Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo Bài tập cuối chương 4

Hoidap.vietjack.com trân trọng giới thiệu: lời giải bài tập Toán lớp 6 Bài tập cuối chương 4 sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 Bài tập cuối chương 4. Mời các bạn đón xem:

335
  Tải tài liệu

Giải bài tập Toán 6 Bài tập cuối chương 4

Bài 1 trang 120 Toán lớp 6 Tập 1:

Số quả mít trong vườn nhà các bạn Cúc, Hùng và Xuân được cho bởi biểu đồ tranh sau:

Số quả mít trong vườn nhà các bạn Cúc, Hùng và Xuân được cho bởi biểu đồ

Hãy cho biết số quả mít trong vườn nhà mỗi bạn.

Lời giải:

Quan sát biểu đồ tranh ta thấy:

Số quả mít trong vườn nhà Cúc là: 4.10 = 40 (quả).

Số quả mít trong vườn nhà Hùng là: 3.10 + 5 = 35 (quả).

Số quả mít trong vườn nhà Xuân là: 7.10 = 70 (quả).

Bài 2 trang 120 Toán lớp 6 Tập 1:

Kết quả điều tra về loại quả ưa thích nhất đối với một số bạn trong lớp được ghi lại trong bảng dưới đây:

Kết quả điều tra về loại quả ưa thích nhất đối với một số bạn trong lớp

a) Có bao nhiêu bạn đã tham gia trả lời?

b) Lập bảng thống kê và vẽ biểu đồ cột biểu thị số lượng các bạn ưa thích mỗi loại quả.

Lời giải:

a) Quan sát bảng và đếm, ta thấy có 30 bạn đã tham gia trả lời.

b) Bảng thống kê biểu thị số lượng các bạn ưa thích mỗi loại quả

Các loại quả

Chuối

Cam

Xoài

Khế

ổi

Số lượng

6

8

9

4

3

Biểu đồ tương ứng:

Kết quả điều tra về loại quả ưa thích nhất đối với một số bạn trong lớp

Bài 3 trang 120 Toán lớp 6 Tập 1:

Tuổi của các bạn đến dự sinh nhật của bạn Mai được ghi lại như sau:

11

12

11

12

14

12

13

10

11

12

12

15

a) Hãy lập bảng thống kê cho các dữ liệu trên.

b) Khách có tuổi nào là nhiều nhất?

Lời giải:

a) Bảng thống kê các dữ liệu 

Tuổi của các bạn

10

11

12

13

14

15

Số lượng

1

3

5

1

1

1

b) Khách đến có tuổi 12 là nhiều nhất với 5 bạn.

Bài 4 trang 120 Toán lớp 6 Tập 1:

Tình hình sản xuất của một phân xưởng lắp ráp xe ô tô trong một tuần được biểu diễn trong biểu đồ sau:

Tình hình sản xuất của một phân xưởng lắp ráp xe ô tô trong một tuần

Hãy nêu những thông tin mà em nhận được từ biểu đồ tranh này.

Lời giải:

Thông tin nhận được biểu đồ này là:

Thứ hai phân xưởng lắp ráp được 60 chiếc xe ô tô;

Thứ ba phân xưởng lắp ráp được 70 chiếc xe ô tô;

Thứ tư phân xường lắp ráp được 35 chiếc xe ô tô;

Thứ năm phân xường lắp ráp được 85 chiếc xe ô tô;

Thứ sáu phân xưởng lắp ráp được 60 chiếc xe ô tô;

Thứ bảy phân xưởng lắp ráp được 55 chiếc xe ô tô.

Bài 5 trang 121 Toán lớp 6 Tập 1:

Sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam từ 2007 và 2017 được biểu diễn trong biểu đồ cột sau đây.

Sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam từ 2007 và 2017 được biểu diễn

a) Hãy đọc thông tin từ biểu đồ trên và lập bảng thống kê tương ứng.

b) Năm nào sản lượng gạo xuất khẩu cao nhất, năm nào thấp nhất?

Lời giải:

a) Bảng thống kê tương ứng:

Năm

Số lượng gạo (triệu tấn)

2007

4,53

2008

4,68

2009

6,05

2010

6,75

2011

7,13

2012

7,72

2013

6,68

2014

6,32

2015

6,57

2016

4,89

2017

5,77

 

b) 

Năm 2012 sản lượng gạo xuất khẩu cao nhất (7,72 triệu tấn), năm 2007 sản lượng gạo xuất khẩu thấp nhất (4,53 triệu tấn).

Bài 6 trang 121 Toán lớp 6 Tập 1:

Điểm thi học kì 1 và học kì 2 của bạn Hùng đối với các môn thi tập trung được ghi lại trong bảng sau: 

Điểm thi học kì 1 và học kì 2 của bạn Hùng đối với các môn thi

Hãy vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn số liệu của bảng trên và trả lời các câu hỏi sau:

a) Môn học nào Hùng đạt được tiến bộ nhiều nhất?

b) Môn học nào Hùng đạt được tiến bộ ít nhất?

c) Có môn học nào Hùng có điểm thi giảm đi hay không?

Lời giải:

Biểu đồ cột kép biểu diễn như sau:

Điểm thi học kì 1 và học kì 2 của bạn Hùng đối với các môn thi

a) Môn khoa học tự nhiên Hùng đạt được tiến bộ nhiều nhất.

b) Môn Ngữ văn Hùng đạt được tiến bộ ít nhất.

c) Có môn Ngoại ngữ 1 điểm thi Hùng có điểm bị giảm đi từ 7 xuống 5.

Bài viết liên quan

335
  Tải tài liệu