ vì có số 2 là một số chẵn.

- Không phải mọi số chẵn đều là hợp số vì có số 2 là số chẵn nhưng 2 là số nguyên tố.

Hoạt động 2 trang 35 Toán lớp 6 Tập 1:

Dùng bảng các số nguyên tố ở cuối chương này (trang 47), em hãy tìm các số nguyên tố trong các số sau:

113;                         143; 

217;                         529.

Lời giải:

Dùng bảng các số nguyên tố ở cuối chương này (trang 47), em hãy tìm các số

Dựa vào bảng trên, ta thấy trong các số đã cho chỉ có số 113 là số nguyên tố.

Bài viết liên quan

331
  Tải tài liệu